21.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 19/73


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Οκτωβρίου 2004

για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστημονικού Κέντρου και την πρόβλεψη του συντονισμού των τεχνικών ενεργειών για την προστασία των κερμάτων ευρώ από παραχάραξη

(2005/37/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

την απόφαση 2003/861/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ (1) και την απόφαση 2003/862/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2003, για την επέκταση της ισχύος της απόφασης 2003/861/ΕΚ σχετικά με την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ στα κράτη μέλη που δεν υιοθέτησαν το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός ΕΚ αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (3), και ιδίως το άρθρο 5, προβλέπει την ανάλυση και ταξινόμηση των κίβδηλων κερμάτων από το Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερμάτων (ΕΚΑΚ) σε κάθε κράτος μέλος και από το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο (ΕΤΕΚ). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1339/2001 του Συμβουλίου (4) επεκτείνει την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 στα κράτη μέλη που δεν υιοθέτησαν το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα.

(2)

Από τον Οκτώβριο του 2001, το ΕΤΕΚ ασκεί τα καθήκοντά του σε προσωρινή βάση στο γαλλικό νομισματοκοπείο με την παρεχόμενη από την Επιτροπή διοικητική στήριξη και διαχείριση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις επιστολές που αντηλλάγησαν μεταξύ του προέδρου του Συμβουλίου και του υπουργού οικονομικών της Γαλλίας, στις 28 Φεβρουαρίου και στις 9 Ιουνίου 2000.

(3)

Το ΕΤΕΚ συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος «Pericles», σύμφωνα με την απόφαση 2001/923/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles») (5) και την απόφαση 2001/924/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2001, για την επέκταση των αποτελεσμάτων της απόφασης για τη θέσπιση προγράμματος στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles») σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα (6).

(4)

Το άρθρο 1 της απόφασης 2003/861/ΕΚ προβλέπει τη σύσταση από την Επιτροπή του ΕΤΕΚ· η Επιτροπή διασφαλίζει τη λειτουργία του και το συντονισμό των δραστηριοτήτων των αρμόδιων τεχνικών αρχών για την προστασία των κερμάτων ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Το άρθρο 1 της απόφασης 2003/862/ΕΚ ορίζει ότι η απόφαση 2003/861/ΕΚ επεκτείνεται στα κράτη μέλη που δεν υιοθέτησαν το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα.

(5)

Με επιστολή του γάλλου υπουργού οικονομικών, της 6ης Σεπτεμβρίου 2004, οι γαλλικές αρχές ανέλαβαν τη δέσμευση να διατηρήσουν το σημερινό του καταμερισμό εξόδων μεταξύ του νομισματοκοπείου Παρισίων και της Επιτροπής. Σε ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του μέλους της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένο με την καταπολέμηση της απάτης, αφενός, και του γάλλου υπουργού οικονομικών, αφετέρου, με θέμα την οριστική σύσταση του ΕΤΕΚ για την ανάλυση και ταξινόμηση των παραχαραγμένων κερμάτων ευρώ, επαναλήφθηκαν οι αρχές της οργάνωσης του ΕΤΕΚ, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια της άσκησης από το ΕΤΕΚ, υπό προσωρινό καθεστώς, των δραστηριοτήτων του στο νομισματοκοπείο Παρισίων, σύμφωνα με την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του προέδρου του Συμβουλίου και του γάλλου υπουργού οικονομικών, της 28ης Φεβρουαρίου και 9ης Ιουνίου 2000.

(6)

Πρέπει, εξάλλου, να συνεχιστεί η τακτική ενημέρωση της οικονομικής και δημοσιονομικής επιτροπής (ΟΔΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπόλ, καθώς και των εθνικών αρχών των αρμόδιων για τις δραστηριότητες του ΕΤΕΚ και την κατάσταση της παραχάραξης των κερμάτων ευρώ.

(7)

Συνεπώς, θα πρέπει να συσταθεί το ΕΤΕΚ στο πλαίσιο της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, προσαρτώμενο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

(8)

Ο συντονισμός από την Επιτροπή των ενεργειών που διεξάγονται από όλες τις αρμόδιες τεχνικές αρχές για την προστασία των κερμάτων ευρώ από την παραχάραξη περιλαμβάνει τις μεθόδους ανάλυσης των κίβδηλων κερμάτων ευρώ, τη μελέτη των νέων περιπτώσεων κιβδηλείας και την αξιολόγηση των επιπτώσεων, την αμοιβαία πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες των εθνικών κέντρων ανάλυσης κερμάτων (ΕΚΑΚ) και του ΕΤΕΚ, την εξωτερική επικοινωνία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα, την επισήμανση κίβδηλων κερμάτων με μηχανήματα, καθώς και τη μελέτη κάθε τεχνικού προβλήματος σε σχέση με τα κίβδηλα κέρματα.

(9)

Ο συντονισμός αυτός απαιτεί τη συνέχιση, στο πλαίσιο της συντονιστικής επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης (7), των εργασιών της ομάδας εμπειρογνωμόνων παραχάραξης κερμάτων, που αποτελείται από τους αρμοδίους των ΕΚΑΚ και του ΕΤΕΚ, της οποίας τη διοίκηση και προεδρία έχει αναλάβει η Επιτροπή, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την τακτική ενημέρωση της οικονομικής και δημοσιονομικής επιτροπής.

(10)

Προκειμένου να δοθεί συνέχεια στις αποφάσεις 2003/861/ΕΚ και 2003/862/ΕΚ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Συστήνεται το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο (ΕΤΕΚ) στο πλαίσιο της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, σε εξάρτηση από την OLAF.

Άρθρο 2

Το ΕΤΕΚ προβαίνει στην ανάλυση και ταξινόμηση κάθε νέου τύπου κίβδηλων κερμάτων, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001. Συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος κοινοτικής δράσης «Pericles», σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης 2001/923/ΕΚ του Συμβουλίου. Παρέχει τη συνδρομή του στα εθνικά κέντρα ανάλυσης κίβδηλων κερμάτων (ΕΚΑΚ), καθώς και στις αστυνομικές αρχές, και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την ανάλυση των κίβδηλων κερμάτων ευρώ και την ενίσχυση της προστασίας.

Άρθρο 3

Οι αρχές της οργάνωσης του ΕΤΕΚ είναι οι ακόλουθες:

για την ανάλυση κερμάτων η Επιτροπή μπορεί να αποσπά μέλη του προσωπικού της στο νομισματοκοπείο Παρισίων ώστε να γίνεται χρήση του εξοπλισμού του,

για να ανταποκριθεί στην αποστολή του, το ΕΤΕΚ προσφεύγει στο προσωπικό και τον υλικό εξοπλισμό του γαλλικού κέντρου ανάλυσης κερμάτων και του εργαστηρίου του νομισματοκοπείου Παρισίων, που ευρίσκονται στο Pessac. Οι γαλλικές αρχές θέτουν στη διάθεση του ΕΤΕΚ το ενδεδειγμένο προσωπικό και υλικό εξοπλισμό,

σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανονισμούς, το μέρος των δαπανών που αφορά τα καθήκοντα του ΕΤΕΚ βαρύνει τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δεδομένου ότι η Γαλλία διαθέτει το προσωπικό της, τους χώρους και τον υλικό εξοπλισμό όπως αναφέρεται ανωτέρω και αναλαμβάνει τη συντήρησή τους, ο προϋπολογισμός των Κοινοτήτων καλύπτει τους μισθούς των υπαλλήλων της Επιτροπής, τα έξοδα ταξιδίου τους και διάφορες τρέχουσες μικρές δαπάνες.

Η OLAF αναλαμβάνει να προσδιορίσει, από κοινού με το νομισματοκοπείο Παρισίων, τον κανονισμό των διοικητικών λεπτομερειών του ΕΤΕΚ.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία των κερμάτων ευρώ από παραχάραξη και κιβδηλεία με τη διεξαγωγή τακτικών συσκέψεων εμπειρογνωμόνων σε θέματα παραχάραξης και κιβδηλείας κερμάτων.

Η οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπόλ και οι αρμόδιες εθνικές αρχές ενημερώνονται τακτικά ως προς τις δραστηριότητες του ΕΤΕΚ και την κατάσταση παραχάραξης των κερμάτων.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Michaele SCHREYER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 44.

(2)  ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 45.

(3)  ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6.

(4)  ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 11.

(5)  ΕΕ L 339 της 21.12.2001, σ. 50.

(6)  ΕΕ L 339 της 21.12.2001, σ. 55.

(7)  Απόφαση 94/140/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 61 της 4.3.1994, σ. 27).