32004D0018

2004/18/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της απόφασης 2003/749/ΕΚ σχετικά με την πρώτη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στις επιλέξιμες δαπάνες για την εξάλειψη της γρίπης των ορνίθων στο Βέλγιο το 2003 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 5010]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 005 της 09/01/2004 σ. 0081 - 0083


Απόφαση της Επιτροπής

της 23ης Δεκεμβρίου 2003

για την τροποποίηση της απόφασης 2003/749/ΕΚ σχετικά με την πρώτη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στις επιλέξιμες δαπάνες για την εξάλειψη της γρίπης των ορνίθων στο Βέλγιο το 2003

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 5010]

(Τα κείμενα στην ολλανδική και γαλλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/18/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα(1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 5 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Από τον Μάρτιο του 2003 έχουν εφαρμοσθεί μέτρα καταπολέμησης της εξάπλωσης της γρίπης των ορνίθων στο Βέλγιο σύμφωνα με την απόφαση 2003/289/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2003, σχετικά με προστατευτικά μέτρα που αφορούν τη γρίπη των ορνίθων στο Βέλγιο(2).

(2) Σύμφωνα με την απόφαση 2003/289/ΕΚ, ζητήθηκε από το Βέλγιο να εξασφαλίσει την προληπτική καταστροφή πουλερικών σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε κίνδυνο και τη σφαγή άλλων πουλερικών και πτηνών που θεωρούνται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο σε απαγορευμένες ζώνες και σε σαφώς καθορισμένες ζώνες.

(3) Το Βέλγιο έλαβε τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης για να αποφευχθεί η εξάπλωση της της γρίπης των ορνίθων.

(4) Η γρίπη των ορνίθων αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για το ζωικό κεφάλαιο της Κοινότητας. Επομένως, για να εμποδίσει την εξάπλωση της νόσου και να συμβάλει στην εκρίζωσή της, η Κοινότητα θα πρέπει να συμβάλει στις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποίησε το Βέλγιο. Συνεπώς, ενδείκνυται η χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας στο Βέλγιο σύμφωνα με την απόφαση 90/424/ΕΟΚ για να καλυφθούν οι δαπάνες που συνδέονται με τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που ελήφθησαν το 2003.

(5) Η απόφαση 2003/749/EK της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την πρώτη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στις επιλέξιμες δαπάνες για την εξάλειψη της γρίπης των ορνίθων στο Βέλγιο το 2003(3) προέβλεπε προπληρωμή 1250 εκατ. ευρώ για την υποχρεωτική σφαγή των ζώων και την υποχρεωτική καταστροφή των αυγών το 2003. Ωστόσο, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί τώρα με μεγαλύτερη βεβαιότητα το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί.

(6) Το Βέλγιο υπέβαλε επίσης στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των μέτρων που επεβλήθησαν με την απόφαση 2003/289/EK.

(7) Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το συνολικό εκτιμούμενο ποσό για την αποζημίωση των κατόχων ζώων και των αυγών ανέρχεται σε 6160017 ευρώ.

(8) Υπό τον όρο ότι οι αναγκαίες πιστώσεις θα χορηγηθούν το 2003, ενδείκνυται η Κοινότητα να συμβάλει στις δαπάνες που προέκυψαν για το Βέλγιο και να αυξήσει την προκαταβολή σε 3 εκατομμύρια ευρώ.

(9) Το Βέλγιο υπέβαλε, στις 4 Σεπτεμβρίου 2003, αιτιολογημένο αίτημα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης αποζημίωσης που χορηγείται για την καταστροφή αυγών επώασης και νεοσσών μιας ημέρας σύμφωνα με τους περιορισμούς κατά τη μεταφορά, σύμφωνα με την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς(4). Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 πρέπει να επικαιροποιηθούν σχετικά.

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2003/749/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Ο τίτλος της απόφασης 2003/749/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Απόφαση 2003/749/ΕΚ σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στις επιλέξιμες δαπάνες για την εξάλειψη της γρίπης των ορνίθων στο Βέλγιο το 2003."

2. Στο άρθρο 1 το στοιχείο α) της απόφασης 2003/749/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"α) την άμεση και προσήκουσα αποζημίωση των κατόχων ζώων που θανατώθηκαν και αυγών που καταστράφηκαν δυνάμει του:

- άρθρου 10 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ,

- άρθρου 5 της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ και

- άρθρου 3 της απόφασης 2003/289/ΕΚ,

σχετικά με τα υποχρεωτικά μέτρα εξάλειψης σύμφωνα με το πρώτο και το έβδομο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 2 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, σχετικά με την εκδήλωση κρούσματος γρίπης των ορνίθων το 2003 κατ' εφαρμογή των προαναφερθέντων διατάξεων και σύμφωνα με την παρούσα απόφαση."

3. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Σε περίπτωση που οι πληρωμές αποζημίωσης από το Βέλγιο σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ και το άρθρο 3 της απόφασης 2003/289/ΕΚ πραγματοποιούνται μετά το πέρας της προθεσμίας των 90 ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο α), τα επιλέξιμα ποσά μειώνονται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας ως εξής:

- κατά 25 % για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ 91 και 105 ημερών μετά τη σφαγή των ζώων και την καταστροφή των αυγών,

- κατά 50 % για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ 106 και 120 ημερών μετά τη σφαγή των ζώων και την καταστροφή των αυγών,

- κατά 75 % για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ 121 και 135 ημερών μετά τη σφαγή των ζώων και την καταστροφή των αυγών,

- κατά 100 % για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μετά την πάροδο 136 ημερών μετά τη σφαγή των ζώων και την καταστροφή των αυγών.

Σε περίπτωση που οι πληρωμές αποζημίωσης από το Βέλγιο σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ πραγματοποιούνται μετά το πέρας της προθεσμίας των 60 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, τα επιλέξιμα ποσά θα μειωθούν για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας ως εξής:

- κατά 25 % για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ 61 και 75 ημερών,

- κατά 50 % για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ 76 και 90 ημερών,

- κατά 75 % για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ 91 και 105 ημερών,

- κατά 100 % για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μετά την πάροδο 106 ημερών."

4. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων ενδεχόμενων ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 5 και υπό τον όρο ότι θα χορηγηθούν οι αναγκαίες πιστώσεις, καταβάλλεται προκαταβολή 3 εκατομμυρίων ευρώ βάσει των παραστατικών που υποβάλλει το Βέλγιο σχετικά με την άμεση και προσήκουσα αποζημίωση των κατόχων για την υποχρεωτική σφαγή των ζώων και την υποχρεωτική καταστροφή των αυγών το 2003, σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, το άρθρο 5 της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ και το άρθρο 3 της απόφασης 2003/289/ΕΚ."

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με:

- τα παραρτήματα Ια και Ιβ, εντός 60 ημερολογιακών ημερών για τις αποζημιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση, μετά την άρση των περιορισμών που προβλέπονται από την απόφαση 2003/428/ΕΚ της Επιτροπής(5) και εντός 90 ημερών για τις αποζημιώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) πρώτη και τρίτη περίπτωση από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης

- το παράρτημα ΙΙ, εντός έξι μηνών από την άρση των περιορισμών που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση.

Εάν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες αυτές η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας θα μειωθεί κατά 25 % για κάθε μήνα καθυστέρησης. Ωστόσο ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του Βελγίου, η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει τις προθεσμίες."

Άρθρο 2

Αποδέκτης

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο τoυ Βελγίου.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2) ΕΕ L 105 της 26.4.2003, σ. 24· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/388/ΕΚ (ΕΕ L 133 της 29.5.2003, σ. 92).

(3) ΕΕ L 271 της 22.10.2003, σ. 19.

(4) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 2· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14).

(5) ΕΕ L 144 της 12.6.2003, σ. 15.