21.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 19/75


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Δεκεμβρίου 2004

για τη χορήγηση πρόσθετων ημερών απουσίας από λιμένα στις Κάτω Χώρες σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 5269]

(Το κείμενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2005/38/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, περί καθορισμού, για το 2004, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (1), και ιδίως το παράρτημα V σημείο 6 στοιχείο γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το σημείο 6 στοιχείο α) του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 προσδιορίζει τον αριθμό ημερών κατά τις οποίες ορισμένα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη μπορούν να απουσιάζουν από λιμένα στις γεωγραφικές περιοχές που καθορίζονται στο σημείο 2 του εν λόγω παραρτήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2004 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004.

(2)

Το σημείο 6 στοιχείο γ) του εν λόγω παραρτήματος παρέχει το δικαίωμα στην Επιτροπή να χορηγεί πρόσθετο αριθμό ημερών κατά τις οποίες ένα σκάφος μπορεί να απουσιάζει από λιμένα ενώ φέρει επ’ αυτού οποιοδήποτε από τα αλιευτικά εργαλεία τα οποία καθορίζονται στο σημείο 4 του εν λόγω παραρτήματος επί τη βάσει των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων των προγραμμάτων διακοπής των αλιευτικών δραστηριοτήτων από την 1η Ιανουαρίου 2002 για αλιευτικά σκάφη τα οποία αφορούν οι διατάξεις του εν λόγω παραρτήματος.

(3)

Οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν δεδομένα σχετικά με τη διακοπή δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών κατά το 2002 και 2003 που φέρουν επ’ αυτών δοκότρατες μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 80 mm.

(4)

Ενόψει των υποβληθέντων δεδομένων, θα πρέπει να χορηγηθεί πρόσθετος αριθμός ημερών στις Κάτω Χώρες για αλιευτικά σκάφη που φέρουν επ’ αυτών τα εν λόγω αλιευτικά εργαλεία, τα οποία καθορίζονται στο σημείο 4 στοιχείο β) του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2287/2003,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Χορηγούνται στις Κάτω Χώρες δύο πρόσθετες ημέρες, σε σχέση με εκείνες οι οποίες καθορίζονται στο σημείο 6 στοιχείο α) του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2287/2003, για κάθε ημερολογιακό μήνα για σκάφη που φέρουν επ’ αυτών δοκότρατες μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 80 mm.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Βρυξέλλες, 27 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 344 της 31.12.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1928/2004 (ΕΕ L 332 της 6.11.2004, σ. 5).