32004D0160

2004/160/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση της απόφασης 2003/71/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο ισχύος της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 394]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 050 της 20/02/2004 σ. 0065 - 0065


Απόφαση της Επιτροπής

της 16ης Φεβρουαρίου 2004

για την τροποποίηση της απόφασης 2003/71/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο ισχύος της

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 394]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/160/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ(1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 7,

την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες(2), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 6,

την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση(3), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η εκδήλωση κρουσμάτων λοιμώδους αναιμίας του σολομού (ΛΑΣ) στα νησιά Φερόε οδήγησε στην έκδοση της απόφασης 2003/71/EΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2003, για ορισμένα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά τη λοιμώδη αναιμία του σολομού στα νησιά Φερόε(4).

(2) Παρά τα μέτρα που ελήφθησαν από τα νησιά Φερόε, το εν λόγω κράτος κοινοποίησε περαιτέρω κρούσματα ΛΑΣ το 2003 και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να προβλεφθεί ταχεία εξάλειψη της εν λόγω νόσου.

(3) Υπό το φως της επιδημιολογικής κατάστασης στα νησιά Φερόε, τα προστατευτικά μέτρα που περιλαμβάνονται στην απόφαση 2003/71/ΕΚ πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται μέχρι τον Φεβρουάριο του 2005.

(4) Η απόφαση 2003/71/ΕΚ πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί προκειμένου να παραταθεί η περίοδος ισχύος της.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 6 της απόφασης 2003/71/ΕΚ, η "1η Φεβρουαρίου 2004" αντικαθίσταται από την "31η Ιανουαρίου 2005".

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/43/ΕΚ (ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 1).

(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.

(3) ΕΕ L 18 της 21.1.2003, σ. 11.

(4) ΕΕ L 26 της 31.1.2003, σ. 80· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2003/392/ΕΚ (ΕΕ L 135 της 3.6.2003, σ. 27).