32004R0367

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 367/2004 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (EK) αριθ. 2261/2003 όσον αφορά τη διαθέσιμη ποσότητα για την οποία μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για ορισμένα προϊόντα στον τομέα του χοιρείου κρέατος για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Απριλίου 2004

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 063 της 28/02/2004 σ. 0033 - 0034


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 367/2004 της Επιτροπής

της 27ης Φεβρουαρίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (EK) αριθ. 2261/2003 όσον αφορά τη διαθέσιμη ποσότητα για την οποία μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για ορισμένα προϊόντα στον τομέα του χοιρείου κρέατος για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Απριλίου 2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως των αγορών στον τομέα του χοιρείου κρέατος(1),

τον κανονισμό (EK) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1994, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και για πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα(2),

τον κανονισμό (EK) αριθ. 1432/94 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1994, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του χοιρείου κρέατος του καθεστώτος εισαγωγής που προβλέπεται από τον κανονισμό (EK) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το χοίρειο κρέας, και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα(3), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου 2004, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στις χώρες αυτές να επωφεληθούν των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του χοιρείου κρέατος που άνοιξαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94, με ίσους όρους σε σχέση με αυτούς που εφαρμόζονται στα σημερινά κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης να δοθεί η δυνατότητα στους εμπορευομένους των κρατών αυτών να συμμετάσχουν στο ακέραιο σε αυτές τις ποσοστώσεις από την προσχώρησή τους.

(2) Για να μη δημιουργηθεί στρέβλωση της αγοράς πριν και μετά την 1η Μαΐου 2004, οι μερίδες που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1432/94 τροποποιήθηκαν για το έτος 2004, από τον κανονισμό 332/2004 της Επιτροπής(4) όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και προσαρμόστηκαν όσον αφορά την κατανομή των ποσοτήτων. Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισμός (EK) αριθ. 2261/2003 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003 για τον καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν το Δεκέμβριο του 2003 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισμένα προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισμό (EK) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το χοίρειο κρέας και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα(5),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (EK) αριθ. 2261/2003 τροποποιείται ως εξής:

α) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Απριλίου 2004, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής μπορούν να υποβληθούν για τη συνολική ποσότητα που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (EK) αριθ. 1432/94.".

β) Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το κείμενο που εμφαίνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1 Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. Silva Rodríguez

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1365/2000 (ΕΕ L 156 της 29.6.2000, σ. 5).

(2) ΕΕ L 91 της 8.4.1994, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2198/95 (ΕΕ L 221 της 19.9.1995, σ. 3).

(3) ΕΕ L 156 της 23.6.1994, σ. 14· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1006/2001 (ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 13.)

(4) ΕΕ L 60 της 27.2.2004, σ. 10.

(5) ΕΕ L 336 της 21.12.2003, σ. 14.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"