32003L0090

Οδηγία 2003/90/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 254 της 08/10/2003 σ. 0007 - 0010


Οδηγία 2003/90/ΕΚ της Επιτροπής

της 6ης Οκτωβρίου 2003

για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 72/180/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 1972, περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών(2), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/8/ΕΚ(3) θέσπισε, για την επίσημη αποδοχή των ποικιλιών στους καταλόγους κρατών μελών, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτουν κατ' ελάχιστο οι εξετάσεις διάφορων ειδών καθώς και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διενέργεια των εξετάσεων.

(2) Οι κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών όσον αφορά τους όρους για την εξέταση των ποικιλιών έχουν εκδοθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ - CPVO), το οποίο συστήνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1650/2003(5), όσον αφορά ορισμένα είδη.

(3) Σε διεθνές επίπεδο υφίστανται κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών που καθορίζουν τους όρους για την εξέταση των ποικιλιών. Κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών έχει αναπτύξει η διεθνής ένωση για την προστασία νέων φυτικών ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ - UPOV).

(4) Η οδηγία 72/180/ΕΟΚ τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/8/ΕΚ προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των κατευθυντήριων γραμμών του ΚΓΦΠ για δοκιμές και των όρων για την εξέταση των ποικιλιών με σκοπό την αποδοχή τους στους εθνικούς καταλόγους ποικιλιών των κρατών μελών στο βαθμό που έχουν εκδοθεί κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών από το ΚΓΦΠ. Έκτοτε το ΚΓΦΠ έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για διάφορα άλλα είδη.

(5) Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των κατευθυντήριων γραμμών του ΚΓΦΠ για δοκιμές και των όρων για τις ποικιλίες όσον αφορά την αποδοχή τους σε εθνικούς καταλόγους των κρατών μελών.

(6) Στο βαθμό που το ΚΓΦΠ δεν έχει ακόμη αναπτύξει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές, είναι σκόπιμο το κοινοτικό σύστημα να βασιστεί στις κατευθυντήριες γραμμές της ΔΕΠΝΦΠ για δοκιμές. Για τα είδη που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία ισχύει η εθνική νομοθεσία.

(7) Κατόπιν των ανωτέρω η οδηγία 72/180/ΕΟΚ πρέπει να καταργηθεί.

(8) Τα μέτρα τα προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία συμφωνούν με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για σπόρους προς σπορά και πολλαπλασιαστικό υλικό για τη γεωργία, τη δενδροκηπευτική και τη δασοκομία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την καταχώριση σε εθνικό κατάλογο υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 και 3.

2. Όσον αφορά τη διακριτότητα, τη σταθερότητα και την ομοιομορφία:

α) τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι πληρούν τους όρους των "πρωτοκόλλων για δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας", του διοικητικού συμβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ), που περιέχονται στο εν λόγω παράρτημα·

β) τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών όσον αφορά τη διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα, της Διεθνούς ένωσης για την προστασία νέων ποικιλιών φυτών (ΔΕΠΝΦΠ), που περιέχονται στο εν λόγω παράρτημα.

3. Σχετικά με την καλλιεργητική αξία ή τη χρήση οι ποικιλίες συμμορφούνται προς τους όρους του παραρτήματος ΙΙΙ, με επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 2 της οδηγίας.

Άρθρο 2

Όλα τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), και κάθε χαρακτηριστικό που σημειώνεται με αστερίσκο (*) στις κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η παρατήρηση ενός χαρακτηριστικού δεν καθίσταται αδύνατη λόγω της έκφρασης άλλων χαρακτηριστικών και υπό την προϋπόθεση ότι η έκφραση κάποιου χαρακτηριστικού δεν εμποδίζεται λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η δοκιμή.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όσον αφορά τα είδη που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, κατά το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εξετάσεων από άποψη σχεδιασμού της δοκιμής και συνθηκών καλλιέργειας, όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές που αναφέρονται στα εν λόγω παραρτήματα.

Άρθρο 4

Η οδηγία 72/180/ΕΟΚ της Επιτροπής καταργείται.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τις αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2004. Ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή σχετικά.

Όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη τα μέτρα αυτά περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παραπομπή του είδους αυτού επ' ευκαιρία της επίσημης δημοσίευσής τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η παραπομπή αυτή.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κυρίων διατάξεων εθνικής νομοθεσίας που εκδίδουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 6

1. Όταν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, ποικιλίες δεν έχουν γίνει δεκτές για συμπερίληψη στον κοινό κατάλογο ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών, και οι επίσημες εξετάσεις έχουν αρχίσει πριν από την ημερομηνία σύμφωνα με τις διατάξεις είτε

α) της οδηγίας 72/180/ΕΟΚ είτε

β) των κατευθυντηρίων γραμμών του ΚΓΦΠ που περιέχονται στο παράρτημα Ι ή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΔΕΠΝΦΠ που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ, ανάλογα με τα είδη,

θεωρείται ότι οι εν λόγω ποικιλίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει μόνο όταν οι δοκιμές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ποικιλίες συμμορφώνονται με τους κανόνες που ορίζονται:

α) στην οδηγία 72/180/ΕΟΚ ή

β) στις κατευθυντήριες γραμμές του ΚΓΦΠ που περιέχονται στο παράρτημα Ι ή στις κατευθυντήριες γραμμές της ΔΕΠΝΦΠ που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ, ανάλογα με τα είδη.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1.

(2) ΕΕ L 108 της 8.5.1972, σ. 8.

(3) ΕΕ L 37 της 7.2.2002, σ. 7.

(4) ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1.

(5) ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 28.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ ΚΓΦΠ

Ηλίανθος ο ετήσιος, πρωτόκολλο TP-8 της 31.10.2002

Κριθή, πρωτόκολλο TP-19 της 27.3.2002

Σίκαλις, πρωτόκολλο TP-58 της 31.10.2002

Σίτος μαλακός, πρωτόκολλο TP-03/2 της 27.3.2002

Σίτος σκληρός, πρωτόκολλο TP-120 της 27.3.2002

Αραβόσιτος, πρωτόκολλο TP-02 της 15.11.2001

Πατάτα, πρωτόκολλο TP-23 της 27.3.2002

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΚΓΦΠ (www.cpvo.eu.int).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕΠΝΦΠ

Kτηνοτροφικά τεύτλα, κατευθυντήριες γραμμές TG/150/3 της 4.11.1994

Άγρωστις του κυνός, κατευθυντήριες γραμμές TG/30/6 της 12.10.1990

Άγρωστις η λευκή, κατευθυντήριες γραμμές TG/30/6 της 12.10.1990

Άγρωστις η σπονδυλωτή, κατευθυντήριες γραμμές TG/30/6 της 12.10.1990

Άγρωστις η λεπτή, κατευθυντήριες γραμμές TG/30/6 της 12.10.1990

Βρώμος, κατευθυντήριες γραμμές TG/180/3 της 4.4.2001

Βρώμος της Αλάσκας, κατευθυντήριες γραμμές TG/180/3 της 4.4.2001

Δακτυλίς η συνεσπειρωμένη, κατευθυντήριες γραμμές TG/31/8 της 17.4.2002

Φεστούκα η καλαμοειδής, κατευθυντήριες γραμμές TG/39/8 της 17.4.2002

Φεστούκα η κτηνοτροφική, κατευθυντήριες γραμμές TG/67/4 της 12.11.1980

Φεστούκα η λειμώνιος, κατευθυντήριες γραμμές TG/39/8 της 17.4.2002

Φεστούκα η ερυθρά, κατευθυντήριες γραμμές TG/67/4 της 12.11.1980

Λόλιον το ιταλικό, κατευθυντήριες γραμμές TG/4/7 της 12.10.1990

Λόλιον το πολυετές, κατευθυντήριες γραμμές TG/4/7 της 12.10.1990

Λόλιον το υβρίδιο, κατευθυντήριες γραμμές TG/4/7 της 12.10.1990

Φλέως ο λειμώνιος, κατευθυντήριες γραμμές TG/34/6 της 7.11.1984

Πόα η λειμώνιος, κατευθυντήριες γραμμές TG/33/6 της 12.10.1990

Λούπινον το λευκόν, κατευθυντήριες γραμμές TG/66/3 της 14.11.1979

Λούπινον το στενόφυλλον, κατευθυντήριες γραμμές TG/66/3 της 14.11.1979

Λούπινον το κίτρινο, κατευθυντήριες γραμμές TG/66/3 της 14.11.1979

Μηδική η ήμερος, κατευθυντήριες γραμμές TG/6/4 της 21.10.1988

Πίσον το κτηνοτροφικό, κατευθυντήριες γραμμές TG/7/9 της 4.11.1994 (διόρθωση 18.10.1996)

Τριφύλλιον το λειμώνιον, κατευθυντήριες γραμμές TG/5/7 της 4.4.2001

Τριφύλλιον το έρπον, κατευθυντήριες γραμμές TG/38/7 της 9.4.2003

Κύαμος ο κοινός, κατευθυντήριες γραμμές TG/8/6 της 17.4.2002

Βίκος ο κοινός, κατευθυντήριες γραμμές TG/32/6 της 21.10.1988

Κράμβη, κατευθυντήριες γραμμές TG/89/6 της 4.4.2001

Ελαιοφόρο ραπάνι, κατευθυντήριες γραμμές TG/178/3 της 4.4.2001

Αραχίς η υπόγειος, κατευθυντήριες γραμμές TG/93/3 της 13.11.1985

Ελαιοφόρο γογγύλι, κατευθυντήριες γραμμές TG/185/3 της 17.4.2002

Ελαιοκράμβη, κατευθυντήριες γραμμές TG/36/6 της 18.10.1996 (διόρθωση 17.4.2002)

Κενταύριο το άγριο, κατευθυντήριες γραμμές TG/134/3 της 12.10.1990

Βαμβάκι, κατευθυντήριες γραμμές TG/88/6 της 4.4.2001

Λίνο το κλωστικό (το ελαιούχο), κατευθυντήριες γραμμές TG/57/6 της 20.10.1995

Παπαρούνα, κατευθυντήριες γραμμές TG/166/3 της 24.3.1999

Σινάπι άσπρο, κατευθυντήριες γραμμές TG/179/3 της 4.4.2001

Σόγια, κατευθυντήριες γραμμές TG/80/6 της 1.4.1998

Βρώμη, κατευθυντήριες γραμμές TG/20/10 της 1.10.1994

Όρυζα, κατευθυντήριες γραμμές TG/16/4 της 13.11.1985

Σόργο, κατευθυντήριες γραμμές TG/122/3 της 6.10.1989

Τριτικάλε, κατευθυντήριες γραμμές TG/121/3 της 6.10.1989

Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΝΦΠ (www.upov.int).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ

1. Απόδοση.

2. Ανθεκτικότητα σε επιβλαβείς οργανισμούς.

3. Συμπεριφορά σε παράγοντες του φυσικού περιβάλλοντος.

4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Κατά την υποβολή των αποτελεσμάτων προσδιορίζονται οι χρησιμοποιηθείσες μέθοδοι.