13.11.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 338/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1934/2004 ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Οκτωβρίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1726/2000 για την αναπτυξιακή συνεργασία με τη Νότια Αφρική

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκή Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 179,

την πρόταση της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1726/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για την αναπτυξιακή συνεργασία με τη Νότια Αφρική (2), η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ενδιάμεση επισκόπηση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2003 το αργότερο. Με βάση την ενδιάμεση επισκόπηση αυτή, προτείνονται ορισμένες τροποποιήσεις στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1726/2000.

(2)

Η ενδιάμεση επισκόπηση περιέχει εισηγήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της εφαρμογής της αναπτυξιακής συνεργασίας με τη Νότια Αφρική, μερικές από τις οποίες έχουν ήδη διατυπωθεί στο έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα του 2002 και ελήφθησαν υπόψη στο ενδεικτικό πρόγραμμα 2003-2005. Αφορούν, μεταξύ άλλων, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις φάσεις του κύκλου του σχεδίου, από τον σχεδιασμό μέχρι την εκτέλεση, την ορθολογική οργάνωση των διοικητικών διαδικασιών, τη βελτίωση των κριτηρίων για την αξιολόγηση της κατάρτισης σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς και την αποσαφήνιση των όρων για τη χορήγηση εισφορών από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) σε περιφερειακά προγράμματα.

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ, Eυρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3), μπορεί να χορηγηθεί χρηματοδοτική ενίσχυση στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής με άμεση δημοσιονομική στήριξη. Ωστόσο, κατά την ερμηνεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1726/2000, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποκλείεται η μη στοχοθετημένη δημοσιονομική στήριξη. Επίσης, ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4) περιλαμβάνει, στον τίτλο IV του μέρους ΙΙ, ειδικές διατάξεις για τις «Εξωτερικές ενέργειες». Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1726/2000 θα πρέπει να ευθυγραμμισθεί με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 και με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5).

(4)

Ενόψει της εφαρμογής του ΕΠΑΑ, και ιδίως του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος 2000-2002, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1726/2000 θα πρέπει να προσαρμοσθεί, ιδίως όσον αφορά την έγκριση των τομεακών προγραμμάτων, τη χορήγηση δημοσιονομικής ενίσχυσης και την κοινή χρηματοδότηση των έργων και των προγραμμάτων στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης.

(5)

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1726/2000 άρχισε να ισχύει το 2000 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Ωστόσο, το άρθρο 6 παράγραφος 1 απαιτεί τη διενέργεια τριετούς ενδεικτικού προγραμματισμού. Για να αντιστοιχούν όμως τα προγράμματα στην περίοδο ισχύος του κανονισμού, θα πρέπει να προβλεφθούν επίσης τετραετή ενδεικτικά προγράμματα.

(6)

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (6), την οποία η Νότια Αφρική έχει υπογράψει, υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000. Το πρωτόκολλο 3 της συμφωνίας αυτής καθορίζει το ειδικό καθεστώς της Νότιας Αφρικής που προβλέπει η συμφωνία.

(7)

Η απόφαση 1999/753/EΚ του Συμβουλίου (7) ενέκρινε την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου, ανάπτυξης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής. Το παράρτημα Χ της συμφωνίας αυτής ορίζει ότι η Κοινότητα θα προσφέρει ενισχύσεις για την ανασυγκρότηση του τομέα των οίνων και των οινοπνευματωδών ποτών της Νότιας Αφρικής και για την προώθηση και διανομή των οίνων και των οινοπνευματωδών προϊόντων της Νότιας Αφρικής. Οι δύο αντίστοιχες συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο οίνου και οινοπνευματωδών εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 2002/51/EΚ (8) και 2002/52/EΚ (9), αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί ένα πρόσθετο ποσό στο ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προβλέπεται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1726/2000.

(8)

Στην πράξη, η επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ενεργούσε ως «επιτροπή για τη Νότια Αφρική» στο πλαίσιο του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1726/2000. Είναι σκόπιμο να συσταθεί τυπικά η επιτροπή αυτή.

(9)

Το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1726/2000 ορίζει ότι η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της εν λόγω επιτροπής για τις αποφάσεις χρηματοδότησης που προτίθεται να λάβει όσον αφορά σχέδια και προγράμματα αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ. Για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και εξορθολογισμού των διαδικασιών, το ανώτατο αυτό όριο θα πρέπει να ανέλθει σε 8 εκατ. ευρώ.

(10)

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1726/2000 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1726/2000 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα προγράμματα εστιάζονται στην καταπολέμηση της φτώχειας, λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των μέχρι τώρα μειονεκτούντων κοινοτήτων, ενσωματώνουν τις διαστάσεις της ανάπτυξης που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων και το περιβάλλον, ενισχύοντας ιδίως τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα πολιτικής, προγραμματισμού και εφαρμογής. Σε όλα αυτά τα προγράμματα, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην ενίσχυση του θεσμικού δυναμικού.»

2.

Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η αναπτυξιακή συνεργασία που υλοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού εστιάζεται κυρίως στους τομείς συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 8 του πρωτοκόλλου 3 για τη Νότια Αφρική της συμφωνίας του Κοτονού, και ιδίως στους ακόλουθους τομείς:»

3.

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο πρώτο εδάφιο, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει:»

ii)

στο πρώτο εδάφιο, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και την υλοποίηση πολιτικών στους τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται μέσω διαλόγου για τις πολιτικές, χρησιμοποιώντας τα πλέον κατάλληλα μέσα, μεταξύ άλλων, τις δημοσιονομικές ενισχύσεις και άλλες ειδικές μορφές δημοσιονομικής βοήθειας·»

iii)

το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τμήμα της χρηματοδότησης μπορεί να διοχετεύεται προς σαφώς επιλεγμένους τελικούς δικαιούχους (π.χ. νεοεισερχόμενους στην αγορά επιχειρηματίες), υπό τη μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων ή άλλες μορφές χρηματοδοτικής συμμετοχής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί, ενδεχομένως, να συμμετέχει στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Οι πόροι που διατίθενται δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που επιτρέπει τον αθέμιτο ανταγωνισμό.»

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4α.   Η χρηματοδότηση των μεμονωμένων έργων και προγραμμάτων για την περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση παρέχεται από το ΕΠΑΑ ή/και από περιφερειακά κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ).

Η Επιτροπή προσπαθεί να διασφαλίσει ισόρροπη χρηματοδότηση από τις δύο πηγές στο πλαίσιο του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος, χορηγώντας στην περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση ενδεικτικό ποσοστό του ΕΠΑΑ όμοιο με το μερίδιο των κονδυλίων του ΕΤΑ που προβλέπεται για την περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση στο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο της συμφωνίας του Κοτονού.»

4.

Το άρθρο 5 διαγράφεται.

5.

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

Προγραμματισμός

1.   Στο πλαίσιο στενών επαφών με την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 6 και 7 πραγματοποιείται πολυετής ενδεικτικός προγραμματισμός. Η διαδικασία του ενδεικτικού προγραμματισμού τηρεί πλήρως την αρχή ότι ο προγραμματισμός διευθύνεται από τον αποδέκτη.

2.   Για να προετοιμασθεί κάθε ενέργεια προγραμματισμού, στο πλαίσιο του αυξημένου συντονισμού με τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του επιτόπιου συντονισμού, η Επιτροπή καταρτίζει έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα, κατόπιν διαλόγου με την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής. Το εν λόγω έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των πλέον πρόσφατων συνολικών αξιολογήσεων των ενεργειών που χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2259/96 και του παρόντος κανονισμού, καθώς και άλλων τακτικών αξιολογήσεων ενεργειών. Το έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα περιλαμβάνει ανάλυση των επιμέρους προβλημάτων και ενσωματώνει διατομεακά θέματα, όπως τη μείωση της φτώχειας, την ισότητα των φύλων, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Στο έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα προσαρτάται σχέδιο πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος. Επιλέγεται περιορισμένος αριθμός τομέων συνεργασίας, που βασίζεται στους τομείς που εντοπίζονται στο άρθρο 2. Για τους τομείς αυτούς, καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής και συνοδευτικά μέτρα. Στο μέτρο του δυνατού, αναπτύσσονται δείκτες επιδόσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση των στόχων και η αξιολόγηση των επιπτώσεων. Το έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα και το σχέδιο πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος εξετάζονται από την αρμόδια για την ανάπτυξη επιτροπή, η οποία ορίζεται με γεωγραφικά κριτήρια, εφεξής καλούμενη “επιτροπή”, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 1. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2.

3.   Η Επιτροπή και η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής διαπραγματεύονται και υπογράφουν το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα. Τα τελικά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αποστέλλονται στην επιτροπή προς ενημέρωση. Η επιτροπή προβαίνει σε συζητήσεις σχετικά με το έγγραφο αυτό, εφόσον το ζητήσουν ένα ή περισσότερα μέλη της.

4.   Μία φορά κατ’ έτος, η επιτροπή προβαίνει σε ανασκόπηση της λειτουργίας, των αποτελεσμάτων και του συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος του εγγράφου στρατηγικής ανά χώρα και του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος. Εφόσον ενδείκνυται από τις αξιολογήσεις ή άλλες συναφείς εξελίξεις, η επιτροπή μπορεί να καλέσει την Επιτροπή να διαπραγματευθεί με την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής τροποποιήσεις του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος.

5.   Μία φορά κατ’ έτος, η επιτροπή συζητά, με βάση παρουσίαση της Επιτροπής, τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις ενέργειες που θα υλοποιηθούν το επόμενο έτος.»

6.

Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 διαγράφεται.

7.

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τη Νότια Αφρική, εφεξής καλούμενη “επιτροπή”.»

β)

στις παραγράφους 5 και 6, το ποσό των «5 εκατ. ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό των «8 εκατ. ευρώ».

8.

Στο άρθρο 10 παράγραφος 1, το ποσό των «885,5 εκατ. ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό των «900,5 εκατ. ευρώ».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 27 Οκτωβρίου 2004.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. NICOLAI


(1)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2004.

(2)  ΕΕ L 198 της 4.8.2000, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(7)  ΕΕ L 311 της 4.12.1999, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 28 της 30.1.2002, σ. 3.

(9)  ΕΕ L 28 της 30.1.2002, σ. 112.