16.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 369/65


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Δεκεμβρίου 2004

για την τροποποίηση της απόφασης 97/222/ΕΚ για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων με βάση το κρέας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 4563]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/857/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, για τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 16 σε συνδυασμό με το άρθρο 21α παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,

την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 3 στοιχείο α),

την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (3), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 97/222/ΕΚ της Επιτροπής (4) καθιερώνει κατάλογο τρίτων χωρών, ή τμημάτων τρίτων χωρών, από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας.

(2)

Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η εναρμόνιση των κωδικών για ορισμένα καθεστώτα επεξεργασίας όπως καθορίζεται στους πίνακες των μερών II και III του παραρτήματος της απόφασης 97/222/ΕΚ, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν και να διασαφηνιστούν ορισμένες υποσημειώσεις που αφορούν την καταγωγή και την προέλευση του νωπού κρέατος.

(3)

Στην περιγραφή περιφερειακής διαίρεσης του μέρους I του παραρτήματος της απόφασης 97/222/ΕΚ, υπάρχουν παρωχημένες παραπομπές σε νομοθεσία που έχει πλέον καταργηθεί και αντικατασταθεί από νέες νομοθετικές πράξεις. Συνεπώς είναι αναγκαία η ενημέρωση αυτών των παραπομπών. Επίσης, πρέπει να ενημερωθούν ανάλογα και οι αντίστοιχοι κώδικες της περιφερειακής διαίρεσης και των καθεστώτων επεξεργασίας του μέρους II του παραρτήματος της απόφασης 97/222/ΕΚ.

(4)

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα τα μέρη I, II και IV του παραρτήματος της απόφασης 97/222/ΕΚ.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 97/222/ΕΚ της Επιτροπής τροποποιείται ως εξής:

1)

Το μέρος I του παραρτήματος αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης.

2)

Το μέρος II του παραρτήματος αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης.

3)

Το μέρος IV του παραρτήματος αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος III της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 23 Δεκεμβρίου 2004.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Markos KYPRIANOU

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).

(2)  ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 445/2004 (ΕΕ L 72 της 11.3.2004, σ. 60).

(3)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(4)  ΕΕ L 89 της 4.4.1997, σ. 39· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/245/ΕΚ (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 62).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«Περιγραφή των περιοχών διαιρεμένων ανά περιφέρεια όπως καθορίζεται για τις χώρες που απαριθμούνται στα μέρη II και III

Χώρα

Περιοχή

Περιγραφή περιοχής

Κωδικός

Έκδοση

Αργεντινή

AR

 

Ολόκληρη η χώρα

AR-1

1/2004

Ολόκληρη η χώρα εκτός από τις επαρχίες Chubut, Santa Cruz και Tierra del Fuego

AR-2

1/2004

Οι επαρχίες Chubut, Santa Cruz και Tierra del Fuego

Βουλγαρία

BG

 

Ολόκληρη η χώρα

BG-1

Όπως περιγράφεται στο παράρτημα II μέρος Ι της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1) (όπως τροποποιήθηκε τελευταία)

BG-2

Όπως περιγράφεται στο παράρτημα II μέρος Ι της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1) (όπως τροποποιήθηκε τελευταία)

Βραζιλία

BR

 

Ολόκληρη η χώρα

BR-1

Όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι της απόφασης 94/984/ΕΚ της Επιτροπής (2) (όπως τροποποιήθηκε τελευταία)

Σερβία και Μαυροβούνιο

CS

 

Ολόκληρη η χώρα όπως περιγράφεται στο παράρτημα II μέρος Ι της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1) (όπως τροποποιήθηκε τελευταία)

Μαλαισία

MY

 

Ολόκληρη η χώρα

MY-1

95/1

Μόνον η δυτική χερσόνησος της Μαλαισίας»


(1)  ΕΕ L 146 της 14.6.1976, σ. 15.

(2)  ΕΕ L 378 της 31.12.1994, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Τρίτες χώρες ή μέρη τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές προϊόντων κρέατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Κωδικός ISO

Χώρα καταγωγής ή τμήμα της

1.

Κατοικίδια βοοειδή

2.

Εκτρεφόμενα δίχηλα θηράματα (εκτός των αγριόχοιρων)

Κατοικίδια αιγοπρόβατα

1.

Κατοικίδιοι χοίροι

2.

Εκτρεφόμενα δίχηλα θηράματα (αγριόχοιροι)

Κατοικίδια μονόχηλα

1.

Κατοικίδια πουλερικά

2.

Εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα

Κατοικίδια κουνέλια και εκτρεφόμενα λαγοειδή (leporidae)

Άγρια δίχηλα θηράματα (εκτός αγριόχοιρων)

Αγριόχοιροι

Άγρια μονόχηλα

Άγρια λαγοειδή (κουνέλια και λαγοί)

Άγρια πουλιά

Άγρια χερσαία θηλαστικά θηράματα (εξαιρουμένων των οπληφόρων, των μόνοπλων και των λαγοειδών)

AR

Αργεντινή AR

Γ

Γ

Γ

Α

Α

Α

Γ

Γ

XXX

Α

Δ

XXX

Αργεντινή AR-1 (1)

Γ

Γ

Γ

Α

Α

Α

Γ

Γ

XXX

Α

Δ

XXX

Αργεντινή AR-2 (1)

Α (2)

Α (2)

Γ

Α

Α

Α

Γ

Γ

XXX

Α

Δ

XXX

AU

Αυστραλία

Α

Α

Α

Α

Δ

Α

Α

Α

XXX

Α

Δ

Α

BG

Βουλγαρία BG

Δ

Δ

Δ

Α

Δ

Α

Δ

Δ

XXX

Α

Δ

XXX

Βουλγαρία BG-1

Α

Α

Δ

Α

Δ

Α

Α

Δ

XXX

Α

Δ

XXX

Βουλγαρία BG-2

Δ

Δ

Δ

Α

Δ

Α

Δ

Δ

XXX

Α

Δ

XXX

BH

Μπαχρέιν

Β

Β

Β

Β

XXX

Α

Γ

Γ

XXX

A

XXX

XXX

BR

Βραζιλία

Γ

Γ

Γ

Α

Δ

Α

Γ

Γ

XXX

Α

Δ

XXX

Βραζιλία BR-1

Γ

Γ

Γ

Α

Α

Α

Γ

Γ

XXX

Α

Α

XXX

BW

Μποτσουάνα

Β

Β

Β

Β

XXX

Α

Β

Β

Α

Α

XXX

XXX

BY

Λευκορωσία

Γ

Γ

Γ

Β

XXX

Α

Γ

Γ

XXX

Α

XXX

XXX

CA

Καναδάς

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

XXX

Α

Α

Α

CH

Ελβετία

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Δ

XXX

Α

Α

XXX

CL

Χιλή

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Β

Β

XXX

Α

Α

XXX

CN

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Β

Β

Β

Β

Β

Α

Β

Β

XXX

Α

Β

XXX

CO

Κολομβία

Β

Β

Β

Β

XXX

Α

Β

Β

XXX

Α

XXX

XXX

CS

Σερβία και Μαυροβούνιο

Α

Α

Δ

Α

Δ

Α

Δ

Δ

XXX

Α

XXX

XXX

ET

Αιθιοπία

Β

Β

Β

B

XXX

Α

Β

Β

XXX

Α

XXX

XXX

GL

Γροιλανδία

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Α

XXX

XXX

XXX

Α

Α

Α

HK

Χονγκ Κονγκ

Β

Β

Β

Β

Δ

Α

Β

Β

XXX

Α

XXX

XXX

HR

Κροατία

Α

Α

Δ

Α

Α

Α

Α

Δ

XXX

Α

Α

XXX

IL

Ισραήλ

Β

Β

Β

Β

Δ

Α

Β

Β

XXX

Α

Δ

XXX

IN

Ινδία

Β

Β

Β

Β

XXX

Α

Β

Β

XXX

Α

XXX

XXX

IS

Ισλανδία

Β

Β

Β

Α

Α

Α

Β

Β

XXX

Α

Α

XXX

KE

Κένυα

Β

Β

Β

Β

XXX

Α

Β

Β

XXX

Α

XXX

XXX

KR

Δημοκρατία της Κορέας

XXX

XXX

XXX

XXX

Δ

Α

XXX

XXX

XXX

Α

Δ

XXX

MA

Μαρόκο

Β

Β

Β

Β

XXX

Α

Β

Β

XXX

Α

XXX

XXX

MG

Μαδαγασκάρη

Β

Β

Β

Β

Δ

Α

Β

Β

XXX

Α

Δ

XXX

MK

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (3)

Α

Α

Β

Α

XXX

Α

Β

Β

XXX

Α

XXX

XXX

MU

Μαυρίκιος

Β

Β

Β

Β

XXX

Α

Β

Β

XXX

Α

XXX

XXX

MX

Μεξικό

Α

Δ

Δ

Α

Δ

Α

Δ

Δ

XXX

Α

Δ

XXX

MY

Μαλαισία MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Μαλαισία MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

Δ

Α

XXX

XXX

XXX

Α

Δ

XXX

NA

Ναμίμπια (1)

Β

Β

Β

Β

Δ

Α

Β

Β

Α

Α

Δ

XXX

NZ

Νέα Ζηλανδία

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

XXX

Α

Α

Α

PY

Παραγουάη

Γ

Γ

Γ

Β

XXX

Α

Γ

Γ

XXX

Α

XXX

XXX

RO

Ρουμανία

Α

Α

Δ

Α

Α

Α

Α

Δ

XXX

Α

Α

Α

RU

Ρωσία

Γ

Γ

Γ

Β

XXX

Α

Γ

Γ

XXX

Α

XXX

Α

SG

Σιγκαπούρη

Β

Β

Β

Β

Δ

Α

Β

Β

XXX

Α

XXX

XXX

SZ

Σουαζιλάνδη

Β

Β

Β

Β

XXX

Α

Β

Β

Α

Α

XXX

XXX

TH

Ταϊλάνδη

Β

Β

Β

Β

Α

Α

Β

Β

XXX

Α

Δ

XXX

TN

Τυνησία

Γ

Γ

Β

Β

Α

Α

Β

Β

XXX

Α

Δ

XXX

TR

Τουρκία

XXX

XXX

XXX

XXX

Δ

Α

XXX

XXX

XXX

Α

Δ

XXX

UA

Ουκρανία

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Α

XXX

XXX

XXX

Α

XXX

XXX

US

Ηνωμένες Πολιτείες

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

XXX

Α

Α

XXX

UY

Ουρουγουάη

Γ

Γ

Β

Α

Δ

Α

XXX

XXX

XXX

Α

Δ

XXX

ZA

Νότια Αφρική (1)

Γ

Γ

Γ

Α

Δ

Α

Γ

Γ

Α

Α

Δ

XXX

ZW

Ζιμπάμπουε (1)

Γ

Γ

Β

Α

Δ

Α

Β

Β

XXX

Α

Δ

XXX»

XXX: Τα προϊόντα που περιέχουν κρέας των εν λόγω ζωικών ειδών δεν επιτρέπονται.


(1)  Βλέπε μέρος III του παρόντος παραρτήματος για τις ελάχιστες απαιτήσεις επεξεργασίας που εφαρμόζονται στα παστεριωμένα προϊόντα κρέατος και στα τεμάχια κρέατος που αποξηραίνονται στον ήλιο (biltong).

(2)  Για προϊόντα κρέατος που παρασκευάσθηκαν από νωπό κρέας ζώων που σφάχθηκαν ύστερα από την 1η Μαρτίου 2002.

(3)  Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει την τελική ονομασία της χώρας, ο οποίος θα καθοριστεί ύστερα από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που εξελίσσονται στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

XXX: Τα προϊόντα που περιέχουν κρέας των εν λόγω ζωικών ειδών δεν επιτρέπονται.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

«ΜΕΡΟΣ IV

Ερμηνεία των κωδικών που χρησιμοποιούνται στους πίνακες των μερών II και III

Καθεστώς μη ειδικής επεξεργασίας:

A

=

Για αυτό το προϊόν με βάση το κρέας, δεν προβλέπεται ελάχιστη καθορισμένη θερμοκρασία ή άλλη επεξεργασία για λόγους υγείας των ζώων. Ωστόσο, για να μπορεί να χαρακτηριστεί “προϊόν με βάση το κρέας”, το κρέας πρέπει να έχει υποστεί επεξεργασία τέτοια ώστε η κομμένη επιφάνειά του να δείχνει ότι δεν έχει πια τα χαρακτηριστικά του νωπού κρέατος, ενώ το νωπό κρέας που έχει χρησιμοποιηθεί πρέπει να πληροί τους κτηνιατρικούς υγειονομικούς κανόνες που ισχύουν για την εξαγωγή νωπού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Καθεστώτα ειδικής επεξεργασίας - Παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά αυστηρότητας:

B =

Επεξεργασία σε δοχείο κλειστό ερμητικά σε τιμή Fo 3 ή ανώτερη.

C = A

Ελάχιστη θερμοκρασία 80 °C, η οποία πρέπει να επιτευχθεί σε ολόκληρο το κρέας κατά την επεξεργασία του προϊόντος με βάση το κρέας.

D = A

Ελάχιστη θερμοκρασία 70 °C η οποία πρέπει να επιτευχθεί σε ολόκληρο το κρέας κατά την επεξεργασία του προϊόντος με βάση το κρέας ή, για το ωμό χοιρομέρι, επεξεργασία που συνίσταται σε φυσική ζύμωση και ωρίμανση επί διάστημα όχι μικρότερο των εννέα μηνών και με επίτευξη των ακόλουθων χαρακτηριστικών:

τιμή Aw όχι μεγαλύτερη από 0,93,

τιμή pH όχι μεγαλύτερη από 6,0.

E =

Σε περίπτωση προϊόντων από τεμάχια κρέατος ξεραμένα στον ήλιο (τύπου «biltong»), επεξεργασία προς επίτευξη των εξής:

τιμή Aw όχι μεγαλύτερη από 0,93,

τιμή pH όχι μεγαλύτερη από 6,0.

F = A

Θερμική επεξεργασία που εξασφαλίζει θερμοκρασία τουλάχιστον 65 °C στο κέντρο της μάζας, για τη χρονική περίοδο που είναι αναγκαία ώστε να επιτευχθεί τιμή παστερίωσης (vp) ίση ή ανώτερη του 40.»