32004R0599

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 599/2004 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση εναρμονισμένου υποδείγματος πιστοποιητικού και αタολογισμού επιθεώρησης για το ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 094 της 31/03/2004 σ. 0044 - 0056


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 599/2004 της Επιτροπής

της 30ής Μαρτίου 2004

σχετικά με την καθιέρωση εναρμονισμένου υποδείγματος πιστοποιητικού και απολογισμού επιθεώρησης για το ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με σκοπό την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς(1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 3,

την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς(2), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3,

την οδηγία 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1991 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και για την τροποποίηση των οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ(3), και ιδίως το άρθρο 15,

την απόφαση 92/438/EΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 για τη μηχανογράφηση των κτηνιατρικών διαδικασιών εισαγωγής (σχέδιο Shift), για την τροποποίηση των οδηγιών 90/675/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ και 91/628/ΕΟΚ, της απόφασης 90/424/ΕΟΚ και για την κατάργηση της απόφασης 88/192/ΕΟΚ(4), και ιδίως το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η εναρμόνιση της παρουσίασης των υγειονομικών πιστοποιητικών που απαιτούνται στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού εμπορίου είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του συστήματος TRACES, όπως προβλέπεται από την απόφαση 2003/623/EΚ της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος επονομαζόμενου TRACES(5), ώστε να υπάρξει δυνατότητα για τον έλεγχο και την ανάλυση των πληροφοριών που εισάγονται στο σύστημα, με σκοπό την αναβάθμιση της υγειονομικής ασφάλειας της Κοινότητας.

(2) Η καθιέρωση εναρμονισμένου προτύπου με σκοπό τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων που διεξάγονται σύμφωνα με τις οδηγίες 89/662/ΕΟΚ, 91/628/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ είναι απαραίτητη για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώνονται, και αποτελεί τη βάση μιας τυποποιημένης παρουσίασης των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών που προαναφέρθηκαν.

(3) Πρέπει να εναρμονιστεί η παρουσίαση των προτύπων των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία στο πλαίσιο των ακόλουθων πράξεων:

- παράρτημα ΣΤ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 σχετικά με προβλήματα υγειονομικού ελέγχου επί θεμάτων διακοινοτικών συναλλαγών ζώων του βοείου και χοιρείου είδους(6),

- παραρτήματα Δ1 και Δ2 της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1988 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών(7),

- παράρτημα Γ της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 1989 για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικίδιων βοοειδών από τρίτες χώρες(8),

- παράρτημα Γ της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών(9),

- παράρτημα Δ της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων(10),

- παράρτημα IV της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες(11),

- παράρτημα E της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας(12),

- παράρτημα E της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων(13),

- παράρτημα E της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ(14),

- παράρτημα της απόφασης 94/273/EΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1994 σχετικά με το κτηνιατρικό πιστοποιητικό για τη διάθεση στην αγορά, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, σκύλων και γατών που δεν κατάγονται από αυτές τις χώρες(15),

- παράρτημα της απόφασης 95/294/EΚ της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1995 για καθορισμό του υποδείγματος πιστοποιητικού υγείας των ζώων για εμπορία ωαρίων και εμβρύων των ιπποειδών(16),

- παράρτημα της απόφασης 95/307/EΚ της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1995 για καθορισμό του υποδείγματος πιστοποιητικού υγείας των ζώων για εμπορία σπέρματος ιπποειδών(17),

- παραρτήματα I και II της απόφασης 95/388/EΚ της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 1995 για τον καθορισμό του υποδείγματος υγειονομικού πιστοποιητικού το οποίο απαιτείται κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που αφορούν το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα των αιγοειδών και προβατοειδών(18),

- παράρτημα της απόφασης 95/483/EΚ της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 1995 για τον καθορισμό του υποδείγματος υγειονομικού πιστοποιητικού το οποίο απαιτείται κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ωαρίων και εμβρύων χοίρων(19),

- παραρτήματα I και II της απόφασης 99/567/EΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1999 για τη θέσπιση του υποδείγματος του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ(20),

- παράρτημα I της απόφασης 2003/390/EΚ της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2003 για καθορισμό ειδικών όρων για τη διάθεση στην αγορά των ειδών των ζώων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους που δεν θεωρούνται ευπαθή όσον αφορά ορισμένες νόσους(21),

- παράρτημα IV της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων(22),

- παράρτημα VI της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1971 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών(23),

- παράρτημα Δ της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 για τα υγειονομικά προβλήματα στον τομέα της παραγωγής και της διάθεσης στην αγορά προϊόντων με βάση το κρέας και ορισμένων άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης(24),

- παράρτημα IV της οδηγίας 91/495/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφόμενων θηραμάτων(25),

- παράρτημα II της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων και την εμπορία κρέατός των(26),

- παράρτημα V της οδηγίας 94/65/EΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1994 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά κιμάδων και παρασκευασμάτων κρέατος(27),

(4) Κρίνεται επίσης σκόπιμη η εναρμόνιση της παρουσίασης των ανταλλαγών πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών που προβλέπονται από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο(28), σε περίπτωση αποστολής μεταποιημένων υποπροϊόντων και προϊόντων.

(5) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα διάφορα υγειονομικά πιστοποιητικά ή πιστοποιητικά καταλληλότητας που απαιτούνται στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού εμπορίου, εκτός των υγειονομικών πιστοποιητικών για τα εγγεγραμμένα ιπποειδή, παρουσιάζονται βάσει του εναρμονισμένου υποδείγματος που επισυνάπτεται στο παράρτημα.

Τα εν λόγω υποδείγματα πιστοποιητικών περιλαμβάνουν:

1. το τυποποιημένο τμήμα I "Λεπτομέρειες σχετικά με την παρτίδα" που αφορά την παρτίδα,

2. το τμήμα II "πιστοποίηση" που προορίζεται να συγκεντρώσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τη συγκεκριμένη νομοθεσία για κάθε είδος, για κάθε τύπο παραγωγής και για κάθε τύπο προϊόντος, και

3. το τυποποιημένο τμήμα III "έλεγχος" που αφορά την καταγραφή των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων που διεξάγονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2004.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη που το επιθυμούν μπορούν να χρησιμοποιούν την παρούσα παρουσίαση των πιστοποιητικών από την 1η Απριλίου 2004 στο πλαίσιο του συστήματος TRACES.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/33/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(2) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 806/2003/EΚ του Συμβουλίου.

(3) ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 806/2003/EΚ του Συμβουλίου.

(4) ΕΕ L 243 της 25.8.1992, σ. 27· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 95/1/EΚ του Συμβουλίου.

(5) ΕΕ L 216 της 28.8.2003, σ. 58.

(6) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου.

(7) ΕΕ L 194, 22.7.1988, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/101/EΚ της Επιτροπής.

(8) ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 806/2003/EΚ του Συμβουλίου.

(9) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 42· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 806/2003/EΚ του Συμβουλίου.

(10) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 62· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου.

(11) ΕΕ L 303 της 31.10.1990, σ. 6· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου.

(12) ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου.

(13) ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/708/EΚ της Επιτροπής.

(14) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1398/2003 της Επιτροπής.

(15) ΕΕ L 102 της 12.4.2001, σ. 63· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/298/EΚ της Επιτροπής.

(16) ΕΕ L 182 της 2.8.1995, σ. 27.

(17) ΕΕ L 185 της 4.8.1995, σ. 58.

(18) ΕΕ L 234 της 3.10.1995, σ. 30.

(19) ΕΕ L 275 της 18.11.1995, σ. 30.

(20) ΕΕ L 216 της 14.8.1999, σ. 13.

(21) ΕΕ L 135 της 3.6.2003, σ. 19.

(22) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 2012· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου.

(23) ΕΕ L 55 της 8.3.1971, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 807/2003 του Συμβουλίου.

(24) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 85· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 807/2003 του Συμβουλίου.

(25) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 41· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου.

(26) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 35· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου.

(27) ΕΕ L 368 της 31.12.1994, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου.

(28) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>PIC FILE= "L_2004094EL.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094EL.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094EL.005101.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094EL.005201.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094EL.005301.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094EL.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094EL.005501.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094EL.005601.TIF">