32003L0118

Οδηγία 2003/118/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ, όσον αφορά τα ανώτατα όρια για τα υπολείμματα των acephate και 2,4-D parathion-methyl (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 327 της 16/12/2003 σ. 0025 - 0032


Οδηγία 2003/118/ΕΚ της Επιτροπής

της 5ης Δεκεμβρίου 2003

για τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ, όσον αφορά τα ανώτατα όρια για τα υπολείμματα των acephate και 2,4-D parathion-methyl

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 76/895/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1976, περί καθορισμού της μεγίστης περιεκτικότητας για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επί και εντός των οπωροκηπευτικών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/60/ΕΚ(2) και ιδίως το άρθρο 5,

την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα σιτηρά(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/62/ΕΚ της Επιτροπής(4), και ιδίως το άρθρο 10,

την οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/60/EΚ, και ιδίως το άρθρο 10,

την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών(6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/69/EΚ(7), και ιδίως το άρθρο 7,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων(8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/84/EΚ της Επιτροπής(9), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για τις υπάρχουσες δραστικές ουσίες acephate και parathion-methyl, ελήφθησαν αποφάσεις να μη συμπεριληφθούν στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ με τις αποφάσεις 2003/219/ΕΚ της Επιτροπής(10) και 2003/166/ΕΚ(11) αντίστοιχα. Οι αποφάσεις αυτές προβλέπουν ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες δεν πρέπει να επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα.

(2) Για να καταστεί δυνατόν να εκπληρωθούν οι νόμιμες προσδοκίες σχετικά με τη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων αποθεμάτων φυτοφαρμάκων, οι αποφάσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 1, επιτρέπουν μία περίοδο σταδιακής μείωσης της χρήσης τους και πρέπει τα ΑΟΥ που βασίζονται στην έννοια ότι η χρήση της σχετικής ουσίας δεν επιτρέπεται στην Κοινότητα δεν πρέπει να εφαρμοστούν πριν από τη λήξη της περιόδου σταδιακής μείωσης που εφαρμόζεται γι' αυτή την ουσία.

(3) Τα κοινοτικά ΑΟΥ και τα όρια που συνιστώνται από τον Codex Alimentarius(12) καθορίζονται και αξιολογούνται σύμφωνα με παρόμοιες διαδικασίες. Υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός ΑΟΥ που καθορίζονται από τον Codex για τα acephate και parathion-methyl. Τα όρια αυτά ελήφθησαν υπόψη κατά τον προσδιορισμό των ΑΟΥ που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Τα ΑΟΥ του CODEX των οποίων η απόσυρση θα αποτελέσει αντικείμενο σύστασης στο προσεχές μέλλον δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Τα ΑΟΥ που βασίζονται στα ΑΟΥ του Codex αξιολογήθηκαν βάσει των κινδύνων που ενέχουν για τους καταναλωτές και δεν διαπιστώθηκε κανένας κίνδυνος.

(4) Για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές προστατεύονται κατάλληλα από την έκθεση σε υπολείμματα που προέρχονται από χρήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί έγκριση, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ΑΟΥ για τους σχετικούς συνδυασμούς προϊόντος/φυτοφαρμάκου στο χαμηλότερο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(5) Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προστεθούν όλα τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων που προέρχονται από τη χρήση αυτών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα παραρτήματα των οδηγιών 86/362/EΟΚ, 86/363/EΟΚ και 90/642/EΟΚ, για να καταστεί δυνατή η κατάλληλη εποπτεία και ο έλεγχος της απαγόρευσης των χρήσεών τους καθώς και για να προστατευθούν οι καταναλωτές.

(6) Τα ΑΟΥ για την parathion-methyl πρέπει να καθοριστούν στις οδηγίες 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθούν οι διατάξεις της οδηγίας 76/895/ΕΟΚ οι οποίες καθορίζουν τα ΑΟΥ για την εν λόγω ουσία.

(7) Όπου δεν υφίστανται ΑΟΥ ή όπου υφίστανται προσωρινά κοινοτικά ΑΟΥ, όπως στην περίπτωση του ΑΟΥ για το 2,4-D στα εσπεριδοειδή, που ορίζει η οδηγία της Επιτροπής 2002/97/ΕΚ(13), τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν εθνικό προσωρινό ΑΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, πριν από την έγκριση προϊόντων φυτοπροστασίας που περιέχουν αυτές τις ενεργές ουσίες. Έχουν υποβληθεί στοιχεία, από ένα κράτος μέλος, τα οποία καταδεικνύουν ότι μπορεί να οριστεί υψηλότερο ΑΟΥ για τα εσπεριδοειδή, βάσει της χρήσης 2,4-D σε ορισμένες τρίτες χώρες. Έχουν υποβληθεί στοιχεία που δείχνουν ότι τα κατάλοιπα αυτά δεν συνιστούν κίνδυνο για τους καταναλωτές στην Κοινότητα.

(8) Συνεπώς, τα σχετικά παραρτήματα των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

(9) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τροφικής αλυσίδας και υγείας των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα II της οδηγίας 76/895/ΕΟΚ, διαγράφονται οι καταχωρίσεις που αφορούν το parathion-methyl.

Άρθρο 2

Στο παράρτημα II, μέρος Α της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Άρθρο 3

Στο παράρτημα II μέρος B της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Άρθρο 4

Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων (ΑΟΥ) που εμφαίνονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας προστίθενται στο παράρτημα II της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ.

2. Τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων για 2,4-D (άθροισμα 2,4-D και των εστέρων του εκφραζόμενο ως 2,4-D") στα εσπεριδοειδή τροποποιούνται σε "1 (p) mg/kg.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 30 Noεμβρίου 2004 το αργότερο, με εξαίρεση τη διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 2, για την οποία οι διατάξεις μπορούν να θεσπιστούν και να δημοσιευθούν από τα κράτη μέλη έως την 31η Μαρτίου 2004 το αργότερο. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις από την 1η Δεκεμβρίου 2004, με εξαίρεση τη διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 2, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Απριλίου 2004.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις, οι εν λόγω διατάξεις παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 340 της 9.12.1976, σ. 26.

(2) ΕΕ L 155 της 24.6.2003, σ. 15.

(3) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37.

(4) ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 70.

(5) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 43.

(6) ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71.

(7) ΕΕ L 175 της 15.7.2003, σ. 37.

(8) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(9) ΕΕ L 247 της 30.9.2003, σ. 20.

(10) ΕΕ L 82 της 29.3.2003, σ. 40.

(11) ΕΕ L 67 της 10.3.2003, σ. 18.

(12) http://apps.fao.org/CodexSystem/ pestdes/pest_q-e.htm

(13) ΕΕ L 343 της 18.12.2002, σ. 23.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>