32004R0828

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 828/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, για την απαγόρευση των εισαγωγών ξιφία του Ατλαντικού (Xiphias gladius), καταγωγής Σιέρα Λεόνε και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2093/2000

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 127 της 29/04/2004 σ. 0023 - 0024


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 828/2004 του Συμβουλίου

της 26ης Απριλίου 2004

για την απαγόρευση των εισαγωγών ξιφία του Ατλαντικού (Xiphias gladius), καταγωγής Σιέρα Λεόνε και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2093/2000

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι αλιευτικοί πόροι, ως εξαντλήσιμοι φυσικοί πόροι, θα πρέπει να προστατεύονται, τόσο για λόγους βιολογικών ισορροπιών όσο και υπό την προοπτική της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.

(2) Η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), της οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, υιοθέτησε, το 1995, ένα σχέδιο δράσης ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος διατήρησης του ξιφία του Ατλαντικού, με σκοπό την αποτελεσματική διατήρηση του είδους αυτού.

(3) Η αποτελεσματική διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων από τα συμβαλλόμενα μέρη της ICCAT, οι αλιείς των οποίων υποχρεούνται να μειώσουν τα αλιεύματά τους του ξιφία του Ατλαντικού, είναι δυνατή μόνον εφόσον όλα τα μη συμβαλλόμενα μέρη που αλιεύουν τον ξιφία του Ατλαντικού συνεργάζονται με την ICCAT και τηρούν τα καθορισθέντα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης.

(4) Το 1998 η ICCAT κατονόμασε το Μπελίζ και την Ονδούρα, και το 2002 τη Σιέρα Λεόνε, ως χώρες τα πλοία των οποίων αλιεύουν τον ξιφία του Ατλαντικού με τρόπο που θίγει την αποτελεσματικότητα των μέτρων του Οργανισμού αυτού για τη διατήρηση του εν λόγω είδους, και στήριξε τη διαπίστωσή της σε στοιχεία που αφορούν τα αλιεύματα, το εμπόριο και τις δραστηριότητες των πλοίων.

(5) Οι εισαγωγές ξιφία του Ατλαντικού, καταγωγής Μπελίζ και Ονδούρας, απαγορεύονται, επί του παρόντος, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2093/2000 του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2000, για την απαγόρευση των εισαγωγών ξιφία του Ατλαντικού (Xiphias gladius), καταγωγής Μπελίζε και Ονδούρας(1).

(6) Η ICCAT έλαβε υπό σημείωση την ενισχυμένη συνεργασία που καθιέρωσε η Ονδούρα με σκοπό τη διατήρηση του ξιφία του Ατλαντικού. Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2001, συνέστησε την άρση της απαγόρευσης των εισαγωγών προϊόντων ξιφία του Ατλαντικού, σε οποιαδήποτε μορφή, που είχε επιβληθεί στην Ονδούρα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

(7) Η ICCAT έλαβε υπό σημείωση τη βελτιωμένη συνεργασία που καθιέρωσε το Μπελίζ με σκοπό τη διατήρηση του ξιφία του Ατλαντικού. Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2003, ήρε την απαγόρευση, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2004, των εισαγωγών προϊόντων ξιφία του Ατλαντικού, σε οποιαδήποτε μορφή, η οποία είχε επιβληθεί στο Μπελίζ από τα συμβαλλόμενα μέρη.

(8) Τα διαβήματα της ICCAT προς την Σιέρα Λεόνε ώστε να ενθαρρυνθεί η χώρα αυτή να συμμορφωθεί με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης του ξιφία του Ατλαντικού δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.

(9) Η ICCAT συνέστησε στα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να επιβάλλουν την απαγόρευση των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων, σε οποιαδήποτε μορφή, καταγωγής Σιέρα Λεόνε. Τα μέτρα αυτά θα αρθούν μόλις διαπιστωθεί ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες της εν λόγω χώρας έχουν ευθυγραμμισθεί με τα μέτρα της ICCAT. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η εφαρμογή των μέτρων αυτών από την Κοινότητα, η οποία έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για το εν λόγω θέμα.

(10) Τα εν λόγω μέτρα συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις της Κοινότητας βάσει άλλων διεθνών συμφωνιών.

(11) Για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2093/2000 και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως "εισαγωγή" νοούνται οι τελωνειακές διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 4 σημείο 15 στοιχεία α) και β) καθώς και στο σημείο 16 στοιχεία α) έως στ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(2).

Άρθρο 2

1. Απαγορεύονται οι εισαγωγές στην Κοινότητα ξιφία του Ατλαντικού (Xiphias gladius) καταγωγής Σιέρα Λεόνε, που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 0301 99 90, 0302 69 87, ex 0302 70 00, 0303 79 87, ex 0303 80 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 και ex 0305 69 80.

2. Απαγορεύονται οι εισαγωγές κάθε μεταποιημένου προϊόντος, που παρασκευάζεται με βάση τον ξιφία του Ατλαντικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και υπάγεται στους κωδικούς ex 1604 19 91, ex 1604 19 98 και ex 1604 20 90.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις ποσότητες προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2, καταγωγής Σιέρα Λεόνε, για τις οποίες μπορεί να αποδειχθεί, ικανοποιητικά, για τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ότι ευρίσκονταν καθ οδόν προς την Κοινότητα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού και ετέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία όχι αργότερο από δεκατέσσερις ημέρες μετά την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 4

1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2093/2000 καταργείται.

2. Οι αναφορές στον καταργηθέντα κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 26 Απριλίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. Cowen

(1) ΕΕ L 249 της 4.10.2000, σ. 3.

(2) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 60/2004 (ΕΕ L 9 της 15.1.2004, σ. 8).