32004R0824

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 824/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2000 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές εξαρτημάτων σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο, καταγωγής Βραζιλίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Ιαπωνίας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Δημοκρατίας της Κορέας και Ταϊλάνδης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 127 της 29/04/2004 σ. 0010 - 0011


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 824/2004 του Συμβουλίου

της 26ης Απριλίου 2004

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2000 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές εξαρτημάτων σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο, καταγωγής Βραζιλίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Ιαπωνίας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Δημοκρατίας της Κορέας και Ταϊλάνδης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(1), και ιδίως τα άρθρα 8 και 9,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1) Στις 29 Μαΐου 1999, με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Επιτροπή ανήγγειλε την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ(2) σχετικά με τις εισαγωγές στην Κοινότητα εξαρτημάτων σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο (εφεξής "υπό εξέταση προϊόν"), καταγωγής Βραζιλίας, Κροατίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, Ιαπωνίας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Δημοκρατίας της Κορέας και Ταϊλάνδης.

(2) Η διαδικασία αυτή οδήγησε, τον Φεβρουάριο του 2000, στην επιβολή, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 449/2000(3), προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ κατά της Βραζιλίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ιαπωνίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, της Δημοκρατίας της Κορέας και της Ταϊλάνδης για την εξάλειψη των ζημιογόνων επιπτώσεων του ντάμπινγκ.

(3) Με τον ίδιο κανονισμό, η Επιτροπή αποδέχθηκε την ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους της εταιρείας Moravske Zelezárny a.s. (εφεξής "Moravske"), παραγωγού-εξαγωγέα της Τσεχικής Δημοκρατίας. Με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 449/2000, οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα από την εταιρεία αυτή απηλλάγησαν από τους εν λόγω προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισμού.

(4) Εν συνεχεία, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2000(4), επιβλήθηκαν οριστικοί δασμοί κατά της Βραζιλίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ιαπωνίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, της Δημοκρατίας της Κορέας και της Ταϊλάνδης. Ο κανονισμός αυτός, με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται σ' αυτόν, χορηγούσε επίσης απαλλαγή από τους οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ στη Moravske, της οποίας είχε ήδη γίνει οριστικά αποδεκτή η ανάληψη υποχρέωσης κατά το προσωρινό στάδιο της διαδικασίας.

Β. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(5) Η ανάληψη υποχρέωσης που προτάθηκε στην παρούσα υπόθεση δεσμεύει την ενδιαφερόμενη εταιρεία, μεταξύ άλλων, να εξάγει το υπό εξέταση προϊόν στην Κοινότητα σε ορισμένα ελάχιστα επίπεδα τιμών (ΕΕΤ), τα οποία καθορίζονται στην ανάληψη υποχρέωσης, ή πάνω απ' αυτά. Η εταιρεία αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μην καταστρατηγήσει την ανάληψη υποχρέωσης, συνάπτοντας, με κάποιο άλλο μέρος, συμψηφιστικούς διακανονισμούς που να της επιτρέπουν να εφαρμόσει έναντι του πρώτου ανεξάρτητου πελάτη στην Κοινότητα καθαρή τιμή χαμηλότερη από τα ελάχιστα επίπεδα τιμών. Επιπλέον, η Moravske υποχρεούται να αποστέλλει στην Επιτροπή τριμηνιαία έκθεση όλων των εξαγωγικών πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα.

(6) Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επιτόπιας επαλήθευσης που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις της Moravske με σκοπό να ελεγχθούν η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων που υποβλήθηκαν στις εν λόγω τριμηνιαίες εκθέσεις, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε παραβιάσει την ανάληψη υποχρέωσης με τη δημιουργία συμψηφιστικού συστήματος, το οποίο επέτρεπε σε ορισμένα προϊόντα της που υπάγονται στην ανάληψη υποχρέωσης να πωλούνται στην Κοινότητα σε τιμές κάτω των ΕΕΤ. Επιπλέον, η εταιρεία είχε παραλείψει να συμπεριλάβει στην έκθεση προς την Επιτροπή δεκαεπτά τιμολόγια σχετικά με τις εξαγωγικές πωλήσεις του προϊόντος που υπόκειται στην ανάληψη υποχρέωσης.

(7) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ 833/2004 της Επιτροπής(5) εκθέτει λεπτομερέστερα τον χαρακτήρα των παραβιάσεων που διαπιστώθηκαν.

(8) Λόγω των παραβιάσεων αυτών, η αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης που είχε προτείνει η Moravske (UT10, πρόσθετος κωδικός Taric A097) ανακλήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 833/2004 και είναι σκόπιμο να επιβληθεί αμέσως οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος που κατασκευάζει η Moravske.

(9) Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, ο δασμός αντιντάμπινγκ πρέπει να καθορισθεί με βάση τα πραγματικά περιστατικά που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας που οδήγησε στην ανάληψη υποχρέωσης. Δεδομένου ότι η εν λόγω έρευνα έχει καταλήξει οριστικά στο συμπέρασμα για την ύπαρξη πρακτικής ντάμπινγκ και ζημίας, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2000, κρίνεται σκόπιμο να καθορισθεί ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στο επίπεδο και τη μορφή του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επέβαλε ο εν λόγω κανονισμός, ήτοι 26,1 % της τιμής ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από την καταβολή δασμού.

Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1784/2000

(10) Βάσει των ανωτέρω, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1784/2000 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1784/2000 τροποποιείται ως εξής:

1. Στον πίνακα του άρθρου 1 παράγραφος 2 ο πρόσθετος κωδικός Taric "A999" για την Τσεχική Δημοκρατία αντικαθίσταται από "-".

2. Ο πίνακας του άρθρου 2 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 26 Απριλίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. Cowen

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 12).

(2) ΕΕ C 151 της 29.5.1999, σ. 21.

(3) ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 3.

(4) ΕΕ L 208 της 18.8.2000, σ. 8· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 436/2004 (ΕΕ L 72 της 11.3.2004, σ. 15).

(5) Βλέπε σελίδα 37 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.