32003R1746

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1746/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2003, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2003/10)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 250 της 02/10/2003 σ. 0017 - 0019


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1746/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

της 18ης Σεπτεμβρίου 2003

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

(ΕΚΤ/2003/10)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Νοεμβρίου 2001, σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων(2) απαιτεί από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ) την παροχή τριμηνιαίων στατιστικών στοιχείων αναλυόμενων κατά χώρα και κατά νόμισμα. Ωστόσο, ο ανωτέρω κανονισμός, όπως ισχύει, απαιτεί την παροχή των εν λόγω στοιχείων μόνον όσον αφορά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κατά το χρόνο έκδοσης αυτού. Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί ώστε οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων να επεκταθούν και στις χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004.

(2) Σήμερα, τα περισσότερα από τα στοιχεία που αφορούν τις εν λόγω χώρες μάλλον δεν είναι σημαντικά. Τα πλεονεκτήματα της χωριστής καταγραφής των μη σημαντικών στοιχείων είναι μάλλον λιγότερα από τη δαπάνη που συνεπάγεται η συλλογή τους. Συμφώνως προς την επιτρεπόμενη από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), ήδη υπάρχουσα, ευελιξία στον υπολογισμό των τριμηνιαίων αριθμητικών δεδομένων, όταν από αριθμητικά δεδομένα συλλεγόμενα σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι τα σχετικά στοιχεία μάλλον δεν είναι σημαντικά, η αρχή της ευελιξίας θα πρέπει να εφαρμόζεται και όσον αφορά την παροχή νέων στοιχείων. Για το σκοπό αυτό, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήματα εάν τα εν λόγω στοιχεία είναι σημαντικά ή όχι.

(3) Κατόπιν της κωδικοποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2434/2001 (ΕΚΤ/2001/13) της 1ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, απαιτείται να τροποποιηθεί περαιτέρω ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2434/2001 (ΕΚΤ/2001/13) τροποποιείται ως εξής:

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:"Όσον αφορά τις παραγράφους 6α και 7α του τμήματος IV του πρώτου μέρους του παραρτήματος Ι, κάθε ΕθνΚΤ αξιολογεί εάν τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σημειώνονται με το σύμβολο '>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>' στους πίνακες 3 και 4 του δεύτερου μέρους του παραρτήματος Ι δεν είναι σημαντικά, και ενημερώνει τις μονάδες παροχής στοιχείων, όταν δεν απαιτεί την παροχή των εν λόγω στοιχείων."

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 διαγράφεται.

3. Τα παραρτήματα I και V τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

4. Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Μαΐου 2004. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από τις 10 Μαρτίου 2004.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 18 Σεπτεμβρίου 2003.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Willem F. Duisenberg

(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(2) ΕΕ L 333 της 17.12.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2174/2002 (ΕΚΤ/2002/8) (ΕΕ L 330 της 6.12.2002, σ. 29).

(3) ΕΕ L 356 της 30.12.1998, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 690/2002 (ΕΚΤ/2002/3) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΕ L 106 της 23.4.2002, σ. 9).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) τροποποιούνται ως εξής:

1. Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

α) To τμήμα IV του πρώτου μέρους τροποποιείται ως εξής:

i) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 6α:

"6α. Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που δεν σημειώνονται με το σύμβολο '>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>' στον πίνακα 3 του δεύτερου μέρους.

Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν επίσης τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σημειώνονται με το σύμβολο '>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>'. Ωστόσο, εφόσον από αριθμητικά δεδομένα συλλεγόμενα σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι σημαντικά, οι ΕθνΚΤ μπορούν να αποφασίζουν να μην απαιτήσουν την παροχή τους. Κάθε ΕθνΚΤ ενημερώνει τις μονάδες παροχής στοιχείων σχετικά με μια τέτοια απόφαση."

ii) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 7α:

"7α. Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που δεν σημειώνονται με το σύμβολο '>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>' στον πίνακα 4 του δεύτερου μέρους.

Οι μονάδες παροχής τα στοιχείων παρέχουν επίσης τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σημειώνονται με το σύμβολο '>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>'. Ωστόσο, εφόσον από αριθμητικά δεδομένα συλλεγόμενα σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι σημαντικά, οι ΕθνΚΤ μπορούν να αποφασίζουν να μην απαιτήσουν την παροχή τους. Κάθε ΕθνΚΤ ενημερώνει τις μονάδες παροχής στοιχείων σχετικά με μια τέτοια απόφαση."

iii) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 9α:

"9α. Στις περιπτώσεις που τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σημειώνονται με το σύμβολο '>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>' δεν είναι σημαντικά, αλλά οι ΕθνΚΤ ωστόσο συλλέγουν τα στοιχεία αυτά, τα εν λόγω στοιχεία είναι δυνατόν να διαβιβάζονται από τις ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ με παράταση ενός επιπλέον μήνα από το πέρας των εργασιών της 28ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται. Οι ΕθνΚΤ προσδιορίζουν το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να λαμβάνουν τα στοιχεία από τις μονάδες παροχής στοιχείων, ώστε να είναι σε θέση να τηρούν την προθεσμία αυτή."

β) Το δεύτερο μέρος τροποποιείται ως εξής:

i) στον πίνακα 3 (Ανάλυση κατά χώρα):

- κάτω από την επικεφαλίδα "Β. Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη (ήτοι, εκτός 'εσωτερικού') + μέρος του 'Γ. Υπόλοιπος κόσμος' (κράτη μέλη)", εισάγονται στήλες που αντιπροσωπεύουν καθεμία από τις χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004. Καθένα από τα πεδία των εν λόγω στηλών σημειώνεται με το σύμβολο ">ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>",

- στην επικεφαλίδα της τελευταίας στήλης, οι λέξεις "(εκτός κρατών μελών)" αντικαθίστανται από τις λέξεις "(εκτός των DK, SE, GB)",

- προστίθεται στον πίνακα η ακόλουθη "Γενική σημείωση": "Εφόσον από αριθμητικά δεδομένα συλλεγόμενα σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σημειώνονται με το σύμβολο '>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>' δεν είναι σημαντικά, οι ΕθνΚΤ μπορούν αποφασίζουν να μην απαιτήσουν την παροχή τους."

ii) στον πίνακα 4 (Ανάλυση κατά νόμισμα):

- κάτω από την επικεφαλίδα "Νομίσματα λοιπών κρατών μελών", εισάγονται στήλες που αντιπροσωπεύουν καθεμία από τις χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004. Καθένα από τα πεδία των εν λόγω στηλών σημειώνεται με το σύμβολο ">ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>",

- η πρώτη σειρά αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

- προστίθεται στον πίνακα η ακόλουθη "Γενική σημείωση": "Εφόσον από αριθμητικά δεδομένα συλλεγόμενα σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σημειώνονται με το σύμβολο '>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>' δεν είναι σημαντικά, οι ΕθνΚΤ μπορούν να αποφασίζουν να μην απαιτήσουν την παροχή τους".

2. Στην παράγραφο 2 του πρώτου μέρους του παραρτήματος ΙΙ, η λέξη "(μηνιαίες)" διαγράφεται.

3. Στο παράρτημα V παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 1α, 1β και 2α:

"1α. Παρά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, η παροχή, με βάση τον παρόντα κανονισμό, στοιχείων που αφορούν τα πεδία που σημειώνονται με το σύμβολο '>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>' αρχίζει με τα τριμηνιαία στοιχεία της περιόδου που λήγει τον Ιούνιο 2004.

1β. Εφόσον η οικεία ΕθνΚΤ αποφασίσει να μην απαιτήσει την πρώτη παροχή μη σημαντικών στοιχείων με τα τριμηνιαία στοιχεία της περιόδου που λήγει τον Ιούνιο 2004, η παροχή στοιχείων αρχίζει δώδεκα μήνες αφότου η ΕθνΚΤ ενημερώσει τις μονάδες παροχής στοιχείων ότι τα στοιχεία απαιτούνται.

2α. Για το διάστημα των πρώτων δώδεκα μηνών παροχής τους, τα σημαντικά στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σημειώνονται με το σύμβολο '>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ>' είναι δυνατό να παρέχονται στην ΕΚΤ με παράταση ενός επιπλέον μήνα από το πέρας των εργασιών της 28ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται. Οι ΕθνΚΤ προσδιορίζουν το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να λαμβάνουν τα στοιχεία από τις μονάδες παροχής στοιχείων, ώστε να είναι σε θέση να τηρούν την προθεσμία αυτή."