32004R0065

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 65/2004 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2004, για την καθιέρωση συστήματος σχηματισμού και απόδοσης αποκλειστικών αναγνωριστικών κωδικών για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 010 της 16/01/2004 σ. 0005 - 0010


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 65/2004 της Επιτροπής

της 14ης Ιανουαρίου 2004

για την καθιέρωση συστήματος σχηματισμού και απόδοσης αποκλειστικών αναγνωριστικών κωδικών για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1830/2003, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την ανιχνευσιμότητα και την επισήμανση των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών καθώς και την ανιχνευσιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ(1), και ιδίως το άρθρο 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 καθορίζει εναρμονισμό πλαίσιο για την ιχνηλασιμότητα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, εφεξής "ΓΤΟ", καθώς και των ειδών ανθρώπινης και ζωικής διατροφής που παράγονται από ΓΤΟ, μέσω διαβίβασης και διατήρησης, από τους φορείς εκμετάλλευσης, αντίστοιχων πληροφοριών για τα προϊόντα αυτά, σε κάθε στάδιο της εμπορίας τους.

(2) Με βάση τον εν λόγω κανονισμό, φορείς που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα τα οποία περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ επιβάλλεται να περιλαμβάνουν στις εν λόγω πληροφορίες τον αποκλειστικό κωδικό που έχει αποδοθεί σε κάθε ΓΤΟ ως τρόπο ένδειξης της παρουσίας, του αντανακλώντας τοιουτοτρόπως το συγκεκριμένο συμβάν μεταβολής του γενετικού υλικού που καλύπτει η έγκριση ή άδεια για τη διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου ΓΤΟ.

(3) Οι αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί σχηματίζονται σύμφωνα με ιδιαίτερο μορφότυπο ώστε να εξασφαλίζεται συνοχή σε κοινοτικό και σε διεθνές επίπεδο.

(4) Στην έγκριση ή άδεια που χορηγείται για τη διάθεση στην αγορά ενός δεδομένου ΓΤΟ βάσει της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου(2) ή βάσει άλλων κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων προσδιορίζεται ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός για τον εν λόγω ΓΤΟ· επιπλέον, το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για ανάλογη έκθεση επιβάλλεται να εξασφαλίζει ότι στην αίτηση αναφέρεται ρητά ο κατάλληλος αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός.

(5) Εφόσον, πριν τεθεί σε εφαρμογή ο παρών κανονισμός, έχει χορηγηθεί έγκριση για τη διάθεση στην αγορά ΓΤΟ βάσει της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, σχετικά με την εσκεμμένη ελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(3) πριν από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, είναι απαραίτητο να έχει εξασφαλιστεί ότι, για κάθε ΓΤΟ που καλύπτεται από ανάλογη έγκριση, υφίσταται ή έχει σχηματιστεί, αποδοθεί και έχει καταχωριστεί κατάλληλα αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός.

(6) Με σκοπό να επιτευχθεί και να διασφαλιστεί συνοχή με τις εξελίξεις στα διεθνή φόρα, ενδείκνυται να ληφθούν υπόψη οι μορφότυποι για αποκλειστικούς αναγνωριστικούς κωδικούς που έχει καθιερώσει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για χρήση στο πλαίσιο της οικείας βάσης δεδομένων για τη βιολογική παρακολούθηση των προϊόντων (BioTrack Product Database) και στο πλαίσιο του οργανισμού για τον έλεγχο της βιολογικής ασφάλειας (Biosafety Clearing House), σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Καρταγένης για τη βιοασφάλεια και τη σύμβαση για τη βιοποικιλότητα.

(7) Για να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003, προέχει ο παρών κανονισμός να εφαρμοστεί επειγόντως.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συγκροτείται βάσει του άρθρου 30 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

1. O παρών κανονισμός ισχύει για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, εφεξής "ΓΤΟ", των οποίων επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ ή άλλη κοινοτική νομοθεσία, και για τις αιτήσεις αναλόγων εγκρίσεων για διάθεση στην αγορά βάσει της αντίστοιχης νομοθεσίας.

2. O παρών κανονισμός δεν ισχύει για ιατρικά και κτηνιατρικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συμβουλίου(4), ή για τις αιτήσεις χορήγησης εγκρίσεων βάσει του εν λόγω κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΤΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Άρθρο 2

1. Οι αιτήσεις για διάθεση στην αγορά ΓΤΟ περιλαμβάνουν αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης για τον εκάστοτε ΓΤΟ.

2. Οι υποβάλλοντες αίτηση, σύμφωνα με τους μορφότυπους που καθορίζει το παράρτημα, σχηματίζουν τον κωδικό αποκλειστικής αναγνώρισης για τον εκάστοτε ΓΤΟ, αφού συμβουλευθούν τη βάση δεδομένων σχετικά με τη βιολογική παρακολούθηση των προϊόντων του ΟΟΣΑ, καθώς και τον οργανισμό για τον έλεγχο της βιολογικής ασφάλειας ώστε να διευκρινιστεί κατά πόσον έχει ήδη διαμορφωθεί αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός για τον εκάστοτε ΓΤΟ σύμφωνα με τους αντίστοιχους μορφότυπους.

Άρθρο 3

Εφόσον χορηγείται άδεια ή έγκριση για τη διάθεση στην αγορά ενός ΓΤΟ:

α) η αντίστοιχη άδεια ή έγκριση αναφέρει ρητά τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό για τον εκάστοτε ΓΤΟ·

β) η Επιτροπή, εξ ονόματος της Κοινότητας, ή, κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή η οποία έλαβε την τελική απόφαση μεριμνά ώστε ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός του εκάστοτε ΓΤΟ να κοινοποιείται γραπτώς και το ταχύτερο δυνατό στον οργανισμό για τον έλεγχο της βιολογικής ασφάλειας·

γ) ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός του εκάστοτε ΓΤΟ καταχωρίζεται στα αντίστοιχα αρχεία της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΓΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 4

1. Αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί αποδίδονται σε όλους τους ΓΤΟ για τους οποίους έχει χορηγηθεί έγκριση διάθεσης στην αγορά βάσει της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, πριν να τεθεί σε εφαρμογή ο παρών κανονισμός.

2. Οι κάτοχοι της σχετικής έγκρισης ή, κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή που έλαβε την τελική απόφαση για την αρχική αίτηση, συμβουλεύονται τη βάση δεδομένων βιολογικής παρακολούθησης των προϊόντων και των οργανισμών βιολογικής ασφάλειας, με σκοπό να διαπιστώσουν κατά πόσον έχει ήδη διαμορφωθεί αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός για τον εκάστοτε ΓΤΟ σύμφωνα με τους μορφότυπους που αναφέρει το παράρτημα.

Άρθρο 5

1. Εφόσον, πριν να τεθεί σε εφαρμογή ο παρών κανονισμός, έχει χορηγηθεί έγκριση για τη διάθεση στην αγορά ενός ΓΤΟ και εφόσον δεν έχει σχηματιστεί αντίστοιχος αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός για τον εν λόγω ΓΤΟ σύμφωνα με τους μορφότυπους του παραρτήματος, ισχύουν οι παράγραφοι 2, 3 και 4.

2. Κάθε κάτοχος έγκρισης, ή, κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή που έλαβε την τελική απόφαση για την αρχική αίτηση, κοινοποιεί στην Επιτροπή εντός 90 ημερών μετά από την ημερομηνία την οποία τίθεται σε ισχύ ο παρών κανονισμός, τα ακόλουθα:

α) το γεγονός ότι ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός έχει ήδη σχηματιστεί σύμφωνα με τους μορφότυπους του παραρτήματος·

β) τα λεπτομερή στοιχεία του συγκεκριμένου αποκλειστικού αναγνωριστικού κωδικού.

3. Ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός του εκάστοτε ΓΤΟ καταχωρίζεται στα αντίστοιχα αρχεία της Επιτροπής.

4. Η Επιτροπή, εξ ονόματος της Κοινότητας, ή, κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή η οποία έλαβε την τελική απόφαση μεριμνά ώστε ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός του εκάστοτε ΓΤΟ να κοινοποιείται γραπτώς στον οργανισμό για τον έλεγχο της βιολογικής ασφάλειας.

Άρθρο 6

1. Εφόσον, έχει χορηγηθεί έγκριση για τη διάθεση στην αγορά ενός ΓΤΟ πριν τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός, δίχως να έχει διαμορφωθεί αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός για τον συγκεκριμένο ΓΤΟ σύμφωνα με τους μορφότυπους του παραρτήματος, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5.

2. Κάθε κάτοχος έγκρισης, ή, κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή που έλαβε την τελική απόφαση για την αρχική αίτηση, σχηματίζει αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό του εκάστοτε ΓΤΟ σύμφωνα με τους μορφότυπους του παραρτήματος.

3. Ο κάτοχος έγκρισης οφείλει, εντός 90 ημερών μετά από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός, να κοινοποιεί τα λεπτομερή στοιχεία του αποκλειστικού αναγνωριστικού κωδικού, γραπτώς, στην αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης, η οποία με τη σειρά της διαβιβάζει πάραυτα τα ως άνω λεπτομερή στοιχεία στην Επιτροπή.

4. Ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός του εκάστοτε ΓΤΟ καταχωρίζεται στα αντίστοιχα αρχεία της Επιτροπής.

5. Η Επιτροπή, εξ ονόματος της Κοινότητας, ή, κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή η οποία έλαβε την τελική απόφαση μεριμνά ώστε ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός του εκάστοτε ΓΤΟ να κοινοποιείται γραπτώς στον οργανισμό για τον έλεγχο της βιολογικής ασφάλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Margot Wallström

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 24.

(2) ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1830/2003.

(3) ΕΕ L 117 της 8.5.1990, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/18/ΕΚ.

(4) ΕΕ L 214 της 24.8.1993, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Το ακόλουθο παράρτημα ορίζει το μορφότυπο των αποκλειστικών κωδικών για τα φυτά στο τμήμα Α και για τους μικροοργανισμούς και τα ζώα στο τμήμα Β.

TMHMA A

1. Γενικός μορφότυπος

Στο παρόν παράρτημα παρατίθενται λεπτομέρειες σχετικά με τον μορφότυπο που θα χρησιμοποιείται για αποκλειστικούς αναγνωριστικούς κωδικούς για τους ΓΤΟ εν αναμονή έγκρισης ή για τους οποίους έχει ήδη δοθεί άδεια διάθεσης στην αγορά βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας. Ο μορφότυπος συνίσταται από τρεις συνιστώσες, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει σειρά αλφαριθμικών χαρακτήρων και παραπέμπει στον αιτούντα/κάτοχο έγκρισης, στο συμβάν γενετικής μεταβολής και σε μέσο επαλήθευσης.

Ο μορφότυπος περιλαμβάνει συνολικά εννέα αλφαριθμικούς χαρακτήρες. Η πρώτη συνιστώσα αντιστοιχεί στον αιτούντα/κάτοχο έγκρισης και περιλαμβάνει δύο ή τρεις αλφαριθμικούς χαρακτήρες. Η δεύτερη περιλαμβάνει πέντε ή έξι αλφαριθμικούς χαρακτήρες και αντιστοιχεί στο συμβάν γενετικής μεταβολής. Στην τρίτη συνιστώσα, η οποία εξασφαλίζει την επαλήθευση, αντιστοιχεί ο τελικός αριθμητικός χαρακτήρας.

Ακολουθεί παράδειγμα αποκλειστικού αναγνωριστικού κωδικού που σχηματίζεται με βάση τον παρόντα μορφότυπο.

>PIC FILE= "L_2004010EL.000802.TIF">

ή

>PIC FILE= "L_2004010EL.000803.TIF">

Στα ακόλουθα τμήματα περιλαμβάνονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σχηματισμού των τριών επιμέρους συνιστωσών του αποκλειστικού αναγνωριστικού κωδικού.

2. Συνιστώσα αιτούντος/κατόχου έγκρισης

Τα πρώτα δύο ή τρία αλφαριθμικά ψηφία αντιπροσωπεύουν τον φορέα που υπέβαλε αίτηση ή στον οποίο χορηγήθηκε έγκριση (για παράδειγμα, τα δύο ή τα τρία πρώτα γράμματα της ονομασίας του οργανισμού που υπέβαλε αίτηση ή στον οποίο χορηγήθηκε έγκριση), όπως:

>PIC FILE= "L_2004010EL.000804.TIF">

ή

>PIC FILE= "L_2004010EL.000805.TIF">

Οι αιτούντες ενδέχεται να έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αλφαριθμικούς χαρακτήρες για να προσδιορίζουν την ταυτότητά τους· αυτοί σημειώνονται στον πίνακα κωδικών των αιτούντων στη βάση δεδομένων βιολογικής παρακολούθησης των προϊόντων (BioTrack Product Database) του ΟΟΣΑ. Οι εν λόγω αιτούντες θα πρέπει να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν αυτούς τους χαρακτήρες.

Κάθε νέος αιτών που δεν προσδιορίζεται στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ήδη υφιστάμενους κωδικούς από τον πίνακα κωδικών των αιτούντων της βάσης δεδομένων. Οι νέοι αιτούντες πληροφορούν τις εθνικές αρχές οι οποίες ενημερώνουν τη βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ για τη βιολογική παρακολούθηση των προϊόντων εγγράφοντας νέο κωδικό (χαρακτήρες) που επιλέγονται κατά τρόπο που να ταυτοποιούν το νέο αιτούντα στον πίνακα κωδικών.

3. Συνιστώσα της γενετικής μεταβολής

Η δεύτερη σειρά πέντε ή έξι αλφαριθμητικών χαρακτήρων αντιπροσωπεύουν το συγκεκριμένο συμβάν ή τα συμβάντα μεταβολής γενετικού υλικού που αποτελούν το αντικείμενο της αίτησης διάθεσης στην αγορά ή/και της τελικής έγκρισης, όπως:

>PIC FILE= "L_2004010EL.000806.TIF">

ή

>PIC FILE= "L_2004010EL.000807.TIF">

Εξυπακούεται ότι κάθε επιμέρους ενέργεια μετατροπής μπορεί να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικούς οργανισμούς, είδη και ποικιλίες και ότι οι χρησιμοποιούμενοι χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν την εκάστοτε μεταβολή (συμβάν). Και πάλι, οι αιτούντες οφείλουν πριν από το σχηματισμό των αποκλειστικών αναγνωριστικών κωδικών να συμβουλευθούν τη βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ για τη βιολογική παρακολούθηση των προϊόντων, σε ό,τι αφορά τους αποκλειστικούς αναγνωριστικούς κωδικούς που έχουν αποδοθεί σε συγκεκριμένες γενετικές μεταβολές (συμβάντα) του ιδίου οργανισμού/είδους, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια και να αποφεύγονται αλληλεπικαλύψεις.

Οι αιτούντες θα πρέπει να αναπτύξουν εσωτερικό μηχανισμό ώστε να αποφεύγεται η απόδοση του ίδιου ψηφιακού χαρακτηρισμού σε ένα "συμβάν μεταβολής του γενετικού υλικού", εφόσον χρησιμοποιείται για άλλο οργανισμό. Σε περίπτωση που ανάλογες μεταβολές σημειώνονται σε δύο ή περισσότερους οργανισμούς (φορείς), οι διατιθέμενες πληροφορίες (βλέπει τμήμα 2) πρέπει να επιτρέπουν στους αιτούντες να σχηματίζουν τους αποκλειστικούς αναγνωριστικούς κωδικούς για τα προϊόντα τους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποκλειστικότητά τους έναντι κωδικών που σχηματίζονται από άλλους αιτούντες.

Όσον αφορά τους νέους ΓΤΟ προκύπτουν από πολλαπλές μεταβολές γενετικού υλικού (που συχνά αναφέρονται ως συσσώρευση γονιδιακών μεταβολών-'gene stacking') οι αιτούντες ή οι κάτοχοι αδείας οφείλουν να σχηματίζουν νέους αποκλειστικούς κωδικούς αναγνώρισης για ανάλογους ΓΤΟ.

4. Συνιστώσα του χαρακτήρα επαλήθευσης

Ο τελευταίος χαρακτήρας του αποκλειστικού αναγνωριστικού κωδικού χρησιμοποιείται για επαλήθευση, και χωρίζεται από τους υπόλοιπους χαρακτήρες του κωδικού με παύλα, ως εξής:

>PIC FILE= "L_2004010EL.000901.TIF">

ή

>PIC FILE= "L_2004010EL.000902.TIF">

Ο χαρακτήρας επαλήθευσης αποσκοπεί στην μείωση τυχόν σφαλμάτων, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα του αλφαριθμικού ταυτοποιητή, που καταχωρείται από τους χρήστες στη βάση δεδομένων.

Ο κανόνας βάσει του οποίου υπολογίζεται ο χαρακτήρας επαλήθευσης έχει ως εξής: Ο χαρακτήρας επαλήθευσης είναι μονοψήφιος. Υπολογίζεται προσθέτοντας τις αριθμητικές τιμές όλων των αλφαριθμικών χαρακτήρων του αποκλειστικού κωδικού. Η αριθμητική τιμή κάθε χαρακτήρα κυμαίνεται από

>PIC FILE= "L_2004010EL.000903.TIF">

έως 9 για τους αριθμητικούς (>PIC FILE= "L_2004010EL.000904.TIF">

έως 9) και από 1 έως 26 για τους αλφαβητικούς χαρακτήρες (A έως Z) (βλέπε τμήματα 5 και 6). Εάν το συνολικό άθροισμα είναι πολυψήφιο, αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω υπολογισμού, με άθροιση των χαρακτήρων από τους οποίους απαρτίζεται βάσει του ιδίου κανόνα έως ότου προκύψει μονοψήφιο αποτέλεσμα.

Για παράδειγμα, ο αριθμός επαλήθευσης για τον κωδικό CED-AB891 υπολογίζεται ως εξής:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Κατά συνέπεια, ο τελικός αποκλειστικός κωδικός καθίσταται - CED-AB891-6.

5. Μορφή των χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων στον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό

>PIC FILE= "L_2004010EL.000905.TIF">

6. Μορφή των χρησιμοποιούμενων αλφαβητικών χαρακτήρων, και οι αριθμητικές τιμές τους, για τον υπολογισμό του αριθμού επαλήθευσης

>PIC FILE= "L_2004010EL.001001.TIF">

ΤΜΗΜΑ B

Οι διατάξεις του τμήματος Α του παρόντος παραρτήματος ισχύουν για τους μικροοργανισμούς και τα ζώα, εφόσον δεν έχει εγκριθεί σε διεθνές επίπεδο και επικυρωθεί από την Κοινότητα διαφορετικός μορφότυπος αποκλειστικού κωδικού.