32004D0217

2004/217/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2004, για την έγκριση πίνακα συστατικών των οποίων απαγορεύεται η κυκλοφορία ή η χρήση για τη διατροφή των ζώων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 583]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 067 της 05/03/2004 σ. 0031 - 0033


Απόφαση της Επιτροπής

της 1ης Μαρτίου 2004

για την έγκριση πίνακα συστατικών των οποίων απαγορεύεται η κυκλοφορία ή η χρήση για τη διατροφή των ζώων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 583]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/217/ΕΚ)

H EΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 96/25/EΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την κυκλοφορία των πρώτων υλών ζωοτροφών, για την τροποποίηση των οδηγιών 70/524/ΕΟΚ, 74/63/ΕΟΚ, 82/471/ΕΟΚ και 93/74/ΕΟΚ και για την κατάργηση της οδηγίας 77/101/ΕΟΚ(1), και ιδίως το άρθρο 11 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με την απόφαση 91/516/EΟΚ της Επιτροπής(2) ορίστηκε κατάλογος απαγορευμένων συστατικών στις σύνθετες ζωοτροφές, σύμφωνα με την οδηγία 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί εμπορίας των σύνθετων ζωοτροφών(3). Η απαγόρευση που ορίζει η εν λόγω απόφαση δεν καλύπτει την κυκλοφορία αυτών των συστατικών ως ζωοτροφών ή τη χρήση τους ως άμεσες ζωοτροφές. Ο κατάλογος απαγορευμένων συστατικών έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα.

(2) Η οδηγία 2000/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) ορίζει ότι πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των πρώτων υλών η κυκλοφορία ή η χρήση των οποίων, ως πρώτων υλών ζωοτροφών, απαγορεύεται, με βάση την οδηγία 96/25/ΕΚ, για να αντικατασταθεί η οδηγία 91/516/ΕΟΚ έτσι ώστε το πεδίο των απαγορεύσεων να είναι γενικό και να εφαρμόζεται τόσο για τη χρήση αυτών καθεαυτών των πρώτων υλών ζωοτροφών, όσο και για τη χρήση τους σε σύνθετες ζωοτροφές.

(3) Κατά συνέπεια, για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των πρώτων υλών ζωοτροφών με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζει το άρθρο 3 της οδηγίας 96/25/ΕΚ, ο εν λόγω κατάλογος καταρτίστηκε με σκοπό να αντικατασταθεί ο κατάλογος που ορίζει η απόφαση 91/516/ΕΟΚ.

(4) Μερικοί περιορισμοί ή απαγορεύσεις προβλέπονται ήδη από την κοινοτική νομοθεσία, ιδίως από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών(5) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο(6). Κατά συνέπεια, αυτοί οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται στον κατάλογο των πρώτων υλών η κυκλοφορία ή η χρήση των οποίων για τη διατροφή των ζώων απαγορεύεται.

(5) Για λόγους σαφήνειας της κοινοτικής νομοθεσίας, η απόφαση 91/516/ΕΟΚ πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση.

(6) Τα μέτρα που ορίζει η παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 999/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

Άρθρο 2

Απαγορεύεται η κυκλοφορία ή η χρήση των πρώτων υλών που αναφέρονται στο παράρτημα για τη διατροφή των ζώων.

Άρθρο 3

Η απόφαση 91/516/EΟΚ καταργείται.

Οι αναφορές στην υπό κατάργηση απόφαση θεωρούνται εφεξής αναφορές στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαρτίου 2004.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2004.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 125 της 23.5.1996, σ. 35· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2) ΕΕ 281 της 9.10.1991, σ. 23· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2000/285/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 14.4.2000, σ. 43).

(3) ΕΕ L 86 της 6.4.1979, σ. 30· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).

(4) ΕΕ L 105 της 3.5.2000, σ. 36.

(5) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2245/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 28).

(6) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 808/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της 13.5.2003, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των πρώτων υλών η κυκλοφορία ή η χρήση των οποίων για τη διατροφή των ζώων απαγορεύεται

Απαγορεύεται η κυκλοφορία ή η χρήση των ακόλουθων πρώτων υλών για τη διατροφή των ζώων:

1. Περιττώματα, ούρα καθώς και περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος, που προκύπτει από εκκένωση ή αφαίρεση του πεπτικού συστήματος ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας ή πρόσμειξης.

2. Δέρματα κατεργασμένα με δεψικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων τους.

3. Σπόροι και άλλα προϊόντα φυτικού πολλαπλασιασμού τα οποία, μετά τη συγκομιδή, έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία με φυτοπροστατευτικά προϊόντα για τη χρήση για την οποία προορίζονται (πολλαπλασιασμό), και κάθε είδους παράγωγα υποπροϊόντα.

4. Ξύλο, συμπεριλαμβανομένου πριονιδιού ή άλλων υλικών που προέρχονται από ξύλο, που έχει υποστεί επεξεργασία, με προϊόντα συντήρησης ξύλου, όπως ορίζονται στο παράρτημα V της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1).

5. Όλα τα απόβλητα που λαμβάνονται από τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας επεξεργασίας αστικών, οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου(2), ανεξάρτητα από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω αποβλήτων και ανεξάρτητα από την προέλευση των λυμάτων(3).

6. Στερεά αστικά απόβλητα(4), όπως τα οικιακά απόβλητα.

7. Συσκευασίες ή τμήματα συσκευασιών από τη χρήση προϊόντων της γεωργικής βιομηχανίας τροφίμων.

(1) Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1).

(2) Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40).

(3) Ο όρος "λύματα" δεν παραπέμπει σε "νερό διεργασιών", δηλαδή σε νερό από ανεξάρτητους αγωγούς ενσωματωμένους στις βιομηχανίες τροφίμων ή ζωοτροφών· εφόσον οι εν λόγω αγωγοί τροφοδοτούνται με νερό, αυτό απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για τη διατροφή των ζώων εάν δεν είναι υγιεινό και καθαρό, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Στην περίπτωση βιομηχανιών ιχθυηρών, οι υπόψη αγωγοί μπορούν επίσης να τροφοδοτούνται με καθαρό θαλάσσιο νερό, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 91/493/ΕΟΚτου Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15). Το νερό διεργασιών απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για τη διατροφή των ζώων εκτός αν μεταφέρει μόνο ζωοτροφές ή πρώτες ύλες ζωοτροφών και είναι με τεχνικές μεθόδους απαλλαγμένο από καθαριστικά μέσα, απολυμαντικά ή άλλες ουσίες που δεν επιτρέπονται βάσει της νομοθεσίας για τη διατροφή των ζώων.

(4) Ο όρος "στερεά αστικά απόβλητα" δεν αναφέρεται στην κατεργασία αποβλήτων όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.