32003R0114

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 114/2003 της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2003, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του Ιανουαρίου 2003 σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 018 της 23/01/2003 σ. 0004 - 0005


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 114/2003 της Επιτροπής

της 22ας Ιανουαρίου 2003

για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του Ιανουαρίου 2003 σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98 της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 1998, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2458/2001 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σε εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98, η Επιτροπή, εντός προθεσμίας δέκα ημερών που υπολογίζεται από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας ανακοινώσεως των αιτήσεων χορηγήσεως πιστοποιητικών, αποφασίζει σε ποιό βαθμό μπορεί να δοθεί συνέχεια στις υποβληθείσες αιτήσεις και καθορίζει τις διαθέσιμες ποσότητες στο πλαίσιο του επόμενου σταδίου.

(2) Από την εξέταση των ποσοτήτων για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις στο πλαίσιο του συμπληρωματικού σταδίου του Ιανουαρίου 2003 οδηγούμεθα στο να προβλέψουμε την έκδοση των πιστοποιητικών για τις ζητούμενες ποσότητες κατά περίπτωση, κατά ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Για τις αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του Ιανουαρίου 2003 σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98 και ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα πιστοποιητικά εκδίδονται για τις ποσότητες που αναγράφονται στις αιτήσεις, κατά περίπτωση, κατά τα ποσοστά που καθορίζονται στο παράρτημα.

2. Οι διαθέσιμες ποσότητες στο πλαίσιο του επόμενου σταδίου καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

J. M. Silva Rodríguez

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 37 της 11.2.1998, σ. 5.

(2) ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σ. 10.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά μείωσης που θα εφαρμοσθούν στις ποσότητες που έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο του σταδίου του Ιανουαρίου 2003 και ποσότητες που είναι διαθέσιμες για το επόμενο στάδιο:

α) ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2: ημιλευκασμένο ή λευκασμένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 30

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

β) ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2: αποφλοιωμένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 20

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

γ) ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2: θραύσματα ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 40 00

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>