32003R2151

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 της Επιτροπής της 16 Δεκεμβρίου 2003 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 329 της 17/12/2003 σ. 0001 - 0270


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 της Επιτροπής

της 16 Δεκεμβρίου 2003

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)(1), και ιδίως το άρθρο 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 θέσπισε ένα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης των δημόσιων συμβάσεων, με στόχο την τυποποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς για την περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεών τους.

(2) Η διάρθρωση και οι κωδικοί του CPV ενδέχεται να απαιτήσουν προσαρμογές ή τροποποιήσεις, σε συνάρτηση με την εξέλιξη των αγορών και με τις ανάγκες των χρηστών.

(3) Η διάρθρωση και οι κωδικοί του CPV πρέπει να αναπροσαρμοστούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες που εκφράστηκαν από τα κράτη μέλη και τους χρήστες του CPV και να διορθωθούν τα λάθη που εντοπίστηκαν στις διάφορες γλωσσικές εκδόσεις.

(4) Οι τεχνικές προσαρμογές και βελτιώσεις, που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας που οδήγησε στην έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 αλλά δεν κατέστη δυνατόν να ληφθούν υπόψη στον εν λόγω κανονισμό, πρέπει να εισαχθούν στα παραρτήματα του κανονισμού αυτού.

(5) Η Επιτροπή των Περιφερειών, στη γνωμοδότησή της(2) για την πρόταση κανονισμού CPV, τόνισε την ανάγκη βελτίωσης της ταξινόμησης των φαρμάκων και συνέστησε τη χρήση του συστήματος ταξινόμησης ATC ("ανατομική, θεραπευτική, χημική ταξινόμηση") του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη συμπλήρωση της διάρθρωσης και των κωδικών CPV για τα φαρμακευτικά προϊόντα.

(6) Τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι χρήστες του CPV διατύπωσαν συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση του λεξιλογίου του CPV.

(7) Η αναπροσαρμογή των κωδικών και της διάρθρωσης του CPV θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στους ενδεικτικούς πίνακες που παρουσιάζουν την αντιστοιχία μεταξύ του CPV και της προσωρινής κεντρικής ταξινόμησης προϊόντων (CPC Prov.) των Ηνωμένων Εθνών, της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE αναθ. 1) και της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ).

(8) Για λόγους σαφήνειας, το CPV καθώς και ο πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ του CPV και της CPC Prov. πρέπει να αντικατασταθούν εξ ολοκλήρου. Όλες οι τροποποιήσεις των κωδικών του CPV ή των περιγραφών τους πρέπει να ενταχθούν σε χωριστό νέο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002.

(9) Η έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 204/2002 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2001, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου για τη συναρτώμενη με τις δραστηριότητες στατιστική ταξινόμηση προϊόντων (CPA) στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα(3) κατέστησε ανεπίκαιρες τις πληροφορίες που παρέχονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002, το οποίο παρουσιάζει την αντιστοιχία μεταξύ του CPV και της CPA 96.

(10) Στην κοινή θέση (ΕΚ) αριθ. 33/2003, της 20ής Μαρτίου 2003, που καθορίστηκε από το Συμβούλιο για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών(4), και στην κοινή θέση (ΕΚ) αριθ. 34/2003, της 20ής Μαρτίου 2003, που καθορίστηκε από το Συμβούλιο για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών(5), οι ομάδες προϊόντων δεν ορίζονται με αναφορά στη συναρτώμενη με τις δραστηριότητες στατιστική ταξινόμηση προϊόντων (CPA).

(11) Για τους λόγους αυτούς, δεν ενδείκνυται να αναπροσαρμοστεί ο πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ του CPV και της CPA 96, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002. Κατά συνέπεια, το εν λόγω παράρτημα πρέπει να διαγραφεί.

(12) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(13) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 τροποποιείται ως εξής:

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

Το παράρτημα V τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Frederik Bolkestein

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 340 της 16.12.2002, σ. 1.

(2) EE C 192 της 12.8.2002, σ. 50.

(3) EE L 36 της 6.2.2002, σ. 1.

(4) EE C 147 E της 24.6.2003, σ. 1.

(5) EE C 147 E της 24.6.2003, σ. 137.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)

Διάρθρωση του συστήματος ταξινόμησης

1. Το CPV περιλαμβάνει ένα κύριο και ένα συμπληρωματικό λεξιλόγιο.

2. Το κύριο λεξιλόγιο βασίζεται σε μια δενδροειδή διάρθρωση κωδικών που περιλαμβάνουν έως εννέα ψηφία στα οποία αντιστοιχεί ένας τίτλος ο οποίος περιγράφει τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης.

Ο αριθμητικός κωδικός περιλαμβάνει 8 ψηφία και υποδιαιρείται σε:

- τμήματα (τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού XX000000-Y)·

- ομάδες (τα τρία πρώτα ψηφία του κωδικού XXX00000-Y)·

- τάξεις (τα τέσσερα πρώτα ψηφία του κωδικού XXXX0000-Y)·

- κατηγορίες (τα πέντε πρώτα ψηφία του κωδικού XXXXX000-Y).

Καθένα από τα τρία τελευταία ψηφία παρέχει τη δυνατότητα ακριβέστερου προσδιορισμού στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας.

Ένα ένατο ψηφίο χρησιμεύει για την επαλήθευση των προηγούμενων ψηφίων.

3. Το συμπληρωματικό λεξιλόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πιο ολοκληρωμένη περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεων. Αποτελείται από ένα αλφαριθμητικό κωδικό, στον οποίο αντιστοιχεί ένας τίτλος που επιτρέπει τον ακριβέστερο προσδιορισμό της ειδικότερης φύσης ή του προορισμού του προς αγορά προϊόντος.

Ο αλφαριθμητικός κωδικός περιλαμβάνει:

- ένα πρώτο επίπεδο αποτελούμενο από ένα γράμμα που αντιστοιχεί σε ένα τμήμα·

- ένα δεύτερο επίπεδο αποτελούμενο από τέσσερα ψηφία εκ των οποίων τα τρία πρώτα απαρτίζουν ένα υποτμήμα, ενώ το τελευταίο αποτελεί ψηφίο ελέγχου.

ΚΥΡΙΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ CPV Η ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002

II.A - ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

II.B - ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΙΙ.Γ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΙΙ.Δ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ CPV ΚΑΙ ΤΗΣ CPC PROV.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002

Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ του CPV και της NACE αναθ. 1

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002

Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ του CPV και της NC

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>