32004D0157

2004/157/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, για την παράταση εφαρμογής των μέτρων της απόφασης 2002/148/ΕΚ για την περάτωση της διαδικασίας διαβουλεύσεων με τη Ζιμπάμπουε βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 050 της 20/02/2004 σ. 0060 - 0061


Απόφαση του Συμβουλίου

της 19ης Φεβρουαρίου 2004

για την παράταση εφαρμογής των μέτρων της απόφασης 2002/148/ΕΚ για την περάτωση της διαδικασίας διαβουλεύσεων με τη Ζιμπάμπουε βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ

(2004/157/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 300 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

την εσωτερική συμφωνία(1) όσον αφορά τα ληπτέα μέτρα και τις ακολουθητέες διαδικασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ(2) που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τέθηκε σε προσωρινή εφαρμογή με την απόφαση 2000/771/ΕΚ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών στις 18 Σεπτεμβρίου 2000, και ιδίως το άρθρο 3,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με την απόφαση 2002/148/ΕΚ του Συμβουλίου(3) περατώθηκαν οι διαβουλεύσεις με τη Δημοκρατία της Ζιμπάμπουε σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και ελήφθησαν ειδικά μέτρα, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα της εν λόγω απόφασης.

(2) Με την απόφαση 2003/112/ΕΚ, η εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης 2002/148/ΕΚ παρατάθηκε για περαιτέρω περίοδο δώδεκα μηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης 2003/112/ΕΚ, η απόφαση παύει να εφαρμόζεται στις 20 Φεβρουαρίου 2004.

(3) Τα ουσιώδη στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ εξακολουθούν να παραβιάζονται από την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε και οι σημερινές συνθήκες στη Ζιμπάμπουε δεν εξασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου.

(4) Συνεπώς, η περίοδος εφαρμογής των μέτρων θα πρέπει να παραταθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης 2002/148/ΕΚ, που παρατάθηκαν έως τις 20 Φεβρουαρίου 2004 με το άρθρο 1 της απόφασης 2003/112/ΕΚ, παρατείνεται για περαιτέρω περίοδο δώδεκα μηνών, έως τις 20 Φεβρουαρίου 2005. Τα μέτρα επανεξετάζονται τακτικά και τουλάχιστον εντός έξι μηνών.

Η επιστολή που εμφαίνεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης απευθύνεται στον πρόεδρο της Ζιμπάμπουε.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. McDowell

(1) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 376.

(2) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 375.

(3) ΕΕ L 50 της 21.2.2002, σ. 64· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2003/112/ΕΚ (ΕΕ L 46 της 20.2.2003, σ. 25).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βρυξέλλες, ...

>PIC FILE= "L_2004050EL.006102.TIF">

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει μεγάλη σημασία στις διατάξεις του άρθρου 9 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ. Ως απαραίτητα στοιχεία της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου αποτελούν τη βάση των σχέσεών μας.

Με επιστολή της 19ης Φεβρουαρίου 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση σας ενημέρωσε για την απόφασή της να ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και να λάβει ορισμένα "ειδικά μέτρα" κατά την έννοια του άρθρου 96 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της εν λόγω συμφωνίας.

Με επιστολή της 19ης Φεβρουαρίου 2003, η Ευρωπαϊκή Ένωση σας ενημέρωσε σχετικά με την απόφασή της να μην αναστείλει την εφαρμογή των "ειδικών μέτρων".

Σήμερα, ύστερα από την παρέλευση χρονικού διαστήματος επιπλέον δώδεκα μηνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει ότι οι δημοκρατικές αρχές εξακολουθούν να μην τηρούνται στη Ζιμπάμπουε και ότι καμία σημαντική πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί από την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε στους πέντε τομείς που αφορά η απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2002 (τέλος της πολιτικά υπoκινούμενης βίας, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, ελευθερία των μέσων, ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, τέλος της παράνομης κατοχής ιδιοκτησίας). Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει ότι η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε δεν έχει προβεί σε σημαντικά διαβήματα σύμφωνα με τα μέτρα, που θεωρούνται ως σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση της προόδου, και τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε στη SADC επ' ευκαιρία των τελευταίων δύο σενεδριάσεων της επιτροπής SADC/EE.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι τα ειδικά μέτρα μπορούν να ανακληθούν.

Τα μέτρα μπορούν να ανακληθούν μόνον εφόσον επικρατήσουν οι συνθήκες που εξασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να λάβει πρόσθετα περιοριστικά μέτρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Ζιμπάμπουε και επιθυμεί να τονίσει, εκ νέου, ότι τα μέτρα αυτά δεν επιβάλουν κυρώσεις στο λαό της Ζιμπάμπουε· η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συμβάλει σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής φύσης και σε προγράμματα για την άμεση ενίσχυση του πληθυσμού, ιδίως σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό τομέα, τον εκδημοκρατισμό, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το κράτος δικαίου, που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα αυτά. Για την περίοδο 2003-2004, η συμβολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε δραστηριότητες επισιτιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στη Ζιμπάμπουε ανέρχεται σε 85 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον της διμερούς συνδρομής που παρέχουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να συνεχίσει τον διάλογο με τη Ζιμπάμπουε, βάσει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, και ελπίζει ότι θα καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο την αποκατάσταση της τήρησης των ουσιαστικών αρχών της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και την ένταξη της χώρας στο δρόμο της κοινωνικής ειρήνης και της οικονομικής ανάκαμψης. Αυτό θα επιτρέψει να αρθεί η αναστολή της υπογραφής του ενάτου εθνικού ενδεικτικού προγράμματος ΕΤΑ για τη Ζιμπάμπουε, καθιστώντας έτσι δυνατή την επανάληψη των μέσων πλήρους συνεργασίας στο εγγύς μέλλον.

Με τιμή,

Για την Επιτροπή

>PIC FILE= "L_2004050EL.006103.TIF">

Για το Συμβούλιο

>PIC FILE= "L_2004050EL.006104.TIF">