32004D0791

Απόφαση αριθ. 791/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης για την προώθηση οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την υποστήριξη ειδικών δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 138 της 30/04/2004 σ. 0031 - 0039


Απόφαση αριθ. 791/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 21ης Απριλίου 2004

σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης για την προώθηση οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την υποστήριξη ειδικών δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 149 παράγραφος 4, και 150 παράγραφος 4,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [1],

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της συνθήκης [2],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η συνθήκη προβλέπει ότι η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση των κρατών μελών, εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης που στηρίζει και συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών, και ενθαρρύνει τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

(2) Η δήλωση του Λάκεν, που προσαρτάται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2001, επιβεβαιώνει ότι μία από τις βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πώς να επιτευχθεί η προσέγγιση μεταξύ των πολιτών και του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, καθώς και των ευρωπαϊκών θεσμών.

(3) Το λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας σχετικά με την παρακολούθηση των στόχων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη [3], το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2002, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα δραστηριότητας που απαιτεί υποστήριξη σε κοινοτικό επίπεδο.

(4) Η δήλωση της Ευρωπαϊκή Ένωσης με την ευκαιρία της 50ής επετείου από την παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στις 10 Δεκεμβρίου 1998 στη Βιέννη, αναφέρει ότι η Ένωση θα πρέπει να προαγάγει περαιτέρω σε συντονισμό με άλλους συναφείς οργανισμούς, τις συνεργατικές δραστηριότητες στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως είναι οι δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, και να διασφαλίσει τη συνέχιση των ευρωπαϊκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού που διοργανώνουν 15 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

(5) Στα συμπεράσματά του της 4ης Ιουνίου 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κολωνία τόνισε ότι για να εξασφαλιστεί η διατήρηση και η συνέχεια του ευρωπαϊκού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού, "θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στο ζήτημα της δημοσιονομικής ασφάλειας".

(6) Τα κονδύλια του προϋπολογισμού A-3 0 1 0, A-3 0 1 1, A-3 0 1 2, A-3 0 1 3, A-3 0 1 4, A-3 0 1 7, A-3 0 2 2, A-3 0 2 7, A-3 0 4 4, B3-1 0 0 0 και B3-3 0 4 του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2003 και τα προηγούμενα οικονομικά έτη απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

(7) Το Κολέγιο της Ευρώπης, που παρέχει μεταπτυχιακά μαθήματα νομικών, οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών επιστημών και ανθρωπιστικών σπουδών με ευρωπαϊκή διάσταση, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, που συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, που εκπαιδεύει υπαλλήλους των κρατών μελών και υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Trier, που παρέχει κατάρτιση πανεπιστημιακού επιπέδου στους νομικούς και τους χρήστες του ευρωπαϊκού δικαίου, το Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τον εκδημοκρατισμό, το οποίο προτείνει ευρωπαϊκό μάστερ και ειδική εξάσκηση καθώς και άλλες δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας για την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης στον τομέα των ειδικών αναγκών, της οποίας το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές ανάγκες και στην ενθάρρυνση της βιώσιμης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα αυτό, καθώς και το Διεθνές Κέντρο για την ευρωπαϊκή κατάρτιση, το οποίο εξασφαλίζει εκπαίδευση, κατάρτιση και ερευνητική εργασία σχετικά με θέματα εξευρωπαϊσμού, παγκοσμιοποίησης, ομοσπονδιοποίησης, περιφερειοποίησης και τη μεταβολή των σύγχρονων κοινωνικών δομών, είναι οργανισμοί που επιδιώκουν στόχους γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

(8) Υπάρχει αυξημένη ανάγκη κατάρτισης εθνικών δικαστών ως προς την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και υποστήριξης της κατάρτισης αυτής από την Κοινότητα, κυρίως μετά τη θέσπιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης [4], που αυξάνει την εξουσία των εθνικών δικαστηρίων όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων της συνθήκης.

(9) Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [5], στο εξής "δημοσιονομικός κανονισμός" απαιτεί να θεσπιστεί βασική πράξη για την κάλυψη των ανωτέρω υφιστάμενων ενεργειών υποστήριξης.

(10) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, κατά την έγκριση του δημοσιονομικού κανονισμού, δεσμεύθηκαν να επιτύχουν ως στόχο της έναρξης ισχύος της εν λόγω βασικής πράξης από το οικονομικό έτος 2004· η Επιτροπή δεσμεύθηκε να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της εκτέλεσης.

(11) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η δέουσα χρηματοδοτική σταθερότητα και στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού και των κανόνων για την εφαρμογή του, για τα ιδρύματα που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών.

(12) Χρειάζεται να προβλεφθεί η γεωγραφική επέκταση του προγράμματος στα προσχωρούντα κράτη μέλη, και ενδεχομένως, για ορισμένες ενέργειες, στις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ καθώς και στις υποψήφιες χώρες.

(13) Οι ενδεχόμενες μη κοινοτικές χρηματοδοτήσεις που θα προέλθουν από πόρους κρατών θα πρέπει να συνάδουν με τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης.

(14) Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται για όλη τη διάρκεια του προγράμματος ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την προνομιακή αναφορά, κατά την έννοια του σημείου 33 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού [6], για την αρχή του προϋπολογισμού μέσα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

(15) Η ενίσχυση που παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης θα πρέπει να χορηγείται με απόλυτο σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στόχος και δραστηριότητες του προγράμματος

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, για την υποστήριξη των οργανισμών και των δραστηριοτήτων τους που αποσκοπούν στην επέκταση και την εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά με την οικοδόμηση της Ευρώπη, ή στη συμβολή για την επίτευξη κοινών στόχων στην πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τόσο εντός όσο και εκτός της Κοινότητας (στο εξής καλούμενο "το πρόγραμμα").

2. Ο γενικός στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η υποστήριξη των δραστηριοτήτων οργανισμών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Το πρόγραμμα αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) το μόνιμο πρόγραμμα εργασίας ενός οργανισμού που δραστηριοποιείται σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο και επιδιώκει στόχο γενικότερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ή στόχο που αποτελεί μέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τομέα·

β) ειδική ενέργεια για την προαγωγή της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τομέα, για την ενημέρωση σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τους στόχους της Ένωσης στα πλαίσια των διεθνών της σχέσεων ή για την υποστήριξη της κοινοτικής δράσης και την προώθησή της σε εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να συμβάλλουν ή να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής και των ενεργειών κοινοτικής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

3. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Άρθρο 2

Πρόσβαση στο πρόγραμμα

Για να είναι επιλέξιμος για επιχορήγηση, ένας οργανισμός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος και να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) πρέπει να είναι ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που να ασκεί ιδίως δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και να επιδιώκει στόχους δημόσιου συμφέροντος·

β) πρέπει να έχει συσταθεί νομικά για περισσότερα από δύο έτη και οι ετήσιοι ισολογισμοί του για τα προηγούμενα δύο έτη να έχουν πιστοποιηθεί από ορκωτούς λογιστές·

γ) οι δραστηριότητές του πρέπει να συνάδουν με τις αρχές της κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και να λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο παράρτημα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο β), εφόσον αυτό δεν θίγει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας.

Άρθρο 3

Συμμετοχή τρίτων χωρών

Ενέργειες του παρόντος προγράμματος μπορούν να είναι ανοικτές στη συμμετοχή οργανισμών εγκατεστημένων:

α) στα προσχωρούντα κράτη τα οποία υπέγραψαν τη συνθήκη προσχώρησης στις 16 Απριλίου 2003·

β) στις χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη συμφωνία για τον ΕΟΧ·

γ) στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, με όρους συμμετοχής που θα καθορισθούν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συμφωνίες, τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους και τις αποφάσεις των αντίστοιχων συμβουλίων σύνδεσης·

δ) στην Τουρκία, με όρους συμμετοχής που θα καθορισθούν σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της 26ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με τις γενικές αρχές της συμμετοχής της Τουρκικής Δημοκρατίας σε κοινοτικά προγράμματα [7].

Άρθρο 4

Επιλογή δικαιούχων

Το πρόγραμμα καλύπτει δύο ομάδες δικαιούχων:

α) ομάδα 1: άμεση παροχή επιχορήγησης λειτουργίας στους δικαιούχους που αναφέρονται ονομαστικά στο σημείο 2 του παραρτήματος·

β) ομάδα 2: υποστήριξη ευρωπαϊκών ενώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, υποστήριξη δραστηριοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένων των εδρώνJean Monnet, υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην επίτευξη των μελλοντικών στόχων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη και υποστήριξη για την κατάρτιση εθνικών δικαστών στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου και οργανισμών δικαστικής συνεργασίας. Οι δικαιούχοι επιλέγονται μέσω πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 5

Χορήγηση της επιδότησης

Οι επιχορηγήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο των διαφόρων ενεργειών του προγράμματος πρέπει να συνάδουν με τις διατάξεις που καθορίζονται στο αντίστοιχο μέρος του παραρτήματος.

Άρθρο 6

Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος για την περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 καθορίζεται σε 77 εκατομμύρια ευρώ.

2. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

Άρθρο 7

Υλοποίηση

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος.

Άρθρο 8

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Η έκθεση αυτή βασίζεται κυρίως στην εξωτερική έκθεση αξιολόγησης που πρέπει να είναι διαθέσιμη το αργότερο έως τα τέλη του 2006, και η οποία θα εκτιμά τουλάχιστον τη γενικότερη καταλληλότητα και συνοχή του προγράμματος, την αποτελεσματικότητα της εκτέλεσής του (προετοιμασία, επιλογή, εφαρμογή ενεργειών) καθώς και τη συνολική και επιμέρους αποτελεσματικότητα των διάφορων ενεργειών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 1 και στο παράρτημα.

Η Επιτροπή υποβάλλει, εξάλλου, ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετική με την υλοποίηση του προγράμματος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη συνθήκη, αποφασίζουν σχετικά με τη συνέχιση του προγράμματος από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. Roche

[1] ΕΕ C 32 της 5.2.2004, σ. 52.

[2] Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 (ΕΕ C 72 Ε της 23.3.2004, σ. 19) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004.

[3] ΕΕ C 142 της 14.6.2002, σ. 1.

[4] ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.

[5] ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

[6] ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1· συμφωνία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/429/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).

[7] ΕΕ L 61 της 2.3.2002, σ. 29.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 1 πρέπει να επιτευχθούν με την υλοποίηση των ενεργειών που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα.

Το παρόν παράρτημα προβλέπει δύο κύριους τύπους ενεργειών:

- ο πρώτος τύπος, που περιλαμβάνει τις ενέργειες 1 και 2, αποσκοπεί στην υποστήριξη ειδικών ιδρυμάτων ή επιλεγμένων ενώσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

- ο δεύτερος τύπος, στον οποίο αντιστοιχεί η ενέργεια 3, έχει ως στόχο την υποστήριξη των ειδικών δραστηριοτήτων ή σχεδίων που δίνουν έμφαση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (ενέργεια 3Α), ή συμβάλλουν στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκτός των κοινοτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στους εν λόγω τομείς (ενέργεια 3Β), ή προωθούν την κατάρτιση στο ευρωπαϊκό δίκαιο, κυρίως για τους εθνικούς δικαστές (ενέργεια 3Γ).

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΣΤΗΤΩΝ

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τους φορείς που είναι επιλέξιμοι για κοινοτική χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος εμπίπτουν σε ένα από τα ακόλουθα μέρη:

Ενέργεια 1: Υποστήριξη σε καθορισμένα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας του προγράμματος είναι δυνατό να χορηγηθούν επιδοτήσεις για την κάλυψη ορισμένων δαπανών λειτουργίας και διοικητικών δαπανών των παρακάτω ιδρυμάτων, τα οποία επιδιώκουν στόχους γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

- το Κολέγιο της Ευρώπης (στα πανεπιστήμια των Bruges και Natolin), στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε νομικές, οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές επιστήμες και ανθρωπιστικές σπουδές, στην ευρωπαϊκή τους διάσταση,

- το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, στη συμβολή του στην ανάπτυξη της πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς της Ευρώπης με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα,

- το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης του Μάαστριχτ, στην κατάρτιση υπαλλήλων των κρατών μελών και υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητές τους στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,

- η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου της Trier, στη συνεχή κατάρτιση, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, των νομικών και των χρηστών του ευρωπαϊκού δικαίου,

- το Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τον εκδημοκρατισμό, στη συνέχιση του ευρωπαϊκού μάστερ στα δικαιώματα του ανθρώπου και τον εκδημοκρατισμό, το προχωρημένο πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης και άλλες δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας με σκοπό την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού,

- η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης στον τομέα των ειδικών αναγκών, στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες και στην καθιέρωση, στον τομέα αυτό, εκτεταμένης και μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής συνεργασίας,

- το Διεθνές Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Κατάρτιση στη μελέτη, τη διδασκαλία, την κατάρτιση και την έρευνα σχετικά με τα προβλήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της παγκοσμιοποίησης, της ομοσπονδιοποίησης, της περιφερειοποίησης και της μεταβολής των δομών της σύγχρονης κοινωνίας, βάσει συνολικής ομοσπονδιακής προοπτικής.

Η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει επιδοτήσεις στα ιδρύματα που αναφέρονται ανωτέρω, αφού της υποβληθούν κατάλληλο πρόγραμμα εργασίας και προϋπολογισμός. Οι επιδοτήσεις μπορούν να χορηγούνται ετησίως ή να ανανεώνονται βάσει συμφωνίας πλαισίου εταιρικής σχέσης με την Επιτροπή.

Οι επιδοτήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας δεν υπόκεινται στην αρχή της βαθμιαίας μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Οι δραστηριότητες των ιδρυμάτων που θα λάβουν υποστήριξη στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πόροι που θα δεσμευθούν στο πλαίσιο της ενέργειας 1 δεν θα υπερβαίνουν το 65 % και θα είναι τουλάχιστον το 58 % του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού για το πρόγραμμα αυτό.

Ενέργεια 2: Υποστήριξη των ευρωπαϊκών ενώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής του προγράμματος μπορούν να χορηγηθούν επιδοτήσεις για την κάλυψη ορισμένων δαπανών λειτουργίας και διοικητικών δαπανών ευρωπαϊκών ενώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:

- πρόκειται για ιδρύματα που επιδιώκουν στόχους ειδικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 162 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού, όπως θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής [1],

- δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επιδιώκουν σαφείς και καλά καθορισμένους στόχους, οι οποίοι ορίζονται στο επίσημο καταστατικό τους,

- έχουν μέλη σε τουλάχιστον δώδεκα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- αποτελούνται από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές ενώσεις,

- έχουν την έδρα τους και διαθέτουν νομική μορφή σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- πραγματοποιούν τις περισσότερες δραστηριότητές τους στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή/και στις υποψήφιες χώρες.

Οι επιδοτήσεις στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής χορηγούνται ύστερα από επιλογή των προτάσεων που υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η κοινοτική επιδότηση δεν υπερβαίνει το 75 % των επιλέξιμων δαπανών που υποβάλλονται σε εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας για την ένωση. Οι επιδοτήσεις μπορούν να χορηγηθούν ετησίως ή να ανανεώνονται βάσει συμφωνίας πλαισίου εταιρικής σχέσης με την Επιτροπή.

Οι επιδοτήσεις που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας δεν υπόκεινται στην αρχή της βαθμιαίας μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Οι πόροι που δεσμεύονται στο πλαίσιο της ενέργειας 2 δεν θα υπερβαίνουν το 4 % του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού για το πρόγραμμα αυτό.

Ενέργεια 3Α: Υποστήριξη δραστηριοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, περιλαμβανομένων των εδρών Jean Monnet

Η εν λόγω ενέργεια αφορά δραστηριότητες για την προαγωγή της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων ομάδων όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τους στόχους της Ένωσης στο πλαίσιο των διεθνών της σχέσεων, ή για την υποστήριξη της κοινοτικής δράσης και την προώθησή της σε εθνικό επίπεδο.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι κυρίως, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης:

- δημιουργία σπουδών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα πανεπιστήμια,

- δημιουργία και υποστήριξη εθνικών ενώσεων καθηγητών ειδικών σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,

- προαγωγή του προβληματισμού και της συζήτησης σχετικά με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,

- προαγωγή της πανεπιστημιακής έρευνας σε θέματα προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το μέλλον της Ευρώπης ή ο διάλογος των λαών και των πολιτισμών, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας των νέων ερευνητών.

Οι επιδοτήσεις στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής χορηγούνται ύστερα από επιλογή των προτάσεων που υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η κοινοτική επιδότηση δεν υπερβαίνει το 75 % των επιλέξιμων δαπανών των δραστηριοτήτων που επελέγησαν για να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής.

Οι πόροι που θα δεσμευθούν στο πλαίσιο της ενέργειας 3Α δεν θα υπερβαίνουν το 24 % και θα είναι τουλάχιστον το 20 % του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού για το πρόγραμμα αυτό.

Ενέργεια 3Β: Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των μελλοντικών στόχων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη

Η ενέργεια 3Β αφορά μέτρα υποστήριξης, εφαρμογής, ευαισθητοποίησης και προώθησης για την επίτευξη των τριών στόχων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το 2010 [2], δηλαδή:

- τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

- τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,

- το άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον εξωτερικό κόσμο,

καθώς και των 13 συναφών επιμέρους στόχων. Οι εν λόγω ενέργειες μπορούν να περιλαμβάνουν μελλοντική προσέγγιση για την περίοδο έως το 2010 και να καλύπτουν τόσο τις ενδοευρωπαϊκές πτυχές όσο και τις σχετικές με τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο.

Κατά την προώθηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής εφαρμόζεται η ανοικτή μέθοδος συντονισμού στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, κυρίως μέσω αξιολογήσεων από ομότεχνους, ανταλλαγής καλών πρακτικών, ανταλλαγής πληροφοριών και καθορισμού δεικτών και δεδομένων αναφοράς.

Οι εν λόγω δραστηριότητες αφορούν κυρίως:

- την προώθηση σπουδών, μελετών και ερευνών που συνδέονται με την υλοποίηση συγκεκριμένων μελλοντικών στόχων,

- συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, σεμινάρια, συνέδρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις για την προώθηση της υλοποίησης του λεπτομερούς προγράμματος εργασίας βάσει των στόχων,

- την προετοιμασία και την υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιεύσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων ομάδων για τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών με σκοπό να εξασφαλιστεί η προώθηση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτούς τους τομείς και να βελτιωθεί η ποιότητα, η πρόσβαση όλων και το άνοιγμα στον κόσμο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,

- διάφορες δραστηριότητες για την υποστήριξη της κοινοτικής δράσης με τη συμμετοχή συντελεστών της κοινωνίας των πολιτών που παρεμβαίνουν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Η ενέργεια αυτή θα υλοποιηθεί μέσω επιχορηγήσεων που θα χορηγηθούν ύστερα από επιλογή προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο μιας ή περισσότερων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Οι επιδοτήσεις μπορεί να χορηγηθούν σε ιδρύματα εγκατεστημένα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή σε υποψήφιες χώρες. Για δραστηριότητες οι οποίες αφορούν τον τρίτο στόχο (άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κόσμο), μπορούν να χορηγηθούν κατ' εξαίρεση επιδοτήσεις σε ιδρύματα που έχουν την έδρα τους σε άλλες τρίτες χώρες.

Καταρχήν, η κοινοτική επιδότηση δεν θα καλύπτει περισσότερο από το 75 % των διοικητικών δαπανών των προτάσεων που θα επιλεγούν.

Οι πόροι που θα δεσμευθούν στο πλαίσιο της ενέργειας 3Β δεν θα υπερβαίνουν το 14 % και θα είναι τουλάχιστον το 9 % του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού για το παρόν πρόγραμμα.

Ενέργεια 3Γ: Υποστήριξη της κατάρτισης εθνικών δικαστών στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι δυνατόν να χορηγηθούν επιδοτήσεις για την υποστήριξη δράσεων που αναλαμβάνονται από οργανώσεις δικαστικής συνεργασίας και άλλων ενεργειών για την προώθηση της κατάρτισης στο κοινοτικό δίκαιο, ιδίως για εθνικούς δικαστές.

Οι δραστηριότητες που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής μπορούν να πραγματοποιηθούν στα κράτη μέλη, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στις υποψήφιες χώρες.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης οι επιδοτήσεις θα χορηγηθούν ύστερα από επιλογή μεταξύ προτάσεων που θα υποβληθούν ύστερα από δημοσίευση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Καταρχήν, η κοινοτική επιδότηση δεν θα καλύψει περισσότερο από το 75 % των επιλέξιμων δαπανών της δραστηριότητας όπως υποβλήθηκαν αυτές στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας.

Οι πόροι που θα δεσμευθούν στο πλαίσιο της ενέργειας 3Γ δεν θα υπερβαίνουν το 4 % του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού για το πρόγραμμα αυτό.

3. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κάθε δικαιούχος επιχορήγησης που παρέχεται στο πλαίσιο οποιουδήποτε μέρους του προγράμματος υποδεικνύει σε περίοπτο θέση, όπως σε ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο ή σε ετήσια έκθεση, ότι έλαβε χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις επιχορήγησης υποβάλλονται στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που θα αξιολογηθούν βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

- συνάφεια με τους στόχους του προγράμματος και της σχετικής ειδικής ενέργειας,

- συνάφεια με τις προτεραιότητες ή άλλα κριτήρια που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων,

- ποιότητα της πρότασης,

- πιθανός αντίκτυπος της πρότασης στην εκπαίδευση ή/και κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΝΕW ΔΑΠΑΝΕΣ

Κατά τον καθορισμό του ποσού επιχορήγησης που χορηγείται βάσει οποιασδήποτε ενέργειας από τις ενέργειες του προγράμματος, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει σε κατ' αποκοπή χρηματοδότηση βάσει των δημοσιευμένων πινάκων κόστους ανά μονάδα.

Για τις επιδοτήσεις που χορηγούνται το 2004, η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών μπορεί να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2004, υπό τον όρο ότι οι δαπάνες δεν είναι προγενέστερες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης χορήγησης επιδότησης ούτε από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού έτους του δικαιούχου.

Το 2004, στην περίπτωση των δικαιούχων των οποίων το οικονομικό έτος αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου, παρέχεται δυνατότητα παρέκκλισης από την υποχρέωση να έχει υπογραφεί η συμφωνία επιδότησης εντός των πρώτων τεσσάρων μηνών από την έναρξη του οικονομικού έτους του δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 112, παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού. Σε αυτήν την περίπτωση η συμφωνία επιδότησης θα πρέπει να έχει υπογραφεί το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2004.

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με βάση την ανάλυση κόστους/οφέλους, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναθέσει το σύνολο ή τμήμα των καθηκόντων διαχείρισης του προγράμματος σε εκτελεστικό οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 55 του δημοσιονομικού κανονισμού. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να προσφύγει σε εμπειρογνώμονες και να προβεί σε κάθε άλλη τεχνική και διοικητική βοήθεια που δεν συνεπάγεται καθήκοντα δημόσιας αρχής, στα πλαίσια εξωτερικής ανάθεσης με ειδικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Εξάλλου, μπορεί να χρηματοδοτήσει μελέτες και να διοργανώσει συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν την εφαρμογή του προγράμματος, και να αναλάβει ενέργειες πληροφόρησης, δημοσίευσης και διάδοσης, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του στόχου του προγράμματος.

7. ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο δικαιούχος επιδότησης λειτουργίας πρέπει να μπορεί να θέσει στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις αποδείξεις για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο χορηγήθηκε η επιδότηση, ιδίως την επαληθευμένη κατάσταση των λογαριασμών, για περίοδο πέντε ετών υπολογιζομένη από την τελευταία πληρωμή. Ο δικαιούχος επιδότησης φροντίζει ώστε, εφόσον χρειαστεί, τα δικαιολογητικά που βρίσκονται στην κατοχή των εταίρων ή των μελών να τεθούν στη διάθεση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή, είτε άμεσα μέσω του προσωπικού της είτε μέσω κάθε άλλου ειδικευμένου εξωτερικού οργανισμού της επιλογής της, δικαιούται να πραγματοποιήσει λογιστικό έλεγχο σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε η επιδότηση. Οι έλεγχοι αυτοί είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και κατά τη διάρκεια της περιόδου των πέντε ετών που υπολογίζεται από την ημερομηνία καταβολής του υπολοίπου της επιχορήγησης. Τα αποτελέσματα των λογιστικών αυτών ελέγχων μπορούν ενδεχομένως να οδηγήσουν την Επιτροπή σε αποφάσεις για την αναζήτηση των καταβληθέντων.

Το προσωπικό της Επιτροπής καθώς και τα εντεταλμένα από την Επιτροπή εξωτερικά πρόσωπα πρέπει να έχουν την κατάλληλη πρόσβαση, ιδίως στα γραφεία του δικαιούχου, καθώς και σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, περιλαμβανομένων και των πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, για την ορθή διεξαγωγή των λογιστικών αυτών ελέγχων.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχουν τα ίδια δικαιώματα με την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση.

Εξάλλου, προκειμένου να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, η Επιτροπή, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, είναι εξουσιοδοτημένη να πραγματοποιεί ελέγχους και επαληθεύσεις επιτόπου, σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου [3]. Εφόσον χρειαστεί, διεξάγονται έρευνες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) οι οποίες διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [4].

[1] ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.

[2] Λεπτομερές πρόγραμμα των επακόλουθων εργασιών σχετικά με τους στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (ΕΕ C 142 της 14.6.2002, σ. 1).

[3] ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

[4] ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

--------------------------------------------------