32003L0091

Οδηγία 2003/91/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 254 της 08/10/2003 σ. 0011 - 0013


Οδηγία 2003/91/ΕΚ της Επιτροπής

της 6ης Οκτωβρίου 2003

για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών(1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/61/ΕΚ(2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 72/168/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 1972, περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση ποικιλιών των κηπευτικών(3), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/8/ΕΚ(4) θέσπισε, για την επίσημη αποδοχή των ποικιλιών στους καταλόγους κρατών μελών, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτουν κατ' ελάχιστο οι εξετάσεις διάφορων ειδών καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη διενέργεια των εξετάσεων.

(2) Οι κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών όσον αφορά τους όρους για την εξέταση των ποικιλιών έχουν εκδοθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ - CPVO), το οποίο συστήνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1650/2003(6), όσον αφορά ορισμένα είδη.

(3) Σε διεθνές επίπεδο υφίστανται κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών που καθορίζουν τους όρους για την εξέταση των ποικιλιών. Κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών έχει αναπτύξει η διεθνής ένωση για την προστασία νέων φυτικών ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ -UPOV).

(4) Η οδηγία 72/168/ΕΟΚ τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/8/ΕΚ προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των κατευθυντήριων γραμμών του ΚΓΦΠ για δοκιμές και των όρων για την εξέταση των ποικιλιών με σκοπό την αποδοχή τους στους εθνικούς καταλόγους ποικιλιών των κρατών μελών στο βαθμό που έχουν εκδοθεί κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές από το ΚΓΦΠ. Έκτοτε το ΚΓΦΠ έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για διάφορα άλλα είδη.

(5) Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των κατευθυντήριων γραμμών του ΚΓΦΠ για δοκιμές και των όρων για τις ποικιλίες όσον αφορά την αποδοχή τους σε εθνικούς καταλόγους των κρατών μελών.

(6) Είναι σκόπιμο το κοινοτικό σύστημα να βασιστεί στις κατευθυντήριες γραμμές της ΔΕΠΝΦΠ για τις δοκιμές, στο βαθμό που το ΚΓΦΠ δεν έχει ακόμη αναπτύξει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές. Για τα είδη που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία.

(7) Κατόπιν των ανωτέρω η οδηγία 72/168/ΕΟΚ πρέπει να καταργηθεί.

(8) Τα μέτρα τα προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία συμφωνούν με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για σπόρους προς σπορά και πολλαπλασιαστικό υλικό για τη γεωργία, τη δενδροκηπευτική και τη δασοκομία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την καταχώριση σε εθνικό κατάλογο υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ ποικιλιών κηπευτικών ειδών τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.

2. Όσον αφορά τη διακριτότητα, τη σταθερότητα και την ομοιομορφία:

α) τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι πληρούν τους όρους των "πρωτοκόλλων για δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας", του διοικητικού συμβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ), που περιέχονται στο εν λόγω παράρτημα·

β) τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την διεξαγωγή δοκιμών όσον αφορά τη διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα, της Διεθνούς ένωσης για την προστασία νέων ποικιλιών φυτών (ΔΕΠΝΦΠ), που περιέχονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Όλα τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), και όποια χαρακτηριστικά σημειώνονται με αστερίσκο (*) στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η παρατήρηση ενός χαρακτηριστικού δεν καθίσταται αδύνατη λόγω της έκφρασης άλλων χαρακτηριστικών και υπό την προϋπόθεση ότι η έκφραση κάποιου χαρακτηριστικού δεν εμποδίζεται λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η δοκιμή.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όσον αφορά τα είδη που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, κατά το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εξετάσεων από άποψη σχεδιασμού της δοκιμής και συνθηκών καλλιέργειας, όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές που αναφέρονται στα εν λόγω παραρτήματα.

Άρθρο 4

Η οδηγία 72/168/ΕΟΚ καταργείται.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τις αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2004. Ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή σχετικά.

Όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη τα μέτρα αυτά περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παραπομπή του είδους αυτού επ' ευκαιρία της επίσημης δημοσίευσής τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η παραπομπή αυτή.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κυρίων διατάξεων εθνικής νομοθεσίας που εκδίδουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 6

1. Όταν κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας οδηγίας, υπάρχουν ποικιλίες οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές για να περιληφθούν στον κοινό κατάλογο ποικιλιών κηπευτικών ειδών, και οι επίσημες εξετάσεις ξεκίνησαν πριν από την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις είτε

α) της οδηγίας 72/168/ΕΟΚ ή

β) των κατευθυντήριων γραμμών για τη διεξαγωγή δοκιμών του ΚΓΦΠ που αναφέρονται στο παράρτημα I ή των κατευθυντήριων γραμμών της ΔΕΠΝΦΠ που αναφέρονται στο παράρτημα II, ανάλογα με το είδος,

οι ποικιλίες θεωρείται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που οι δοκιμές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ποικιλίες ανταποκρίνονται στους κανόνες που καθορίζονται είτε

α) στην οδηγία 72/168/ΕΟΚ, ή

β) των κατευθυντήριων γραμμών του ΚΓΦΠ που αναφέρονται στο παράρτημα I ή των κατευθυντήριων γραμμών της ΔΕΠΝΦΠ που αναφέρονται στο παράρτημα II, ανάλογα με το είδος.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 23.

(2) ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 23.

(3) ΕΕ L 103 της 2.5.1972, σ. 6.

(4) ΕΕ L 37 της 7.2.2002, σ. 7.

(5) ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1.

(6) ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 28.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΓΦΠ

Πράσο, πρωτόκολλο TP/85/1 της 15.11.2001

Σπαράγγι, πρωτόκολλο TP/130/1 της 27.3.2002

Κουνουπίδι, πρωτόκολλο TP/45/1 της 15.11.2001

Μπρόκολο, πρωτόκολλο TP/151/1 της 27.3.2002

Λαχανάκι Βρυξέλλων, πρωτόκολλο TP/54/1 της 27.3.2002

Λάχανο Μιλάνου, πρωτόκολλο TP/48/1 της 15.11.2001

Λάχανο, πρωτόκολλο TP/48/1 της 15.11.2001

Κόκκινο λάχανο, πρωτόκολλο TP/48/1 της 15.11.2001

Πιπεριά, πρωτόκολλο TP/76/1 της 27.3.2002

Αντίδι κατσαρό, πρωτόκολλο TP/118/1 της 27.3.2002

Πεπόνι, πρωτόκολλο TP/104/1 της 27.3.2002

Αγγούρι, πρωτόκολλο TP/61/1 της 27.3.2002

Καρότο, πρωτόκολλο TP/49/6 της 27.3.2002

Μαρούλι, πρωτόκολλο TP/13/1 της 15.11.2001

Τομάτα, πρωτόκολλο TP/44/2 της 15.11.2001

Φασίολος ο κοινός, πρωτόκολλο TP/12/1 της 15.11.2001

Ρεπάνι, πρωτόκολλο TP/64/6 της 27.3.2002

Σπανάκι, πρωτόκολλο TP/55/6 της 27.3.2002

Λυκοτρίβολο, πρωτόκολλο TP/75/6 της 27.3.2002

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΚΓΦΠ (www.cpvo.eu.int).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΝΦΠ

Σχοινόπρασο, κατευθυντήρια γραμμή TG/161/3 της 1.4.1998

Σκόρδο, κατευθυντήρια γραμμή TG/162/4 της 4.4.2001

Σέλινο, κατευθυντήρια γραμμή TG/82/4 της 17.4.2002

Σέσκουλο, κατευθυντήρια γραμμή TG/106/3 της 7.10.1987

Κοκκινογούλι, κατευθυντήρια γραμμή TG/60/6 της 18.10.1996

Σγουρό λάχανο, κατευθυντήρια γραμμή TG/90/6 της 17.4.2002

Γογγυλοκράμβη, κατευθυντήρια γραμμή TG/65/4 της 17.4.2002

Κινέζικο λάχανο, κατευθυντήρια γραμμή TG/105/4 της 9.4.2003

Γογγύλι (ΡΕΒΑ), κατευθυντήρια γραμμή TG/37/10 της 4.4.2001

Ραδίκι Witloof, κατευθυντήρια γραμμή TG/173/3 της 5.4.2000

Ευρύφυλλο ραδίκι (ιταλικό ραδίκι), κατευθυντήρια γραμμή TG/154/3 της 18.10.1996

Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις, κατευθυντήρια γραμμή TG/172/3 της 4.4.2001

Καρπούζι, κατευθυντήρια γραμμή TG/142/3 της 26.10.1993

Κολοκύθα, κατευθυντήρια γραμμή TG/155/3 της 18.10.1996

Κολοκυθάκι, κατευθυντήρια γραμμή TG/119/4 της 17.4.2002

Αγκινάρα, κατευθυντήρια γραμμή TG/184/3 της 4.4.2001

Μάραθο, κατευθυντήρια γραμμή TG/183/3 της 4.4.2001

Μαϊντανός, κατευθυντήρια γραμμή TG/136/4 της 18.10.1991

Φασίολος ο ισπανικός, κατευθυντήρια γραμμή TG/9/5 της 9.4.2003

Μπιζέλι, κατευθυντήρια γραμμή TG/7/9 της 4.11.1994 (διόρθωση 18.10.1996)

Ραβένα, κατευθυντήρια γραμμή TG/62/6 της 24.3.1999

Σκορτσονέρα ισπανική, κατευθυντήρια γραμμή TG/116/3 της 21.10.1988

Μελιτζάνα, κατευθυντήρια γραμμή TG/117/4 της 17.4.2002

Κουκιά, κατευθυντήρια γραμμή TG/206/1 της 9.4.2003

Το κείμενο των κατευθυντήριων αυτών γραμμών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΝΦΠ (www.upov.int).