14.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 183/88


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουλίου 2005

για την τροποποίηση της απόφασης 2002/472/ΕΚ για τον καθορισμό ειδικών όρων για τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 2454]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/497/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2002/472/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2002, για τον καθορισμό ειδικών όρων για τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας (2) προβλέπει ότι για την προσθήκη νέων εγκαταστάσεων και σκαφών στον κατάλογο των εγκαταστάσεων και σκαφών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Βουλγαρία θα απαιτηθεί η διενέργεια κοινοτικού ελέγχου.

(2)

Η απόφαση 2002/472/ΕΚ προβλέπει επίσης ότι η μειωμένη συχνότητα των φυσικών ελέγχων, όπως ορίζεται στην απόφαση 94/360/ΕΚ της Επιτροπής (3) δεν εφαρμόζεται στα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται από τη Βουλγαρία.

(3)

Το αποτέλεσμα του νέου επιτόπιου ελέγχου των εμπειρογνώμων της Επιτροπής δείχνει ότι η Βουλγαρία πληροί τώρα τους όρους για την παροχή υγειονομικών απαιτήσεων ισοδύναμων με εκείνες που εφαρμόζονται στην Κοινότητα. Δεδομένου αυτού του αποτελέσματος, είναι σκόπιμο να επιτραπεί η μειωμένη συχνότητα των φυσικών ελέγχων, να περιληφθούν οι νέες εγκαταστάσεις στον κατάλογο και να εφαρμοστεί η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου (4) για μελλοντικές τροποποιήσεις του εν λόγω καταλόγου.

(4)

Η απόφαση 2002/472/ΕΚ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Η απόφαση αυτή είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί σε 45 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέποντας με αυτόν τον τρόπο μια αναγκαία μεταβατική περίοδο.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2002/472/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Τα άρθρα 4 και 5 διαγράφονται.

2)

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ αντικαθίστανται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 28 Αυγούστου 2005.

Άρθρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 163 της 21.6.2002, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 158 της 25.6.1994, σ. 41· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/237/ΕΚ (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 40).

(4)  ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 17· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

για τα αλιευτικά προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας που προορίζονται για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εκτός των δίθυρων μαλακίων, των εχινοδέρμων, των χιτωνοφόρων και των θαλάσσιων γαστεροπόδων, υπό οποιαδήποτε μορφή

Image

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

Αριθμός έγκρισης

Όνομα

Πόλη/Περιφέρεια

Προθεσμία της έγκρισης

Κατηγορία

Παρατηρήσεις

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Novo Sello — Vidin District

 

PP

 

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Boliartsi — Plovdiv District

 

PP

 

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Dospat — Smolyan District

 

PP

 

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Svolengrad — Haskovo District

 

PP

 

BG 051 3002

Beluga AD

City of Vidin — Region of Vidin

 

PP

 

BG 021 3024

Buljac AD

City of Bourgas — Region of Bourgas

 

PP

 

BG 020 3001

Buljac AD

City of Bourgas — Region of Bourgas

 

PP

A

Επεξήγηση για τη στήλη “Κατηγορία”:

PPa

Μονάδα που μεταποιεί, αποκλειστικά ή εν μέρει, προϊόντα υδατοκαλλιέργειας (προϊόντα εκτροφής).

»