32003R2079

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2079/2003 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 313 της 28/11/2003 σ. 0007 - 0009


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2079/2003 της Επιτροπής

της 27ης Νοεμβρίου 2003

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης(1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Κατά το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού και των τιμών των προϊόντων αυτών μέσα στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2) Κατά το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα της ζάχαρης(2), η επιστροφή για 100 χιλιόγραμμα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και αποτελούν το αντικείμενο εξαγωγής είναι ίση με το ποσό βάσεως πολλαπλασιαζόμενο επί την περιεκτικότητα σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν λόγω προϊόν, προσαυξανόμενο ενδεχομένως με την περιεκτικότητα σε άλλα σάκχαρα υπολογιζόμενα σε σακχαρόζη. Η περιεκτικότητα αυτή σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν λόγω προϊόν καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(3) Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, το ποσό βάσεως της επιστροφής για τη σορβόζη που εξάγεται σε φυσική κατάσταση είναι ίσο με το ποσό βάσεως της επιστροφής μειωμένο κατά το εκατοστό της επιστροφής στην ισχύουσα παραγωγή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου σχετικά με την επιστροφή στην παραγωγή για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης τα οποία χρησιμοποιούνται στη χημική βιομηχανία(3), για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα του τελευταίου αυτού κανονισμού.

(4) Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 για τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού τα οποία εξάγονται σε φυσική κατάσταση, το ποσό βάσεως της επιστροφής είναι ίσο με το εκατοστό ενός ποσού που καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη αφενός η διαφορά μεταξύ της τιμής παρεμβάσεως για τη λευκή ζάχαρη, που ισχύει στην πιο πλεονασματική ζώνη της Κοινότητας κατά τη διάρκεια του μήνα για τον οποίο καθορίσθηκε το ποσό βάσεως, και των τιμών της λευκής ζάχαρης που διαπιστώνονται στη διεθνή αγορά, και αφετέρου η ανάγκη για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της χρησιμοποίησης των προϊόντων των χωρών αυτών που προορίζονται για εμπόριο τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

(5) Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 η εφαρμογή του ποσού βάσεως είναι δυνατόν να περιορισθεί σε ορισμένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού.

(6) Βάσει του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, δύναται να προβλεφθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή σε φυσική κατάσταση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία στ), ζ) και η) του εν λόγω κανονισμού. Το ύψος της επιστροφής πρέπει να καθορίζεται για 100 χιλιόγραμμα ξηράς ουσίας, λαμβανομένων κυρίως υπόψη της επιστροφής που εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1702 30 91, της επιστροφής που εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και των οικονομικών πλευρών των προβλεπομένων εξαγωγών. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία στ) και ζ) της παραγράφου 1, η επιστροφή χορηγείται μόνο για τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95 και, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο η), η επιστροφή χορηγείται μόνο στα προϊόντα που ανταποκρίνονται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(7) Οι επιστροφές που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να καθορίζονται κάθε μήνα. Είναι δυνατόν να τροποποιούνται ενδιάμεσα.

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς ή οι ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών μπορούν να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού ανάλογα με τον προορισμό.

(9) Η σημαντική και ταχεία αύξηση των προτιμησιακών εισαγωγών ζάχαρης από τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων από την αρχή του έτους 2001, καθώς και των εξαγωγών ζάχαρης από την Κοινότητα προς τις χώρες αυτές φαίνεται να είναι τελείως τεχνητή.

(10) Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση με την επανεισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του τομέα της ζάχαρης που έχουν επωφεληθεί επιστροφής κατά την εξαγωγή, πρέπει να μην καθοριστεί για το σύνολο των χωρών των δυτικών Βαλκανίων εισφορά ή επιστροφή για τα προϊόντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(11) Στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ, αφενός, της Κοινότητας και, αφετέρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, αποκαλούμενων στη συνέχεια "νέα κράτη μέλη", για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης οι εισαγωγικοί δασμοί και οι επιστροφές στην εισαγωγή εφαρμόζονται ακόμη και το επίπεδο επιστροφών στην εξαγωγή είναι αισθητά ανώτερο από εκείνο των εισαγωγικών δασμών. Υπό την προοπτική της ένταξης, την 1η Μαΐου έτους 2004, των υπόψη χωρών στην Κοινότητα, η αισθητή απόκλιση μεταξύ του επιπέδου εφαρμοζόμενων εισαγωγικών δασμών και εκείνων των επιστροφών στην εισαγωγή οι οποίες παρέχονται για τα υπόψη προϊόντα είναι δυνατόν να οδηγήσει σε κινήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

(12) Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κατάχρηση σχετική με την επανεισαγωγή ή την επάνοδο στην Κοινότητα προϊόντων του τομέα της ζάχαρης τα οποία έχουν τύχει επιστροφής στην εξαγωγή, πρέπει να μην καθοριστεί για το σύνολο των "νέων κρατών μελών" εισφορά ή επιστροφή για τα προϊόντα που αφορά ο παρών κανονισμός.

(13) Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά, πρέπει να καθορισθούν οι επιστροφές για τα εν λόγω προϊόντα στα κατάλληλα ποσά.

(14) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές που χορηγούνται κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ), ζ) και η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και καθορίζεται στο παράρτημα του ανωτέρω κανονισμού καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Νοεμβρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 680/2002 (ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26).

(2) ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.

(3) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 63.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημείωση:

Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς "Α", ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1779/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 6).

Οι άλλοι προορισμοί ορίζονται ως εξής:

S00: όλοι οι προορισμοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισμοί που εξομοιούνται με εξαγωγή από την Κοινότητα) με εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο (συμπεριλαμβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999), και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, εκτός για τη ζάχαρη που έχει ενσωματωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου (ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).