32004R0048

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 48/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, για την παραγωγή ετήσιων κοινοτικών στατιστικών για τη βιομηχανία χάλυβος για τα έτη αναφοράς 2003-2009

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 007 της 13/01/2004 σ. 0001 - 0006


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 48/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 5ης Δεκεμβρίου 2003

για την παραγωγή ετήσιων κοινοτικών στατιστικών για τη βιομηχανία χάλυβος για τα έτη αναφοράς 2003-2009

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι στατιστικές της βιομηχανίας χάλυβα βασίζονταν στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος (ΕΚΑΧ), η οποία έληξε στις 23 Ιουλίου 2002.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1840/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Σεπτεμβρίου 2002(4), εγκρίθηκε για να διασφαλίσει την παράταση της ισχύος του συστήματος στατιστικών χάλυβα της ΕΚΑΧ μετά τη λήξη της συνθήκης ΕΚΑΧ και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002.

(3) Είναι απαραίτητο να συνεχισθεί η συλλογή στατιστικών για τη βιομηχανία χάλυβα προκειμένου να εφαρμοσθούν οι μελλοντικές κοινοτικές πολιτικές στη βιομηχανία χάλυβα. Κανένα άλλο από τα ισχύοντα στατιστικά συστήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη για τέτοιου είδους στατιστικές. Συνεπώς, χρειάζεται ένας νέος κανονισμός βασισμένος στη συνθήκη ΕΚ σχετικά με τη συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων της Κοινότητας για τη βιομηχανία χάλυβα.

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές(5), συνιστά το πλαίσιο αναφοράς για τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(5) Απαιτείται μια μεταβατική περίοδος από το 2003 έως το 2009 προκειμένου να καθορισθεί κατά πόσο οι στατιστικές χάλυβα μπορούν να ενταχθούν σε άλλα στατιστικά συστήματα.

(6) Οι επιχειρήσεις της βιομηχανίας χάλυβα χρειάζονται πληροφορίες σε παγκόσμια κλίμακα για τις επενδύσεις και την παραγωγική ικανότητα, προκειμένου να αξιολογηθούν τυχόν μελλοντικές πλεονασματικές ή ελλειμματικές παραγωγικές ικανότητες για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων χάλυβα. Οι κοινοτικές στατιστικές για τις επενδύσεις και την παραγωγική ικανότητα συνεισφέρουν σε ένα παγκόσμιο δίκτυο πληροφοριών για την παγκόσμια ικανότητα παραγωγής χάλυβα που έχει οργανωθεί υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ.

(7) Οι στατιστικές για την κατανάλωση ενεργείας στη βιομηχανία χάλυβα παρέχουν πληροφορίες τόσο για τη χρήση και την παραγωγή της ενέργειας στη βιομηχανία χάλυβα όσο και, έμμεσα επίσης, για την εκπομπή ρύπων.

(8) Οι στατιστικές για τη διαθεσιμότητα αποθεμάτων απορριμμάτων χυτοσιδήρου και χάλυβα είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση της χρήσης της σημαντικής αυτής πρώτης ύλης της χαλυβουργίας.

(9) Tα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(6).

(10) Η Επιτροπή συμβουλεύθηκε την επιτροπή στατιστικού προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου(7),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχος

Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να θεσπίσει ένα κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών για τη βιομηχανία χάλυβος για τα έτη αναφοράς 2003-2009.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όροι "κοινοτικές στατιστικές" και "παραγωγή στατιστικών" νοούνται σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 322/97.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός καλύπτει τα δεδομένα για τη βιομηχανία χάλυβα, που ορίζεται ως ομάδα 27.1 της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ("NACE αναθ. 1"), που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1990(8).

Όταν η προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών της παραγωγής των επιχειρήσεων της βιομηχανίας χάλυβα σε ένα κράτος μέλος αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1 % του κοινοτικού συνόλου, τα δεδομένα για τα χαρακτηριστικά δεν χρειάζεται να συλλέγονται.

Άρθρο 4

Χαρακτηριστικά

Tα παρεχόμενα δεδομένα, τα οποία έχουν τη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα, πρέπει να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της μονάδας οικονομικής δραστηριότητας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(9) και σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζομένους.

Άρθρο 5

Χρόνος αναφοράς και περιοδικότητα

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σε ετήσια βάση τα δεδομένα που ορίζονται στο παράρτημα για πρώτη φορά για το έτος 2003 και για κάθε επόμενο έτος έως το 2009.

Άρθρο 6

Διαβίβαση των δεδομένων

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) αθροιστικά δεδομένα και μεταδεδομένα σχετικά με τη βιομηχανία χάλυβα και όσον αφορά τις μονάδες που αναφέρονται στο άρθρο 4. Η διαβίβαση περιλαμβάνει και εμπιστευτικά στοιχεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις που αφορούν τη διαβίβαση δεδομένων που υπόκεινται σε εμπιστευτικότητα.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα δεδομένα και μεταδεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή. Η διαβίβαση γίνεται βάσει κατάλληλου προτύπου ανταλλαγής δεδομένων που εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2. Η Eurostat θα προσφέρει λεπτομερή τεκμηρίωση σχετικά με τα εγκεκριμένα πρότυπα και θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα δεδομένα και μεταδεδομένα εντός έξι μηνών μετά το τέλος του έτους αναφοράς. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2 να παρατείνει την προθεσμία αυτή σε δώδεκα μήνες για την πρώτη διαβίβαση, για κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Μέτρα εφαρμογής

Τα ακόλουθα μέτρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2:

α) οποιαδήποτε τροποποίηση του καταλόγου χαρακτηριστικών, εφόσον τα κράτη μέλη δεν επιφορτίζονται σημαντικό πρόσθετο βάρος·

β) μορφότυπα διαβίβασης και η πρώτη περίοδος διαβίβασης.

Άρθρο 8

Διαδικασία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος, που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

Άρθρο 9

Εκθέσεις

Εντός προθεσμίας πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του.

Συγκεκριμένα, η έκθεση θα πρέπει:

α) να αξιολογεί τα οφέλη που προκύπτουν για την Κοινότητα, τα κράτη μέλη και τους προμηθευτές και χρήστες στατιστικών πληροφοριών από τις στατιστικές που παράγονται σε σχέση με το κόστος τους·

β) να αξιολογεί την ποιότητα των παραγόμενων στατιστικών·

γ) να επαληθεύει τη συνέργεια με άλλες κοινοτικές δραστηριότητες·

δ) να προτείνει τυχόν αλλαγές που θεωρούνται απαραίτητες για τη βελτίωση της λειτουργίας του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Lunardi

(1) ΕΕ C 45 Ε της 25.2.2003, σ. 154.

(2) ΕΕ C 133 της 6.6.2003, σ. 88.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003.

(4) ΕΕ L 279 της 17.10.2002, σ. 1.

(5) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.

(6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(7) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

(8) ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(9) ΕΕ L 76 της 30.3.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 4, 5 ΚΑΙ 6, ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ EUROSTAT

1. Ετήσιες στατιστικές του ισοζυγίου απορριμμάτων χάλυβα και χυτοσιδήρου

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. Κατανάλωση καυσίμων και ενέργειας και ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία χάλυβα

Μέρος A: Ετήσιες στατιστικές για την κατανάλωση καυσίμων και ενέργειας ανά είδος μονάδας παραγωγής(1)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Μέρος B: Ετήσιες στατιστικές για το ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία χάλυβα

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

3. Έρευνα για τις επενδύσεις στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

(Δαπάνες και παραγωγική ικανότητα)

Μέρος A: Ετήσιες στατιστικές για τις δαπάνες

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Μέρος B: Ετήσιες στατιστικές για την ικανότητα παραγωγής

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(1) Μονάδες προετοιμασίας φορτίου: Ελασματουργεία

Υψικάμινοι και ηλεκτρικές κάμινοι σιδήρου: Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Εγκαταστάσεις τήξης: Άλλες μονάδες