8.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 6/10


Διορθωτικό στην οδηγία 2003/32/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2003, για τη θέσπιση λεπτομερών προδιαγραφών όσον αφορά τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κατασκευάζονται με χρησιμοποίηση ιστών ζωικής προέλευσης

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 105 της 26ης Απριλίου 2003 )

Σελίδα 20, άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο:

αντί:

«… που προορίζονται να ενσωματωθούν στο ιατροτεχνολογικό προϊόν …»,

διάβαζε:

«… που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στο ιατροτεχνολογικό προϊόν …».