32003R0925R(01)

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 925/2003 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2003, περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της απόφασης 2003/298/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις παραχωρήσεις υπό τη μορφή κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα σιτηρών καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2809/2000 (ΕΕ L 131 της 28.5.2003)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 143 της 11/06/2003 σ. 0053 - 0053


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 925/2003 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2003, περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της απόφασης 2003/298/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις παραχωρήσεις υπό τη μορφή κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα σιτηρών καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2809/2000

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 131 της 28ης Μαΐου 2003)

Σελίδα 5, άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο:

αντί:

2. Για τα προϊόντα που εισάγονται στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, η αίτηση άδειας εισαγωγής ... του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (1).·

διάβαζε:

2. Για τα προϊόντα που εισάγονται στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, η αίτηση άδειας εισαγωγής ... του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (2)..