32004D0007

2004/7/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της απόφασης 2001/527/ΕΚ για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 003 της 07/01/2004 σ. 0032 - 0032


Απόφαση της Επιτροπής

της 5ης Νοεμβρίου 2003

για την τροποποίηση της απόφασης 2001/527/ΕΚ για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/7/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Τον Ιούνιο του 2001, η Επιτροπή εξέδωσε τις αποφάσεις 2001/527/ΕΚ(1) και 2001/528/ΕΚ(2) για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών και της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών, αντίστοιχα.

(2) Στα ψηφίσματα της 5ης Φεβρουαρίου και της 21ης Νοεμβρίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το κανονιστικό πλαίσιο των τεσσάρων επιπέδων υπέρ του οποίου τάσσεται η τελική έκθεση της "επιτροπής σοφών" για τη ρύθμιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών και ζήτησε την επέκταση ορισμένων πτυχών της προσέγγισης αυτής στον τραπεζικό και στον ασφαλιστικό τομέα, υπό τον όρο ότι το Συμβούλιο θα αναλάβει σαφή δέσμευση για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων προκειμένου να εξασφαλισθεί η κατάλληλη θεσμική ισορροπία.

(3) Με την οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κια του Συμβουλίου(4), συστάθηκε η επιτροπή επικοινωνίας ΟΣΕΚΑ, με στόχο να διευκολύνει την εναρμονισμένη εφαρμογή της οδηγίας με τη διοργάνωση τακτικών διαβουλεύσεων για τα πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της και για τα οποία κρίνεται χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων, να διευκολύνει τις διαβουλεύσεις μεταξύ κρατών μελών και να συμβουλεύει, εν ανάγκη, την Επιτροπή σχετικά με τις τροποποιήσεις οι οποίες πρέπει να επέλθουν στην εν λόγω οδηγία.

(4) Στις 3 Δεκεμβρίου 2002, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη μεταβίβαση των εν λόγω αρμοδιοτήτων και εξουσιών στις διαρθρώσεις που είχαν ήδη συσταθεί στον τομέα των κινητών αξιών.

(5) Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση, μεταξύ άλλων, της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, με σκοπό την κατάργηση των αρμοδιοτήτων της επιτροπής επικοινωνίας ΟΣΕΚΑ βάσει του άρθρου 53 της εν λόγω οδηγίας και τη μεταβίβαση εκείνων που θεσπίζονται με το άρθρο 53α της ίδιας οδηγίας στην ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών αξιών που συστάθηκε με την απόφαση 2001/528/ΕΚ.

(6) Μια τέτοια τροποποίηση θα απαιτήσει αντίστοιχη και ταυτόχρονη τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης 2001/527/ΕΚ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2001/527/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 2

Αποστολή της επιτροπής είναι να παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, εντός προθεσμίας την οποία η Επιτροπή καθορίζει ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, είτε ιδία πρωτοβουλία, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση σχεδίων εκτελεστικών μέτρων στον τομέα των κινητών αξιών, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)."

2. Στο άρθρο 3, η πρώτη πρόταση της πρώτης παραγράφου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"Η επιτροπή απαρτίζεται από υψηλόβαθμους υπαλλήλους των εθνικών δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για τον τομέα των κινητών αξιών, περιλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ."

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ίδια ημερομηνία με την οδηγία για την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της επιτροπής επικοινωνίας ΟΣΕΚΑ με σκοπό τη μεταβίβασή τους στην ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών αξιών.

Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Frederik Bolkestein

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 43.

(2) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45.

(3) ΕΕ L 375 της 31.12.1985, σ. 3.

(4) ΕΕ L 41 της 13.2.2002, σ. 35.