10.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/27


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Νοεμβρίου 2004

για θέσπιση εντύπου για τη διαβίβαση των αιτήσεων ευεργετήματος πενίας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 4285]

(2004/844/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1,

Αφού διαβουλεύτηκε με τη συμβουλευτική επιτροπή του άρθρου 17 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/8/ΕΚ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/8/ΕΚ προβλέπει ότι η Επιτροπή εκπονεί στερεότυπο έντυπο για την υποβολή και τη διαβίβαση αιτήσεων παροχής του ευεργετήματος πενίας.

(2)

Το στερεότυπο έντυπο για τη διαβίβαση των αιτήσεων παροχής του ευεργετήματος πενίας μεταξύ των δικαστικών αρχών των κρατών μελών θεσπίστηκε με την απόφαση C(2003) 1829 της Επιτροπής (2).

(3)

Το στερεότυπο έντυπο για τη διαβίβαση των αιτήσεων παροχής του ευεργετήματος πενίας εκπονείται, το αργότερο, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2004 δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2003/8/ΕΚ. Το συγκεκριμένο έντυπο θεσπίζεται ως εκ τούτου με την παρούσα απόφαση.

(4)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία, η οποία δεν δεσμεύεται από την οδηγία 2003/8/ΕΚ, δεν δεσμεύεται από την παρούσα απόφαση και δεν υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το στερεότυπο έντυπο για την υποβολή αιτήσεων παροχής ευεργετήματος πενίας σύμφωνα με την οδηγία 2003/8/ΕΚ καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

António VITORINO

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 26 της 31.1.2003, σ. 41.

(2)  Απόφαση που δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image