3.4.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/3


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 626/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 31ης Μαρτίου 2004

για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 508/2000/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος «Πολιτισμός 2000»

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 151,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (1),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση αριθ. 508/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2000, για τη θέσπιση του προγράμματος «Πολιτισμός 2000» (3) καθιέρωσε ένα ενιαίο μέσο χρηματοδότησης και προγραμματισμού για την πολιτιστική συνεργασία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004.

(2)

Πρέπει να εξασφαλισθεί η συνοχή της κοινοτικής πολιτιστικής δράσης στο πλαίσιο της αποστολής που αναθέτει στην Κοινότητα το άρθρο 151 της συνθήκης.

(3)

Είναι σκόπιμο, κατά συνέπεια, να παραταθεί το πρόγραμμα «Πολιτισμός 2000» για δύο επί πλέον έτη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

(4)

Η αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών ενόψει της διεύρυνσης προβλέπει αυξημένο ανώτατο όριο για την κατηγορία 3, το οποίο πρέπει να τηρηθεί από τη νομοθετική αρχή κατά την παράταση των υφισταμένων προγραμμάτων.

(5)

Είναι σημαντικό να παράσχει η Επιτροπή πλήρη και λεπτομερή έκθεση αξιολόγησης σχετικά με το πρόγραμμα «Πολιτισμός 2000» έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να είναι σε θέση να εξετάσουν την πρόταση για το νέο πρόγραμμα πλαίσιο κοινοτικής δράσης για τον πολιτισμό, το οποίο έχει αναγγελθεί για το 2004 και έχει προγραμματισθεί να τεθεί σε εφαρμογή το 2007,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 508/2000/EK τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2004» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2006».

2.

Στο άρθρο 3 πρώτο εδάφιο, το ποσό «167 εκατομμύρια ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «236,5 εκατομμύρια ευρώ».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Στρασβούργο, 31 Μαρτίου 2004.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. ROCHE


(1)  ΕΕ C 23 της 27.1.2004, σ. 20.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2004.

(3)  ΕΕ L 63 της 10.3.2000, σ. 1.