19.8.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1469/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Αυγούστου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 τον όγκο ενεργοποίησης πρόσθετων δασμών για τα μήλα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1555/96 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1996, περί των λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος σχετικά με την εφαρμογή των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), προβλέπει έλεγχο της εισαγωγής των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημά του. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, περί καθορισμού ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3).

(2)

Για την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία (4), η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του γύρου της Ουρουγουάης και βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων για το 2001, 2002 και 2003, πρέπει να τροποποιηθούν οι όγκοι ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τα μήλα.

(3)

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1555/96.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης των νωπών οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 αντικαθίσταται από το κείμενο που εμφαίνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 193 της 3.8.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1056/2004 (ΕΕ L 192 της 29.5.2004, σ. 20).

(3)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 (ΕΕ L 343 της 31.12.2003, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η περιγραφή των εμπορευμάτων έχει μόνο ενδεικτική αξία. Το πεδίο εφαρμογής των πρόσθετων δασμών καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από την εμβέλεια των κωδικών ΣΟ όπως υφίσταται τη στιγμή της έκδοσης του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση που, πριν από τον κωδικό ΣΟ υπάρχει “ex”, το πεδίο εφαρμογής των πρόσθετων δασμών προσδιορίζεται τόσο από την εμβέλεια του κωδικού ΣΟ όσο και από την αντίστοιχη περίοδο εφαρμογής.

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Περίοδος εφαρμογής

Όγκος ενεργοποίησης

(σε τόνους)

78.0015

ex 0702 00 00

Τομάτες

1η Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου

206 245

78.0020

1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

10 586

78.0065

ex 0707 00 05

Αγγούρια

1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου

11 924

78.0075

1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου

8 560

78.0085

ex 0709 10 00

Αγκινάρες

1η Νοεμβρίου έως 30 Ιουνίου

1 357

78.0100

0709 90 70

Κολοκυθάκια

1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

18 056

78.0110

ex 0805 10 10

Πορτοκάλια

1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαΐου

404 503

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

78.0120

ex 0805 20 10

Κλημεντίνες

1η Νοεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

164 111

78.0130

ex 0805 20 30

Μανταρίνια (συμπεριλαμβανομένων των tangerines και των satsumas)· wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών

1η Νοεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

89 273

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

78.0155

ex 0805 50 10

Λεμόνια

1η Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου

342 761

78.0160

1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

12 938

78.0170

ex 0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

21 Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου

227 815

78.0175

ex 0808 10 20

Μήλα

1η Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου

730 623

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

78.0180

 

1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου

32 246

78.0220

ex 0808 20 50

Αχλάδια

1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου

257 158

78.0235

1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου

27 497

78.0250

ex 0809 10 00

Βερίκοκα

1η Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

4 123

78.0265

ex 0809 20 95

Κεράσια, εκτός από τα βύσσινα

21 Μαΐου έως 10 Αυγούστου

32 863

78.0270

ex 0809 30

Ροδάκινα, συμπεριλαμβάνονται τα brugnon και τα νεκταρίνια

11 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

6 808

78.0280

ex 0809 40 05

Δαμάσκηνα

11 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

51 276»