17.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 71/69


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Μαρτίου 2005

για την τροποποίηση της απόφασης 2003/136/ΕΚ όσον αφορά τον τερματισμό του σχεδίου για τον επείγοντα εμβολιασμό των αγριόχοιρων κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων στο Λουξεμβούργο

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 589]

(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/224/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλης των χοίρων (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1 και το άρθρο 20 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το 2001 διαπιστώθηκε ότι η κλασική πανώλη των χοίρων είχε προσβάλει τον πληθυσμό των αγριόχοιρων στο Λουξεμβούργο.

(2)

Η απόφαση 2003/136/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για την έγκριση των σχεδίων εξάλειψης της κλασικής πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους και του επείγοντος εμβολιασμού αγριόχοιρων κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων στο Λουξεμβούργο (2) ήταν ένα από τα μέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλης των χοίρων.

(3)

Το Λουξεμβούργο υπέβαλε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η κατάσταση σχετικά με την κλασική πανώλη των χοίρων στο Λουξεμβούργο βελτιώθηκε σημαντικά και δεν είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται πλέον το εγκεκριμένο σχέδιο εμβολιασμού των αγριόχοιρων κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων.

(4)

Συνεπώς, η απόφαση 2003/136/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2003/136/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 2 διαγράφεται.

2)

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

Το Λουξεμβούργο θέτει σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για την εφαρμογή του σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 στις περιοχές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και τη Γαλλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ L 53 της 28.2.2003, σ. 52.