8.4.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 104/50


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 656/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Απριλίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών (1), και ιδίως το άρθρο 7,

Κατόπιν διαβουλεύσεως με τη συμβουλευτική επιτροπή πολιτιστικών αγαθών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 1993, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών (2), κατήρτισε το υπόδειγμα τυποποιημένης άδειας εξαγωγής που εφαρμόζεται στις κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών που καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92. Το έντυπο αυτό δεν είναι, ωστόσο, προσαρμοσμένο στον τύπο-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τα εμπορικά έγγραφα και θέτει ορισμένα πρακτικά προβλήματα εφαρμογής.

(2)

Είναι επομένως σκόπιμο να καταρτιστεί ένα νέο υπόδειγμα εντύπου, προσαρμοσμένο στον τύπο-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τα εμπορικά έγγραφα. Επίσης, το έγγραφο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγηματικές σημειώσεις, προκειμένου να μπορεί να συμπληρώνεται ομοιόμορφα και ορθά από τους ενδιαφερομένους.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 προβλέπει ότι το έντυπο συμπληρώνεται με μηχανική ή ηλεκτρονική μέθοδο ή με το χέρι. Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος εργασίας, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί, για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν αυτή τη δυνατότητα και τα οποία διαθέτουν τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα, η σύνταξη του εγγράφου ηλεκτρονικώς.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αρχή έκδοσης λαμβάνει το αντίτυπο 3 του εντύπου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι το τελωνείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας επιστρέφει άμεσα το αντίτυπο αυτό στην εν λόγω αρχή, αντί να το διαβιβάσει στον εξαγωγέα ή στον αντιπρόσωπό του, όπως προβλέπεται από τις επί του παρόντος ισχύουσες διατάξεις.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 752/93 πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 τροποποιείται ως εξής:

1.

Η πρώτη φράση της τρίτης παραγράφου του άρθρου 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Τα έντυπα τυπώνονται ή καταρτίζονται ηλεκτρονικά και συμπληρώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, όπως καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που έχει εκδώσει την άδεια.»

.

2.

Η πρώτη φράση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ο αιτών συμπληρώνει τις θέσεις 1, 3, 6 έως 21, 24 και, κατά περίπτωση, τη θέση 25 της αίτησης και των λοιπών αντιτύπων, με εξαίρεση τη θέση ή τις θέσεις για τις οποίες επιτρέπεται η προεκτύπωση.»

.

3.

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το αρμόδιο τελωνείο για την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής επιβεβαιώνει ότι τα αναγραφόμενα στη διασάφηση εξαγωγής στοιχεία ή, κατά περίπτωση, στο δελτίο ΑΤΑ αντιστοιχούν στα στοιχεία της άδειας εξαγωγής, καθώς και το γεγονός ότι γίνεται αναφορά της εν λόγω άδειας στη θέση 44 της διασάφησης εξαγωγής ή στο απόκομμα του δελτίου ΑΤΑ.»

.

β)

Η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Aφού συμπληρώσει τη θέση 23 στα αντίτυπα 2 και 3, το αρμόδιο τελωνείο για την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής επιστρέφει στον διασαφιστή ή στον αντιπρόσωπό του το αντίτυπο που προορίζεται για τον δικαιούχο.»

.

γ)

Η τελευταία φράση της τρίτης παραγράφου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το τελωνείο αυτό εναποθέτει τη σφραγίδα του στη θέση 26 του εν λόγω αντιτύπου και το επιστρέφει στην αρχή έκδοσης των αδειών.»

.

4.

Η πρώτη φράση της τρίτης παραγράφου του άρθρου 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Το έντυπο αδείας τυπώνεται ή καταρτίζεται ηλεκτρονικά σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.»

.

5.

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Οι άδειες εξαγωγής που εκδίδονται έως τις 30 Ιουνίου 2004 ισχύουν έως τις 30 Ιουνίου 2005.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 395 της 31.12.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 77 της 31.3.1993, σ. 24· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1526/98 (ΕΕ L 201 της 17.7.1998, σ. 47).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.   Γενικά θέματα

1.1.

Η άδεια εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών απαιτείται για λόγους προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1992.

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 1993, προβλέπεται το έντυπο βάσει του οποίου εκδίδεται η τυποποιημένη άδεια εξαγωγής. Το έντυπο έχει σκοπό την εξασφάλιση ομοιόμορφου ελέγχου των εξαγωγών πολιτιστικών αγαθών στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας.

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1526/98 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1998, προβλέπονται, εξάλλου, δύο άλλοι τύποι αδειών εξαγωγής, ήτοι:

οι ειδικές ανοικτές άδειες που προορίζονται να εκδοθούν για συγκεκριμένο πολιτιστικό αγαθό το οποίο πρόκειται να εξαχθεί προσωρινά από την Κοινότητα σε τακτική βάση για χρήση ή έκθεση σε τρίτη χώρα,

οι γενικές ανοικτές άδειες που προορίζονται να χορηγηθούν σε μουσεία ή άλλα ιδρύματα για να καλύψουν την προσωρινή εξαγωγή οιουδήποτε αγαθού από αυτά πού ανήκουν στη μόνιμη συλλογή τους που πρόκειται να εξαχθεί προσωρινά από την Κοινότητα σε τακτική βάση για έκθεση σε τρίτη χώρα.

1.2.

Το έντυπο τυποποιημένης άδειας εξαγωγής, σε τρία αντίτυπα, συμπληρώνεται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, κατά προτίμηση με μηχανική ή ηλεκτρονική μέθοδο. Εάν συμπληρωθεί με το χέρι πρέπει να χρησιμοποιηθεί μελάνι και να συνταχθεί με κεφαλαία γράμματα. Σε κάθε περίπτωση, οι άδειες δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, διορθώσεις ή άλλες μεταβολές.

1.3.

Κάθε θέση που δεν συμπληρώνεται διαγράφεται κατά τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη οποιαδήποτε προσθήκη.

Τα αντίτυπα αναγνωρίζονται βάσει του αύξοντα αριθμού τους και του προορισμού τους, που αναγράφονται στο περιθώριο του αριστερού μέρους. Καταχωρίζονται στη δέσμη των εγγράφων με την ακόλουθη σειρά:

αντίτυπο αριθ. 1: αίτηση που κρατά στα αρχεία της η αρχή έκδοσης της άδειας (προσδιορισμός της εν λόγω αρχής σε κάθε κράτος μέλος)· σε περίπτωση συμπληρωματικών καταλόγων, πρέπει να χρησιμοποιούνται όσα αντίτυπα αριθ. 1 κρίνονται αναγκαία, ενώ οι αρμόδιες αρχές έκδοσης προσδιορίζουν εάν είναι σκόπιμο να εκδοθεί μία ή περισσότερες άδειες εξαγωγής,

αντίτυπο αριθ. 2: προσκομίζεται ως συνοδευτικό έγγραφο της διασάφησης εξαγωγής στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής και κρατείται από τον δικαιούχο, μετά την εναπόθεση της σφραγίδας του τελωνείου,

αντίτυπο αριθ. 3: προσκομίζεται στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής και συνοδεύει στη συνέχεια την αποστολή έως το τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα· μετά τη θεώρησή του, το τελωνείο εξόδου αποστέλλει πίσω το αντίτυπο αριθ. 3 στην αρχή έκδοσης.

2.   Μνείες

Θέση 1: Αιτών: ονοματεπώνυμο ή εμπορική επωνυμία καθώς και πλήρης διεύθυνση της κατοικίας ή της εταιρικής έδρας.

Θέση 2: Άδεια εξαγωγής: συμπληρώνεται αποκλειστικά από τις αρμόδιες αρχές.

Θέση 3: Παραλήπτης: ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση του παραλήπτη, καθώς και αναφορά της τρίτης χώρας προς την οποία το αγαθό εξάγεται οριστικά ή προσωρινά.

Θέση 4: Να αναφερθεί αν η εξαγωγή είναι οριστική ή προσωρινή.

Θέση 5: Αρχή έκδοσης: προσδιορισμός της αρμόδιας αρχής και του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια.

Θέση 6: Αντιπρόσωπος του αιτούντος: συμπληρώνεται μόνο εφόσον ο αιτών προσφεύγει σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Θέση 7: Κάτοχος του/των αντικειμένου/ων (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση): ονοματεπώνυμο και διεύθυνση.

Θέση 8: Περιγραφή σύμφωνα με το παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92. Κατηγορία(-ες) των πολιτιστικών αγαθών: τα αγαθά αυτά κατατάσσονται σε κατηγορίες με αρίθμηση από το 1 έως το 14. Να υποδειχθεί μόνο ο αριθμός της κατηγορίας στον οποίο αντιστοιχεί το κάθε αγαθό.

Θέση 9: Περιγραφή του πολιτιστικού αγαθού ή των πολιτιστικών αγαθών: να διευκρινιστεί η ακριβής φύση του αγαθού (για παράδειγμα ζωγραφική, γλυπτό, ανάγλυφο, αρνητική μήτρα ή θετικό αντίγραφο για τις ταινίες, έπιπλα και αντικείμενα, μουσικά όργανα) και να γίνει αντικειμενική περιγραφή του αγαθού.

για τα αντικείμενα της κατηγορίας 12: να διευκρινιστεί το είδος της συλλογής ή/και η γεωγραφική προέλευση,

για τις συλλογές και τα δείγματα που προέρχονται από συλλογές φυσικών επιστημών: να διευκρινιστεί η επιστημονική ονομασία,

για τις συλλογές αρχαιοτήτων στις οποίες περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός αντικειμένων: αρκεί μια γενική περιγραφή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ή πιστοποιητικό του οργανισμού ή του επιστημονικού ή αρχαιολογικού ιδρύματος και κατάλογο των αντικειμένων.

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί για την περιγραφή του συνόλου των αντικειμένων, ο αιτών θα χρησιμοποιήσει τα απαιτούμενα συμπληρωματικά φύλλα.

Θέση 10: Κωδικός ΣΟ: να αναφερθεί ενδεικτικά ο κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας.

Θέση 11: Αριθμός/ποσότητα: να διευκρινιστεί ο αριθμός των αγαθών, ιδίως όταν αυτά αποτελούν ένα σύνολο.

Για τις ταινίες, να αναφερθούν ο αριθμός των πηνίων, οι διαστάσεις, το μήκος.

Θέση 12: Αξία σε εθνικό νόμισμα: να αναφερθεί η αξία του αγαθού σε εθνικό νόμισμα.

Θέση 13: Σκοπός εξαγωγής του πολιτιστικού αγαθού ή των πολιτιστικών αγαθών/Λόγος για τον οποίο ζητείται η άδεια: να προσδιοριστεί εάν το προς εξαγωγή αγαθό πωλήθηκε ή προορίζεται για ενδεχόμενη έκθεση, πραγματογνωμοσύνη, επισκευή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση, και εάν η επιστροφή του είναι υποχρεωτική.

Θέση 14: Τίτλος ή θέμα: ελλείψει ακριβούς τίτλου του έργου, να αναφερθεί το θέμα αυτού με συνοπτική περιγραφή του αγαθού ή, στην περίπτωση των ταινιών, του θέματος που πραγματεύεται η ταινία.

Για τα επιστημονικά όργανα ή τα άλλα αντικείμενα, για τα οποία δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί περαιτέρω περιγραφή, αρκεί να συμπληρωθεί η θέση 9.

Θέση 15: Διαστάσεις: πρόκειται για τις διαστάσεις (σε εκατοστόμετρα) του αγαθού ή των αγαθών και ενδεχομένως των στηριγμάτων τους.

Για τα πολύπλοκα ή τα ειδικά σχήματα, να αναφερθούν οι διαστάσεις με αυτή τη σειρά: Υ × Π × Β (ύψος, πλάτος, βάθος).

Θέση 16: Ημερομηνίες: ελλείψει ακριβούς χρονολόγησης, να αναφερθεί ο αιώνας, το τμήμα του αιώνα (πρώτο τέταρτο, πρώτο ήμισυ) ή της χιλιετίας (κατηγορίες 1 και 6 ιδίως).

Για τα αρχαιολογικά αντικείμενα για τα οποία προβλέπεται προσωρινό όριο (άνω των 50 ή 100 ετών ή μεταξύ 50 και 100 ετών) και για τα οποία δεν επαρκεί η μνεία του αιώνα, να διευκρινιστεί το έτος, έστω και κατά προσέγγιση (π.χ. γύρω στο 1890, περί το 1950).

Για τις ταινίες, ελλείψει ακριβούς ημερομηνίας, να αναφερθεί η δεκαετία.

Σε περίπτωση συνόλων (αρχεία και βιβλιοθήκες), να αναφερθούν η αρχική και η τελευταία ημερομηνία.

Θέση 17: Άλλα χαρακτηριστικά: να αναφερθεί κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με τις τυπικές πτυχές του αγαθού που μπορεί να είναι χρήσιμη για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του, π.χ., ιστορικό, συνθήκες κατασκευής, πρώην ιδιοκτήτες, κατάσταση συντήρησης και κατάσταση μετά την αποκατάσταση, βιβλιογραφία, επισήμανση ή ηλεκρονικός κωδικός.

Θέση 18: Επισυναπτόμενα έγγραφα/συγκεκριμένα στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας: να επισημανθούν με σταυρό στα σχετικά τετραγωνίδια.

Θέση 19: Δημιουργός, εποχή, εργαστήριο ή/και τεχνοτροπία: να αναφερθεί ο δημιουργός του έργου, εάν είναι γνωστός και εάν υπάρχουν στοιχεία γι' αυτόν. Σε περίπτωση που πρόκειται για έργα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο συνεργασίας ή για αντίγραφα, να αναφερθούν οι δημιουργοί ή ο δημιουργός του πρωτότυπου, εφόσον είναι γνωστοί. Εάν πρόκειται για έργο ενός μόνο καλλιτέχνη, να αναφερθεί “πρόκειται για έργο του (της) …”.

Εάν ο δημιουργός δεν είναι γνωστός, να γίνει αναφορά στο εργαστήριο, στη σχολή ή στην τεχνοτροπία (π.χ. εργαστήριο Velázquez, βενετική σχολή, εποχή Ming, στυλ Λουδοβίκου XV ή βικτωριανής εποχής).

Για τα έντυπα, να αναφερθεί το ονοματεπώνυμο του εκδότη, ο τόπος και το έτος έκδοσης.

Θέση 20: Υλικό και τεχνική: στο σημείο αυτό συνιστάται η μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια· να αναφερθούν τα χρησιμοποιηθέντα υλικά και να διευκρινιστεί η τεχνική που εφαρμόστηκε (π.χ. ελαιογραφίες, ξυλογραφίες, έργα με μολύβι ή κάρβουνο, χύτευση σε κερί, φιλμ με νιτρικά άλατα …).

Θέση 21 (αντίτυπο 1): Αίτηση: συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον αιτούντα ή τον αντιπρόσωπό του, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια των παρεχομένων πληροφοριών στην αίτηση και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

Θέση 22: Υπογραφή και σφραγίδα του οργανισμού έκδοσης: συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή, με μνεία του τόπου και της ημερομηνίας και στα τρία αντίτυπα της άδειας.

Θέση 23 (αντίτυπα 2 και 3): Θεώρηση του τελωνείου εξαγωγής: συμπληρώνεται από το τελωνείο όπου πραγματοποιούνται οι πράξεις και προσκομίζεται η άδεια εξαγωγής.

Τελωνείο εξαγωγής είναι το τελωνείο όπου προσκομίζεται η διασάφηση εξαγωγής και όπου διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις για την εξαγωγή.

Θέση 24: Φωτογραφία(-ες) του/των πολιτιστικού(-ών) αγαθού(-ών): πρέπει να επικολληθεί έγχρωμη φωτογραφία (διαστάσεων τουλάχιστον 9 × 12 cm). Για τη διευκόλυνση του προσδιορισμού των τρισδιάστατων αντικειμένων, μπορεί να ζητηθούν φωτογραφίες διαφορετικών όψεων.

Η αρμόδια αρχή πρέπει να εγκρίνει τη φωτογραφία με την εναπόθεση της υπογραφής της και της σφραγίδας του οργανισμού έκδοσης σε αυτήν.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτήσουν ενδεχομένως και άλλες φωτογραφίες.

Θέση 25: Συμπληρωματικά φύλλα: να αναφερθεί ενδεχομένως ο αριθμός των χρησιμοποιηθέντων συμπληρωματικών φύλλων.

Θέση 26 (αντίτυπα 2 και 3): Τελωνείο εξόδου: συμπληρώνεται αποκλειστικά από το τελωνείο αυτό.

Τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο διέλευσης των αγαθών προτού αυτά εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.»