32004R0433

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 433/2004 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2004, για την κατάργηση ορισμένων αποφάσεων σχετικά με την εισαγωγή ζωικών υποπροϊόντων από τρίτες χώρες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 071 της 10/03/2004 σ. 0005 - 0006


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 433/2004 της Επιτροπής

της 9ης Μαρτίου 2004

για την κατάργηση ορισμένων αποφάσεων σχετικά με την εισαγωγή ζωικών υποπροϊόντων από τρίτες χώρες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 72/462/EΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 807/2003(2), και ιδίως τα άρθρα 3 και 16,

την οδηγία 92/118/EΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/42/EΚ της Επιτροπής(4), και ιδίως τα άρθρα 10 και 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στην οδηγία 72/462/EΟΚ καθορίζονται οι όροι υγειονομικών και κτηνιατρικών ελέγχων κατά τις εισαγωγές ορισμένων ζώων και των κρεάτων τους και των προϊόντων με βάση το κρέας στην Κοινότητα. Η εν λόγω οδηγία αποτελεί τη νομική βάση για τις ακόλουθες αποφάσεις σχετικά με την εισαγωγή ορισμένων ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων στην Κοινότητα:

- απόφαση 89/18/EΟΚ, της 22ας Δεκεμβρίου 1988, για τους όρους εισαγωγής από τρίτες χώρες νωπού κρέατος για σκοπούς άλλους εκτός από την ανθρώπινη κατανάλωση(5),

- απόφαση 92/187/EΟΚ, της 28ης Φεβρουαρίου 1992, για τη θέσπιση των όρων οι οποίοι πρέπει να ισχύουν προκειμένου για τις εισαγωγές ορισμένων πρώτων υλών της μεταποιητικής φαρμακοβιομηχανίας, προερχομένων από τις τρίτες χώρες οι οποίες δεν εμφαίνονται στον κατάλογο ο οποίος έχει καταρτισθεί με βάση την απόφαση 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου(6) και

- απόφαση 92/183/EΟΚ, της 3ης Μαρτίου 1992, για τη θέσπιση των γενικών όρων που πρέπει να πληρούνται κατά την εισαγωγή ορισμένων πρώτων υλών προοριζόμενων για την μεταποιητική φαρμακοβιομηχανία, από τις τρίτες χώρες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα που έχει καταρτίσει με την απόφαση 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου(7).

(2) Στην οδηγία 92/118/EΟΚ καθορίζονται κοινοτικοί όροι υγειονομικού ελέγχου καθώς και οι υγειονομικοί όροι που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης. Η εν λόγω οδηγία αποτελεί επίσης τη νομική βάση για τις ακόλουθες αποφάσεις της Επιτροπής:

- απόφαση 94/143/EΚ, της 1ης Mαρτίου 1994, για τη θέσπιση υγειονομικών όρων, όσον αφορά την υγεία των ζώων, και κτηνιατρικού πιστοποιητικού κατά τις εισαγωγές ορρού ιπποειδών από τρίτες χώρες(8),

- απόφαση 94/309/EΚ, της 27ης Απριλίου 1994, για τη θέσπιση υγειονομικών όρων και καθεστώτος κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή από τρίτες χώρες ορισμένων τροφών για μικρά ζώα καθώς και ορισμένων ακατέργαστων βρώσιμων προϊόντων για μικρά ζώα που περιέχουν ζωικά υλικά χαμηλού κινδύνου(9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 97/199/EΚ(10),

- απόφαση 94/344/EΚ, της 27ης Aπριλίου 1994, για τη θέσπιση υγειονομικών όρων και καθεστώτος κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή από τρίτες χώρες μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και προϊόντων που περιέχουν τις εν λόγω πρωτενες και τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τα ζώα(11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 97/198/EΚ(12),

- απόφαση 94/435/EΚ, της 10ης Ιουνίου 1994, περί καθορισμού των όρων σχετικά με την υγεία των ζώων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για εισαγωγές γουρουνότριχων από τις τρίτες χώρες(13),

- απόφαση 94/446/ΕΚ, της 14ης Ιουνίου 1994, περί καθορισμού προϋποθέσεων για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες οστών και προϊόντων οστών, κεράτων και προϊόντων κεράτων και οπλών και προϊόντων οπλών, εκτός από τα άλευρά τους, για περαιτέρω επεξεργασία, τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση(14), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 97/197/EΚ(15),

- απόφαση 94/860/EΚ, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τον καθορισμό των όρων εισαγωγής των μελισσοκομικών προϊόντων από τρίτες χώρες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη μελισσοκομία(16),

- απόφαση 95/341/EΚ, της 27ης Ιουλίου 1995, σχετικά με τους υγειονομικούς όρους και την κτηνιατρική πιστοποίηση για εισαγωγές γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα, από τρίτες χώρες(17), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 96/106/EΚ(18),

- απόφαση 96/500/EΚ, της 22ας Ιουλίου 1996, για τη θέσπιση ζωοϋγειονομικών όρων και της πιστοποίησης ως επίσημης δήλωσης που απαιτούνται για την εισαγωγή κυνηγετικών τρόπαιων πτηνών και οπληφόρων τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε πλήρη ταρίχευση, προέλευσης τρίτων χωρών(19),

- απόφαση 97/168/EΚ, της 29ης Νοεμβρίου 1996, για τον καθορισμό υγειονομικών προϋποθέσεων και πιστοποίησης ή δήλωσης κατά τις εισαγωγές δερμάτων οπληφόρων από τρίτες χώρες(20),

- απόφαση 97/198/ΕΚ, της 25ης Μαρτίου 1997, για τη θέσπιση υγειονομικών όρων και καθεστώτος κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών από ορισμένες τρίτες χώρες που χρησιμοποιούν εναλλακτικά συστήματα θερμικής επεξεργασίας και για την τροποποίηση της απόφασης 94/344/ΕΚ(21).

(3) Με την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2002, για την τροποποίηση των οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις υγειονομικές απαιτήσεις για τα ζωικά υποπροϊόντα(22) τροποποιήθηκαν σημαντικά αυτές οι οδηγίες, ιδίως όσον αφορά τη μείωση του πεδίου τους εφαρμογής, έτσι ώστε να καλύπτονται μόνον τα ζωικά προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και οι παθογόνοι παράγοντες.

(4) Όλοι οι κοινοτικοί υγειονομικοί κανόνες σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο καθορίζονται τώρα από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23).

(5) Αντίστοιχα, για λόγους συνάφειας και διαφάνειας της κοινοτικής νομοθεσίας, οι διάφορες αποφάσεις της Επιτροπής για ζωικά υποπροϊόντα τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, που έχουν ως νομική τους βάση τις οδηγίες 72/462/EΟΚ και 92/118/EΟΚ πρέπει συνεπώς να καταργηθούν.

(6) Tα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αποφάσεις που καταργούνται

Οι αποφάσεις 89/18/EΟΚ, 92/187/EΟΚ, 92/183/EΟΚ, 94/143/EΚ, 94/309/EΚ, 94/344/EΚ, 94/435/EΚ, 94/446/EΚ, 94/860/EΚ, 95/341/EΚ, 96/500/EΚ, 97/168/EΚ και 97/198/ΕΚ καταργούνται.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2004.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28.

(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36.

(3) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49.

(4) ΕΕ L 13 της 18.1.2003, σ. 24.

(5) ΕΕ L 8 της 11.1.1989, σ. 17.

(6) ΕΕ L 87 της 2.4.1992, σ. 20.

(7) ΕΕ L 84 της 31.3.1992, σ. 33.

(8) ΕΕ L 62 της 5.3.1994, σ. 41.

(9) ΕΕ L 137 της 1.6.1994, σ. 62.

(10) ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 44.

(11) ΕΕ L 154 της 21.6.1994, σ. 45.

(12) ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 36.

(13) ΕΕ L 180 της 14.7.1994, σ. 40.

(14) ΕΕ L 183 της 19.7.1994, σ. 46.

(15) ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 32.

(16) ΕΕ L 352 της 31.12.1994, σ. 69.

(17) ΕΕ L 200 της 24.8.1995, σ. 42.

(18) ΕΕ L 24 της 13.1.1996, σ. 34.

(19) ΕΕ L 203 της 13.8.1996, σ. 13.

(20) ΕΕ L 67 της 7.3.1997, σ. 19.

(21) ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 36.

(22) ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14.

(23) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.