32004R0447

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 447/2004 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό των μέτρων για τη διευκόλυνση της μετάβασης από τη στήριξη με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συμβουλίου στις στηρίξεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 όσον αφορά την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 072 της 11/03/2004 σ. 0064 - 0065


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 447/2004 της Επιτροπής

της 10ης Μαρτίου 2004

για τον καθορισμό των μέτρων για τη διευκόλυνση της μετάβασης από τη στήριξη με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συμβουλίου στις στηρίξεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 όσον αφορά την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

την πράξη προσχώρησης της Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 5 και το άρθρο 33 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συμβουλίου(1) θέσπισε κοινοτική ενίσχυση για τα προενταξιακά μέτρα υπέρ της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στη διάρκεια της προενταξιακής περιόδου (πρόγραμμα Sapard). Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων τα οποία στηρίζονται, μετά την προσχώρηση, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών(2) ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία(3). Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση ανάμεσα σ' αυτούς τους δύο τύπους στήριξης, είναι σκόπιμο να προσδιορισθεί η περίοδος, στη διάρκεια της οποίας μπορούν να αναληφθούν υποχρεώσεις έναντι των δικαιούχων στα πλαίσια του προγράμματος Sapard.

(2) Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι όροι υπό τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά των εγκριθέντων έργων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 τα οποία δεν δύνανται να χρηματοδοτηθούν πλέον στα πλαίσια του εν λόγω κανονισμού για τον προγραμματισμό της αγροτικής ανάπτυξης.

(3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμός

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ως "νέα κράτη μέλη" νοούνται η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία.

Άρθρο 2

Τέλος της περιόδου σύναψης συμβάσεων δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999

1. Όσον αφορά τα μέτρα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μετά την προσχώρηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 47α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, τα νέα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να συνάπτουν ή να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 έως την ημερομηνία υποβολής στην Επιτροπή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.

2. Όσον αφορά μέτρα ή υποδιαρέσεις μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999, τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν, μετά την προσχώρηση, από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Προσανατολισμού, δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, τα νέα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να συνάπτουν ή να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 έως την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζουν να συνάπτουν ή να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για μέτρα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Άρθρο 3

Χρηματοδότηση των σχεδίων Sapard σε περίπτωση εξάντλησης των πιστώσεων

1. Για τα έργα για τα οποία συνάφθηκαν συμβάσεις από το 2002, στο πλαίσιο των μέτρων που αναφέρονται στην τέταρτη, έβδομη και δέκατη τέταρτη περίπτωση του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999, οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006 μπορούν να ενσωματωθούν στον προγραμματισμό αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2004/06 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων.

2. Οι πληρωμές των έργων για τα οποία οι πιστώσεις βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 έχουν εξαντληθεί ή είναι ανεπαρκείς, μπορούν να ενσωματωθούν στον προγραμματισμό αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2004/06 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων.

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 και 2, υποδεικνύουν τα ποσά που αντιστοιχούν στις πιστώσεις που έχουν αναληφθεί στον δημοσιονομικό πίνακα ο οποίος εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 141/2004 της Επιτροπής(4).

4. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα μέτρα επιλεξιμότητας και ελέγχου της βοήθειας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999.

5. Ο πίνακας των εγκεκριμένων έργων καταρτίζεται από το οικείο νέο κράτος μέλος.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία και με την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενία και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 87· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 696/2003 (ΕΕ L 99 της 17.4.2003, σ. 24).

(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(3) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1105/2003 (ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 3).

(4) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 25.