19.8.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/38


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Αυγούστου 2004

για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων που προτάθηκαν σε σχέση με τη διαδικασία αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικού) πολυμερούς (τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου) καταγωγής, μεταξύ άλλων, Αυστραλίας

(2004/600/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), (εφεξής ο «βασικός κανονισμός»), και ιδίως τα άρθρα 8 και 9,

Μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Στις 19 Φεβρουαρίου 2004, η Επιτροπή επέβαλε, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 306/2004 (2), προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές στην Κοινότητα πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικού) πολυμερούς (εφεξής «PET» ή «υπό εξέταση προϊόν») καταγωγής Αυστραλίας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Πακιστάν (εφεξής «ο κανονισμός προσωρινού δασμού»).

(2)

Μετά την θέσπιση των προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ, η Επιτροπή συνέχισε την έρευνα για το ντάμπινγκ, τη ζημία και το συμφέρον της Κοινότητας. Τα οριστικά συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις της έρευνας καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/2004 του Συμβουλίου (3), για την επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές PET καταγωγής Αυστραλίας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Πακιστάν (εφεξής «ο κανονισμός οριστικού δασμού»).

(3)

Η έρευνα επιβεβαίωσε τα προσωρινά συμπεράσματα για το ζημιογόνο ντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής Αυστραλίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

B.   ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(4)

Μετά την θέσπιση των προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ, ένας συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας στην Αυστραλία (Leading Synthetics Pty Ltd) πρότεινε ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις τιμές σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού. Με αυτήν την ανάληψη υποχρέωσης, ο παραγωγός-εξαγωγέας συμφώνησε να πωλεί το υπό εξέταση προϊόν τουλάχιστον σε τιμές που επιτρέπουν την εξάλειψη της ζημιογόνου επίδρασης της πρακτικής ντάμπινγκ.

(5)

Επίσης, η εταιρεία θα υποβάλλει τακτικά στην Επιτροπή λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις εξαγωγές της στην Κοινότητα και, επομένως, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να παρακολουθεί αποτελεσματικά την ανάληψη υποχρέωσης. Επιπλέον, η δομή των πωλήσεων της εν λόγω εταιρείας είναι τέτοια ώστε η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κίνδυνος καταστρατήγησης της ανάληψης υποχρέωσης είναι ελάχιστος.

(6)

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης είναι αποδεκτή.

(7)

Για να μπορέσει η Επιτροπή να παρακολουθεί αποτελεσματικά την τήρηση της ανάληψης υποχρέωσης από την εταιρεία, όταν υποβάλλεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές αίτηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με την ανάληψη υποχρέωσης, η απαλλαγή από το δασμό υπόκειται στην προσκόμιση εμπορικού τιμολογίου το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/2004. Αυτό το επίπεδο πληροφόρησης είναι επίσης απαραίτητο για να επιτρέψει στις τελωνειακές αρχές να επαληθεύουν με ικανοποιητική ακρίβεια ότι οι αποστολές αντιστοιχούν στα εμπορικά έγγραφα. Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το έγγραφο αυτό, ή δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παρουσιάζεται στο τελωνείο, καταβάλλεται ο κατάλληλος δασμός αντιντάμπινγκ.

(8)

Σε περίπτωση παραβίασης ή ανάκλησης της ανάληψης υποχρέωσης, ή όταν υπάρχουν υπόνοιες περί παραβίασης, μπορεί να επιβληθεί δασμός αντιντάμπινγκ, δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφοι 9 και 10 του βασικού κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Γίνεται αποδεκτή η ανάληψη υποχρέωσης που προτάθηκε από τον παραγωγό-εξαγωγέα που αναφέρεται κατωτέρω, σε σχέση με την παρούσα διαδικασία αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικού) πολυμερούς καταγωγής Αυστραλίας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Πακιστάν.

Χώρα

Κατασκευαστής

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Αυστραλία

Leading Synthetics Pty Ltd

A503

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2004.

Για την Επιτροπή

Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 5.

(3)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.