32003R0263

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 263/2003 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2003, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 037 της 13/02/2003 σ. 0016 - 0017


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 263/2003 της Επιτροπής

της 12ης Φεβρουαρίου 2003

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1966, περί θεσπίσεως κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001(2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Κατά το άρθρο 3 του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, όταν η τιμή εντός της Κοινότητας είναι υψηλότερη των διεθνών τιμών, η διαφορά μεταξύ των τιμών αυτών δύναται να καλύπτεται με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου προς τις τρίτες χώρες.

(2) Οι τρόποι σχετικά με τον καθορισμό και τη χορήγηση της επιστροφής κατά την εξαγωγή του ελαιόλαδου θεσπίσθηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 616/72 της Επιτροπής(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2962/77(4).

(3) Κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, η επιστροφή πρέπει να είναι η ίδια για όλη την Κοινότητα.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, η επιστροφή για το ελαιόλαδο πρέπει να καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές εξελίξεως στην αγορά της Κοινότητας, τις τιμές του ελαιόλαδου και τις διαθεσιμότητες, καθώς και τις τιμές του ελαιόλαδου στη διεθνή αγορά. Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία η κατάσταση στη διεθνή αγορά δεν επιτρέπει να καθοριστούν οι ευνοϊκότερες τιμές του ελαιόλαδου, μπορεί να ληφθεί υπόψη η τιμή των κυριότερων ανταγωνιστικών φυτικών ελαίων στην αγορά αυτή, και η διαφορά που διαπιστώνεται στις τιμές κατά τη διάρκεια μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου μεταξύ της τιμής αυτής και εκείνης του ελαιόλαδου. Το ποσό της επιστροφής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της τιμής του ελαιόλαδου στην Κοινότητα και εκείνης στη διεθνή αγορά, προσαρμοσμένης, κατά περίπτωση, για να ληφθούν υπόψη οι δαπάνες εξαγωγής των προϊόντων στην τελευταία αγορά.

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, μπορεί να αποφασισθεί να καθορισθεί η επιστροφή με διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός αφορά το ποσό της επιστροφής και μπορεί να περιοριστεί σε ορισμένες χώρες προορισμού, ορισμένες ποσότητες, ποιότητες και παρουσιάσεις.

(6) Κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, όταν η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών το καθιστούν απαραίτητο, οι επιστροφές για το ελαιόλαδο καθορίζονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τον προορισμό.

(7) Οι επιστροφές καθορίζονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Σε περίπτωση ανάγκης, τροποποιούνται ενδιαμέσως.

(8) Η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τομέα του ελαιόλαδου, και ιδίως στην τιμή του προϊόντος αυτού στην Κοινότητα και στην αγορά τρίτων χωρών, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

(9) Η επιτροπή διαχείρισης λιπαρών ουσιών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ 172 της 30.9.1966, σ. 3025/66.

(2) ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 4.

(3) ΕΕ L 78 της 31.3.1972, σ. 1.

(4) ΕΕ L 348 της 30.12.1977, σ. 53.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2003, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημ.:

Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς "Α" ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6).