32003R0166

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2003 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2003, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 026 της 31/01/2003 σ. 0012 - 0015


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2003 της Επιτροπής

της 30ής Ιανουαρίου 2003

για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2001(2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής(4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η διαφορά μεταξύ των τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς κανονισμούς και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής των σχετικών με την παροχή των επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του ποσού τους(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1052/2002(6), έχει εξειδικεύσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία συντρέχει λόγος να καθορισθεί ποσοστό επιστροφής, που εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία κατονομάζονται, κατά την περίπτωση, στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσοστό της επιστροφής ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα προϊόντα βάσεως πρέπει να καθορισθεί για κάθε μήνα.

(4) Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σχετικά με τις επιστροφές που μπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων ενσωματωμένων σε εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα Ι της συνθήκης ενδέχεται να απειληθούν από τον προκαθορισμό υψηλών ποσών επιστροφής. Σκόπιμο είναι, συνεπώς, να λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις μέτρα διαφύλαξης χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός ενός ειδικού ποσού επιτροφής για τον προκαθορισμό επιστροφών είναι ένα μέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων αυτών στόχων.

(5) Ύστερα από το διακανονισμό ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με τις εξαγωγές ζυμαρικών από την Κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εγκρίθηκε με την απόφαση 87/482/ΕΟΚ του Συμβουλίου(7), είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν οι επιστροφές για τα εμπορεύματα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1902 11 00 και 1902 19 ανάλογα με τον προορισμό τους.

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, είναι σκόπιμο να καθορίζεται μειωμένο ύψος επιστροφής κατά την εξαγωγή, με συνεκτίμηση του ποσού της επιστροφής κατά την παραγωγή που εφαρμόζεται, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 της Επιτροπής(8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1786/2001(9), για το βασικό προϊόν το οποίο χρησιμοποιήθηκε, και που ισχύει για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρείται ότι παρήχθησαν τα εμπορεύματα.

(7) Τα αλκοολούχα ποτά θεωρείται ότι επηρεάζονται λιγότερο από τις τιμές των δημητριακών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους. Εντούτοις, το πρωτόκολλο 19 της συνθήκης για την προσχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας ορίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διευκολυνθεί η χρησιμοποίηση των κοινοτικών δημητριακών για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών που έχουν ως βάση τα δημητριακά. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να εναπροσαρμοστεί το ύψος της επιστροφής που εφαρμόζεται για τα δημητριακά τα οποία εξάγονται υπό τη μορφή αλκοολούχων ποτών.

(8) Είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η διασφάλιση μιας αυστηρής διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τις προβλεπόμενες δαπάνες και, αφετέρου, τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

(9) Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοστά επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα βάσεως που εμφαίνονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, τα οποία εξάγονται υπό μορφή προϊόντων που κατονομάζονται αντίστοιχα στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, καθορίζονται όπως υποδεικνύεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Erkki Liikanen

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.

(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.

(3) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.

(4) ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.

(5) ΕΕ L 117 της 15.7.2000, σ. 1.

(6) ΕΕ L 160 της 18.6.2002, σ. 16.

(7) ΕΕ L 275 της 29.9.1987, σ. 36.

(8) ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112.

(9) ΕΕ L 242 της 12.9.2001, σ. 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2003, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>