32004L0065

Οδηγία 2004/65/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/68/EΚ όσον αφορά τις προθεσμίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 125 της 28/04/2004 σ. 0043 - 0043


Οδηγία 2004/65/ΕΚ της Επιτροπής

της 26ης Απριλίου 2004

για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/68/EΚ όσον αφορά τις προθεσμίες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/EΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά(1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2003/68/ΕΚ της Επιτροπής(2) τροποποιεί την οδηγία 91/414/EΟΚ κατά τρόπο ώστε να συμπεριληφθούν οι ουσίες trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mesotrione, fenamidone και isoxaflutole ως δραστικές ουσίες στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας.

(2) Μετά την καταχώριση μιας νέας δραστικής ουσίας, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν εύλογο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σε ό,τι αφορά φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία και ιδίως για την αναθεώρηση των υφιστάμενων προσωρινών εγκρίσεων και, έως τα τέλη της περιόδου αυτής το αργότερο, τη μετατροπή των προσωρινών εγκρίσεων σε κανονικές εγκρίσεις, την τροποποίησή τους ή την ανάκλησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 91/414/EΟΚ.

(3) Οι προθεσμίες για την εφαρμογή που προβλέπονται από την οδηγία 2003/68/ΕΚ δεν είναι σύμφωνες με τις προθεσμίες που δίνονται για άλλες νέες δραστικές ουσίες. Για να υπάρξει εναρμονισμένη προσέγγιση για όλες τις ουσίες στο σημερινό στάδιο επανεξέτασης, πρέπει να αποφεύγονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των προθεσμιών που ισχύουν για διαφορετικές νέες δραστικές ουσίες.

(4) Είναι συνεπώς σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 2003/68/EΚ.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 3 της οδηγίας 2003/68/EΚ τροποποιείται ως εξής:

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Για κάθε εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mesotrione, fenamidone ή isoxaflutole είτε ως μοναδική δραστική ουσία είτε ως μία από τις διάφορες δραστικές ουσίες οι οποίες είχαν συμπεριληφθεί όλες στον κατάλογο του παραρτήματος I της οδηγίας 91/414/EOK έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2003 το αργότερο, τα κράτη μέλη επαναξιολογούν το προϊόν σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο παράρτημα VI της οδηγίας 91/414/EOK, με βάση φάκελο ο οποίος ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, καθορίζεται κατά πόσον το προϊόν ικανοποιεί τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε) της οδηγίας 91/414/EOK.

Σε συνέχεια του προσδιορισμού αυτού τα κράτη μέλη:

α) στην περίπτωση προϊόντος που περιέχει trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mesotrione, fenamidone ή isoxaflutole ως μοναδική δραστική ουσία, τροποποιούν ή ανακαλούν, ανάλογα με την περίπτωση, την έγκριση έως τις 31 Μαρτίου 2005 το αργότερο, ή

β) στην περίπτωση προϊόντος που περιέχει trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mesotrione, fenamidone ή isoxaflutole ως μια δραστική ουσία σε συνδυασμό με άλλες δραστικές ουσίες, τροποποιούν ή ανακαλούν, ανάλογα με την περίπτωση, την έγκριση έως τις 31 Μαρτίου 2005 ή έως την ημερομηνία που έχει οριστεί για τέτοιου είδους τροποποίηση ή ανάκληση στη σχετική οδηγία ή στις σχετικές οδηγίες για την προσθήκη της εν λόγω ουσίας ή των εν λόγω ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/EOK, ανάλογα με το ποια είναι η μεταγενέστερη."

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από την ημερομηνία της δημοσίευσής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/30 της Επιτροπής (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 50).

(2) ΕΕ L 177 της 16.7.2003, σ. 12.