32003R2328

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2328/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και των γαλλικών διαμερισμάτων της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν για τη διάθεση ορισμένων αλιευτικών προϊόντων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 345 της 31/12/2003 σ. 0034 - 0042


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2328/2003 του Συμβουλίου

της 22ας Δεκεμβρίου 2003

για τη θέσπιση καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και των γαλλικών διαμερισμάτων της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν για τη διάθεση ορισμένων αλιευτικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 και το άρθρο 299 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο τομέας της αλιείας των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Κοινότητας αντιμετωπίζει δυσκολίες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα επιταθεί από το κόστος μεταφοράς των προϊόντων αλιείας προς τις αγορές, λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των εν λόγω περιφερειών.

(2) Το Συμβούλιο, με τις αποφάσεις του 89/687/ΕΟΚ(3), 91/314/ΕΟΚ(4) και 91/315/ΕΟΚ(5) θέσπισε προγράμματα ειδικών επιλογών λόγω απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων (Poseidom), των Καναρίων Νήσων (Poseican) και της Μαδέρας και των Αζορών (Poseima) αντιστοίχως, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής της Κοινότητας υπέρ των εξόχως αποκέντρων περιφερειών και τα οποία προσδιορίζουν τις γενικές γραμμές των επιλογών που πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες αυτές.

(3) Το άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα που επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των εξόχως αποκέντρων περιφερειών και τα οποία επιδεινώνονται ιδίως από τον απομακρυσμένο και νησιωτικό χαρακτήρα τους. Αυτό ισχύει και για τον τομέα της αλιείας.

(4) Οι περιφέρειες αυτές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ανάπτυξης, ιδίως το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας τους για τη διάθεση ορισμένων προϊόντων.

(5) Προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα ορισμένων προϊόντων του αλιευτικού τομέα σε σχέση με άλλες περιφέρειες της Κοινότητας, η Κοινότητα έθεσε σε εφαρμογή, στον τομέα της αλιείας, δράσεις που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση του επιπλέον αυτού κόστους το 1992 και το 1993. Οι δράσεις αυτές συνεχίστηκαν κατά το 1994 και κατά το διάστημα 1995-1997 με την έκδοση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1503/94(6) και (ΕΚ) αριθ. 2337/95(7) ως επίσης κατά το διάστημα 1998-2002 με την έκδοση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1587/98(8) και (ΕΚ) αριθ. 579/2002(9). Καθίσταται αναγκαίο να προβλεφθεί, από το 2003 και μετά, η συνέχιση του καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα ως προς τη μεταποίηση και εμπορία και, κατά συνέπεια, να θεσπιστούν μέτρα με σκοπό τη συνέχιση των δράσεων αυτών.

(6) Η αλιεία με παραδοσιακά μέσα και η παράκτια αλιεία είναι πολύ σημαντικές από κοινωνική και οικονομική άποψη στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Κοινότητας.

(7) Είναι αναγκαίο να εξορθολογισθούν οι αλιευτικές προσπάθειες με μέλημα την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των ερευνών υψηλού τεχνικού επιπέδου που διενεργούνται στο πλαίσιο αυτό από διάφορα επιστημονικά ιδρύματα των εξόχως απόκεντρων περιφερειών.

(8) Στο πλαίσιο της διατήρησης και της διαχείρισης των αλιευτικών πόρων των εν λόγω περιφερειών, αποδεικνύεται αναγκαία η τήρηση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, και ιδίως, στην περίπτωση του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας, του κανόνα περί απαγόρευσης της αλιείας της γαρίδας σε ύδατα βάθους μικρότερου των 30 μέτρων.

(9) Για να προαχθεί η οικονομική ανάπτυξη των εξόχως αποκέντρων περιφερειών, είναι σκόπιμο τα μεν κράτη μέλη να μπορούν να διαφοροποιούν τις ποσότητες, η δε Επιτροπή να μπορεί να διαφοροποιεί τα ποσά και τις ποσότητες που προβλέπονται για τα διάφορα είδη μιας και της αυτής εξόχως αποκέντρου περιφέρειας και μεταξύ των εξόχως αποκέντρων περιφερειών ενός και του αυτού κράτους μέλους, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές των όρων διάθεσης στην αγορά και των χαρακτηριστικών τους.

(10) Εξάλλου, όταν με τη διαφοροποίηση μεταξύ ειδών ή εντός περιφερειών που ανήκουν σε ένα και το αυτό κράτος μέλος δεν επιτυγχάνεται η εξ ολοκλήρου χρησιμοποίηση των διαθέσιμων ποσών, σκόπιμο είναι να μπορεί η Επιτροπή να διαφοροποιεί τα ποσά και τις ποσότητες που προβλέπονται για τα διάφορα είδη μεταξύ των εξόχως αποκέντρων περιφερειών των διαφόρων κρατών μελών. Στην περίπτωση αυτή, η διαφοροποίηση γίνεται μη θιγομένης της κλείδας κατανομής των χρηματικών ποσών των διαθέσιμων βάσει του παρόντος κανονισμού για τα επόμενα έτη.

(11) Τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, περί καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(10),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους (στο εξής καλούμενη "η αντιστάθμιση") που συνεπάγεται ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και των γαλλικών διαμερισμάτων της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν για τη διάθεση των αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στα παραρτήματα I έως V.

Άρθρο 2

Αποδέκτες

Aποδέκτες της αντιστάθμισης είναι οι παραγωγοί, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές σκαφών νηολογημένων σε λιμένες των κατά το άρθρο 1 περιφερειών, οι οποίοι ασκούν τις δραστηριότητές τους στις περιφέρειες αυτές, ή οι ενώσεις τους, καθώς και οι επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης και της εμπορίας, ή οι ενώσεις τους, οι οποίες υφίστανται το επιπλέον κόστος το οποίο συνεπάγεται ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας για τη διάθεση των προβλεπομένων προϊόντων.

Άρθρο 3

Αζόρες

Όσον αφορά τις Αζόρες, η αντιστάθμιση καταβάλλεται για τα αλιευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι. Τα ποσά της αντιστάθμισης και οι ποσότητες για την περιφέρεια αυτή είναι τα ακόλουθα:

α) 177 ευρώ ανά τόνο τόνου για μέγιστη ποσότητα 10000 τόνων κατ' έτος, που παραδίδεται στην τοπική βιομηχανία·

β) 455 ευρώ ανά τόνο ειδών που προορίζονται να διατεθούν στο εμπόριο σε νωπή κατάσταση για μέγιστη ποσότητα 2000 τόνων κατ' έτος·

γ) 148 ευρώ ανά τόνο μικρών πελαγικών και βαθύβιων ειδών, τα οποία παραδίδονται στη βιομηχανία ή στις τοπικές ενώσεις ή οργανώσεις παραγωγών και τα οποία προορίζονται για κατάψυξη ή μεταποίηση, για μέγιστη ποσότητα 1554 τόνων κατ' έτος.

Άρθρο 4

Μαδέρα

Όσον αφορά τη Μαδέρα, η αντιστάθμιση καταβάλλεται για τα αλιευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ. Τα ποσά της αντιστάθμισης και οι ποσότητες για την περιφέρεια αυτήν είναι τα ακόλουθα:

α) 230 ευρώ ανά τόνο τόνου για μέγιστη ποσότητα 4000 τόνων κατ' έτος που παραδίδεται στην τοπική βιομηχανία·

β) 250 ευρώ ανά τόνο σπαθόψαρου για μέγιστη ποσότητα 1600 τόνων κατ' έτος,

γ) 1080 ευρώ ανά τόνο προϊόντων υδατοκαλλιέργειας για μέγιστη ποσότητα 50 τόνων κατ' έτος.

Άρθρο 5

Κανάριοι νήσοι

Όσον αφορά τις Καναρίους Νήσους, η αντιστάθμιση καταβάλλεται για τα αλιευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Τα ποσά της αντιστάθμισης και οι ποσότητες για την περιφέρεια αυτήν είναι τα ακόλουθα:

α) 950 ευρώ ανά τόνο τόνου ο οποίος διατίθεται στο εμπόριο μεταφερόμενος αεροπορικώς, για μέγιστη ποσότητα 1619 τόνων κατ' έτος·

β) 500 ευρώ ανά τόνο τόνου ο οποίος διατίθεται στο εμπόριο μεταφερόμενος διά θαλάσσης, χωρίς επεξεργασία, για μέγιστη ποσότητα 453 τόνων κατ' έτος·

γ) 250 ευρώ ανά τόνο παλαμίδας η οποία διατίθεται στο εμπόριο μεταφερόμενη διά θαλάσσης, συσκευασμένη, για μέγιστη ποσότητα 453 τόνων κατ' έτος·

δ) 220 ευρώ ανά τόνο παλαμίδας η οποία διατίθεται στο εμπόριο μεταφερόμενη διά θαλάσσης, χωρίς επεξεργασία, για μέγιστη ποσότητα 712 τόνων κατ' έτος·

ε) 240 ευρώ ανά τόνο σαρδέλας και σκουμπριού που προορίζονται για κατάψυξη, για μέγιστη ποσότητα 347 τόνων κατ' έτος·

στ) 268 ευρώ ανά τόνο προϊόντων κεφαλόποδων και βενθικών ειδών, για μέγιστη ποσότητα 8292 τόνων κατ' έτος·

ζ) 1300 ευρώ ανά τόνο προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, για μέγιστη ποσότητα 1157 τόνων κατ' έτος.

Άρθρο 6

Γουιάνα

Όσον αφορά τη Γουιάνα, η αντιστάθμιση καταβάλλεται για τα αλιευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα IV. Τα ποσά της αντιστάθμισης και οι ποσότητες για την περιφέρεια αυτήν είναι τα ακόλουθα:

α) 1100 ευρώ ανά τόνο γαρίδας βιομηχανικής αλιείας, για μέγιστη ποσότητα 3300 τόνων κατ' έτος·

β) 1100 ευρώ ανά τόνο νωπού λευκόψαρου παραδοσιακής αλιείας, για μέγιστη ποσότητα 100 τόνων κατ' έτος·

γ) 527 ευρώ ανά τόνο κατεψυγμένου λευκόψαρου παραδοσιακής αλιείας, για μέγιστη ποσότητα 500 τόνων κατ' έτος.

Άρθρο 7

Ρεϋνιόν

Όσον αφορά τη Ρεϋνιόν, η αντιστάθμιση καταβάλλεται για τα αλιευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V. Τα ποσά της αντιστάθμισης και οι ποσότητες για την περιφέρεια αυτή είναι τα εξής: 1400 ευρώ ανά τόνο τόνου, ξιφία, μάρλιν/macaire, ιστιοφόρου, λιθρινιού και καρχαρία, για μέγιστη ποσότητα 618 τόνων κατ' έτος.

Άρθρο 8

Διαφοροποίηση ποσών και ποσοτήτων

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να διαφοροποιούν τις ποσότητες που προβλέπονται για τα διάφορα είδη, στο πλαίσιο των άρθρων 3 έως 7, χωρίς αύξηση της συνολικής ετήσιας ποσότητας που προβλέπεται για κάθε κράτος μέλος και χωρίς αύξηση των ποσών που προβλέπονται ως αντιστάθμιση ανά τόνο είδους, εφόσον η Επιτροπή δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός τεσσάρων εβδομάδων αφότου της κοινοποιηθεί από κράτος μέλος δεόντως αιτιολογημένη αίτηση διαφοροποίησης.

2. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν των στοιχείων που λαμβάνει από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να διαφοροποιεί τα ποσά και τις ποσότητες που προβλέπονται για τα διάφορα είδη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και τις συνθήκες παραγωγής και διάθεσής τους στην αγορά, στο πλαίσιο του συνόλου των χρηματοοικονομικών διατάξεων που καθορίζονται στα άρθρα 3 έως 7.

Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται εντός μιας περιφέρειας, μεταξύ περιφερειών που ανήκουν στο ίδιο κράτος μέλος ή μεταξύ διαφόρων κρατών μελών.

3. Στην περίπτωση που η διαφοροποίηση πραγματοποιείται μεταξύ διαφόρων κρατών μελών, αυτό γίνεται χωρίς να θιγεί η κλείδα κατανομής των διαθέσιμων χρηματικών ποσών και εντός των ορίων του συνολικού ετησίου κονδυλίου για τη δράση, όπως αυτό ορίζεται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

4. Η διαφοροποίηση που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία βάσει των οποίων καθίσταται δυνατή η διαπίστωση των μεταβολών που δικαιολογούν τη διαφοροποίηση, και συγκεκριμένα, τα βιολογικά χαρακτηριστικά των ειδών, τις διακυμάνσεις του επιπλέον κόστους και τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της παραγωγής και της διάθεσης στην αγορά.

Άρθρο 9

Λεπτομέρειες εφαρμογής

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης αλιευτικών προϊόντων, εφεξής καλουμένη "η επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι ένας μήνας.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 11

Χρηματοδότηση

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό συνιστούν παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη ρύθμιση των γεωργικών αγορών κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999(11), χρηματοδοτούνται, δε, από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα "Εγγυήσεων".

Άρθρο 12

Έκθεση

Το αργότερο την 1η Ιουνίου 2006, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η οποία συνοδεύεται, ενδεχομένως, από τις αναγκαίες προτάσεις για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 13

Μεταβατικά μέτρα

Οι αιτήσεις διαφοροποίησης που υποβάλλονται στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1587/98 και για τις οποίες δεν έχει ληφθεί απόφαση πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 8.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. Matteoli

(1) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ L 399 της 30.12.1989, σ. 39.

(4) ΕΕ L 171 της 29.6.1991, σ. 1.

(5) ΕΕ L 171 της 29.6.1991, σ. 10.

(6) ΕΕ L 162 της 30.6.1994, σ. 8.

(7) ΕΕ L 236 της 5.10.1995, σ. 2.

(8) ΕΕ L 208 της 24.7.1998, σ. 1.

(9) ΕΕ L 89 της 5.4.2002, σ. 1.

(10) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(11) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΖΟΡΕΣ

α) Τόνος

Katsuwonus pelamis

Thunnus alalunga

Thunnus albacares

Thunnus obesus

Thunnus thynnus

β) Eίδη που προορίζονται να διατεθούν στο εμπόριο νωπά

Phycis phycis

Beryx splendens

Pomatomus saltator

Sphyraena viridensis

Pagellus acame

Helicolenus dactylopterus dactylopterus

Cetrolabrus trutta

Labrus bergylta

Galeorhinus galeus

Pontinus kuhlii

Polyprion americanus

Coryphaena hippurus

Pseudocaranx dentex

Epigonus telescopus

Xiphias gladius

Serranus cabrilla

Serranus atricauda

Pagellus bogaraveo

Beryx decadactylus

Phycis blennoides

Seriola spp.

Loligo forbesi

Mora moro

Epinephelus guaza

Pagrus pagrus

Promethichthys prometeus

Lepidopus caudatus

Aphanopus carbo

Zeus faber, Zenopsis conchifer

Balistes carolinensis

Molva macrophthalma

Raja clavata

Scorpaena scrofa

Conger conger

Mullus surmelutus

Diplodus sargus

Sarda sarda

Sparisoma cretense

γ) Μικρά πελαγικά και βαθύβια

Scomber japonicus

Trachurus picturatus

Sardina pilchardus

Chaceon affinis

Aphanopus carbo

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΑΔΕΡΑ

α) Τόνος

Thunnus alalunga

Thunnus albacares

Thunnus τhynnus

Thunnus obesus

Katsuwonus pelamis

β) Σπαθόψαρο

Aphanopus carbo

γ) Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

Sparus aurata

Pagrus pagrus

Pagellus bogaraveo

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Κανάριοι Νήσοι

α) Τόνος

Thunnus alalunga

Τhunnus albacares

Thunnus thynnus thynnus

Thunnus obesus

β) Παλαμίδα

Katsuwonus pelamis

γ) Σαρδέλα

Sardina pilchardus

δ) Σκουμπρί

Scomber spp.

ε) Προϊόντα κεφαλόποδων και βενθικά είδη

Dentex dentex

Dentex gibbosus

Dentex macrophatalmus

Diplodus sargus

Diplodus cervinus

Lithognathus mormyrus

Pagellus acarne

Pagellus bogaraveo

Pagellus erythrinus

Sparus aurata

Sparus caeruleostictus

Sparus auriga

Sparus pagrus

Spondyliosoma cantharus

Merluccius merluccius

Merluccius senegalensis

Merluccius polli

Phycis phycis

Lepidorhombus boscii

Lophius piscatorius

Dicologlossa cuneata

Solea vulgaris

Solea senegalensis

Seppia οfficinalis

Sepia bertheloti

Sepia orbignyana

Loligo vulgaris

Loligo forbesi

Octopus vulgaris

Todarodes sagittatus

Cynoglossus, spp.

Allotheutis, spp.

στ) Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

Sparus aurata

Sparus pagrus

Dicentrarchus labrax

Seriola, spp.

Solea senegalensis

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΓΟΥΪΑΝΑ

α) Γαρίδες

Penaeus subtilis

Penaeus brasiliensis

Plesiopenaeus edwardsianus

Solenocra acuminata

β) Λευκόψαρα παραδοσιακής αλιείας που προορίζονται για την αγορά νωπά και κατεψυγμένα

Cynoscion acoupa

Cynoscion virescens

Cynoscion steindachneri

Macrodon ancylodon

Plagioscion arenatus

Tarpon atlanticus

Megalopos atlanticus

Arius parkeri

Arius proops

Sphyrnidae

Carcharhinidae

Trachynotus cayennensis

Oligoplites saliens

Scomberomorus maculatus

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΡΕΫΝΙΟΝ

α) Ξιφίας

Xiphias gladius

β) Τόνος

Thunnus albacares

Thunnus alalunga

Thunnus obesus

Thunnus maccoyii

Euthynus spp.

Katsuwonus spp.

γ) Μάρλιν/Makaire

Makaira mazara

Makaira indica

Tetrapterus audax

δ) Καρχαρίες

Carcharinus longimanus

Isurus oxyrinchus

ε) Ιστιοφόρος

Istiophorus

στ) Λιθρίνι

Coryphaena hippurus