32003R2023

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2003 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για διακοπή της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 299 της 18/11/2003 σ. 0005 - 0005


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2003 της Επιτροπής

της 17ης Νοεμβρίου 2003

για διακοπή της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003(2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, περί καθορισμού, για το 2003, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2003 της Επιτροπής(4), προβλέπει ποσοστώσεις γάδου για το 2003.

(2) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων αποθέματος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο για την Επιτροπή να ορίσει την ημερομηνία μέχρι την οποία τα αλιεύματα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(3) Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύματα γάδου στα ύδατα της ζώνης CIEM ΙΙΙ a Skagerrak, από σκάφη που φέρουν σουηδική σημαία ή είναι νηολογημένα στην Σουηδία, έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2003. Η Σουηδία απαγόρευσε την αλιεία του αποθέματος αυτού από τις 21 Αυγούστου 2003. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ημερομηνία αυτή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα αλιεύματα γάδου στα ύδατα της ζώνης CIEM ΙΙΙ a Skagerrak, από σκάφη που φέρουν σουηδική σημαία ή είναι νηολογημένα στη Σουηδία, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στην Σουηδία για το 2003.

Απαγορεύεται η αλιεία γάδου στα ύδατα της ζώνης CIEM ΙΙΙ a Skagerrak, από σκάφη που φέρουν σουηδική σημαία ή είναι νηολογημένα στη Σουηδία, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 21 Αυγούστου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Jörgen Holmquist

Γενικός Διευθυντής Αλιείας

(1) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.

(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.

(3) ΕΕ L 356 της 31.12.2002, σ. 12.

(4) ΕΕ L 252 της 4.10.2003, σ. 1.