32004R0359

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 359/2004 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2004, για θέσπιση μεταβατικών μέτρων προς εφαρμογή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2125/95 λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 063 της 28/02/2004 σ. 0011 - 0012


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 359/2004 της Επιτροπής

της 27ης Φεβρουαρίου 2004

για θέσπιση μεταβατικών μέτρων προς εφαρμογή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2125/95 λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 41 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικά μέτρα, ώστε οι εισαγωγείς από την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία (εφεξής καλούμενες "τα νέα κράτη μέλη") να μπορούν να επωφεληθούν από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2125/95 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 1995, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις κονσέρβες μανιταριών(1).

(2) Πρέπει να θεσπιστούν ρυθμίσεις για το έτος 2004, ώστε να διασφαλιστεί ότι από την ημερομηνία προσχώρησης γίνεται διάκριση μεταξύ παραδοσιακών εισαγωγέων και νέων εισαγωγέων υπό την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2125/95, αφενός, και παραδοσιακών και νέων εισαγωγέων από τα νέα κράτη μέλη, αφετέρου.

(3) Για να διασφαλιστεί η ορθή χρήση των ποσοστώσεων και να δοθεί στους παραδοσιακούς εισαγωγείς από τα νέα κράτη μέλη η δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις για επαρκείς ποσότητες κατά τη διάρκεια του 2004, πρέπει να προβλεφθεί για το έτος 2004 προσαρμογή της ποσότητας την οποία μπορούν να αφορούν οι αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού που υποβάλλονται από παραδοσιακούς εισαγωγείς από τα νέα κράτη μέλη.

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης μεταποιημένων οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

1. "υφιστάμενα κράτη μέλη", τα κράτη μέλη της Κοινότητας με τη σύνθεσή της στις 30 Απριλίου 2004·

2. "νέα κράτη μέλη", οι χώρες Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία.

Άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2125/95, θεωρούνται ως παραδοσιακοί εισαγωγείς για το έτος 2004 και μόνο στα νέα κράτη μέλη, οι εισαγωγείς που μπορούν να αποδείξουν ότι:

α) έχουν εισάγει τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2125/95 από άλλες χώρες καταγωγής πλην των υφισταμένων και των νέων κρατών μελών, κατά τη διάρκεια τουλάχιστον δύο από τα τρία προηγούμενα του 2004 ημερολογιακά έτη·

β) έχουν επίσης εισάγει ή/και εξάγει κατά τη διάρκεια του έτους 2003 τουλάχιστον 100 τόνους μεταποιημένων οπωροκηπευτικών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου(2).

Οι εισαγωγές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στο νέο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ή εδρεύει ο συγκεκριμένος εισαγωγέας, ενώ οι εξαγωγές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί προς άλλους προορισμούς πλην των νέων και των υφισταμένων κρατών μελών.

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2125/95, θεωρούνται ως νέοι εισαγωγείς για το έτος 2004 και μόνο στα νέα κράτη μέλη, άλλα πλην των παραδοσιακών εισαγωγέων υπό την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, άτομα ή ομάδες, τα οποία ασκούν εμπορική δραστηριότητα και μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν εισάγει από άλλες χώρες καταγωγής πλην των υφισταμένων και των νέων κρατών μελών ή/και εξάγει τουλάχιστον 50 τόνους μεταποιημένων οπωροκηπευτικών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2201/96, κατά τη διάρκεια καθενός από τα δύο προηγούμενα του 2004 ημερολογιακά έτη.

Οι εισαγωγές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στο νέο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ή εδρεύει ο συγκεκριμένος εισαγωγέας, ενώ οι εξαγωγές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί προς άλλους προορισμούς πλην των νέων και των υφισταμένων κρατών μελών.

Άρθρο 4

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2125/95, οι αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού που υποβάλλονται τον Μάιο του έτους 2004 από τους παραδοσιακούς εισαγωγείς των νέων κρατών μελών, δεν πρέπει να αφορούν ποσότητα μεγαλύτερη από το 65 % της μέσης ετήσιας ποσότητας που εισήχθη στο συγκεκριμένο κράτος μέλος από άλλες χώρες καταγωγής πλην των υφισταμένων κρατών μελών, της Πολωνίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2125/95, οι αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού που υποβάλλονται τον Μάιο του έτους 2004 από τους νέους εισαγωγείς των νέων κρατών μελών, δεν πρέπει να αφορούν ποσότητα μεγαλύτερη από το 8 % της ποσότητας που κατανέμεται βάσει του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2004, με την επιφύλαξη της έναρξης της ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 212 της 7.9.1995, σ. 16· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1142/2003 (ΕΕ L 160 της 28.6.2003, σ. 39).

(2) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1239/2001 (ΕΕ L 117 της 26.6.2001, σ. 1).