32003H0561

Σύσταση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2003, για τις κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 2647]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 190 της 30/07/2003 σ. 0013 - 0018


Σύσταση της Επιτροπής

της 23ης Ιουλίου 2003

για τις κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 2647]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/561/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)(1) και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι εθνικές κανονιστικές αρχές οφείλουν, μεταξύ των άλλων, να συμβάλουν στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς συνεργαζόμενες μεταξύ τους και με την Επιτροπή κατά διαφανή τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη συνεπών κανονιστικών πρακτικών και η συνεπής εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών που απαρτίζουν το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

(2) Για να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ενιαία αγορά ή στους στόχους που επιδιώκονται από το νέο κανονιστικό πλαίσιο, οι εθνικές κανονιστικές αρχές οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή και στις άλλες εθνικές κανονιστικές αρχές τα σχέδια μέτρων που προσδιορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο).

(3) Επιπρόσθετα, οι εθνικές κανονιστικές αρχές οφείλουν να λάβουν την έγκριση της Επιτροπής για τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2002/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) (οδηγία για την πρόσβαση).

(4) Η Επιτροπή θα παρέχει στις εθνικές κανονιστικές αρχές που το επιθυμούν τη δυνατότητα να συζητούν κάθε σχέδιο μέτρου πριν από την επίσημη κοινοποίησή του δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο) και του άρθρου 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/19/EΚ (οδηγία για την πρόσβαση). Εάν σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο), η Επιτροπή έχει δηλώσει στην εθνική κανονιστική αρχή ότι θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου θα δημιουργούσε φραγμούς στην ενιαία αγορά ή ότι έχει σοβαρές αμφιβολίες για τη συμβατότητά του προς το κοινοτικό δίκαιο, θα δοθεί εγκαίρως η δυνατότητα στην εν λόγω εθνική κανονιστική αρχή να διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με τα ζητήματα που επισημαίνονται από την Επιτροπή.

(5) Η οδηγία 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο) ορίζει κάποιες δεσμευτικές προθεσμίες για τις κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7.

(6) Για να διευκολυνθεί και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας και του μηχανισμού διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο) και για λόγους ασφάλειας του δικαίου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά τη διαδικασία κοινοποίησης και την εξέταση των κοινοποιήσεων εκ μέρους της Επιτροπής, καθώς και για τον υπολογισμό των νομίμων προθεσμιών που αναφέρονται ανωτέρω.

(7) Θα ήταν επίσης σκόπιμο να διευκρινιστούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες στο πλαίσιο του άρθρου 8 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2002/19/EΚ (οδηγία για την πρόσβαση).

(8) Για να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί η εξέταση των μέτρων που κοινοποιούνται, θα ήταν σκόπιμο οι εθνικές κανονιστικές αρχές να χρησιμοποιούν ένα τυποποιημένο έντυπο για τις κοινοποιήσεις (συνοπτικό έντυπο κοινοποίησης).

(9) Η ομάδα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών που συστάθηκε με την απόφαση 2002/627/EΚ της Επιτροπής(3) έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα των ρυθμίσεων αυτών.

(10) Για να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο), και ιδίως για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη συνεπών κανονιστικών πρακτικών και η συνεπής εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, είναι απαραίτητο να τηρείται απόλυτα και όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα ο μηχανισμός κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 7 της οδηγίας αυτής.

(11) Η επιτροπή επικοινωνιών έδωσε τη γνώμη της σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο),

ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Oι όροι που προσδιορίζονται στην οδηγία 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο) [καθώς και στις ειδικές οδηγίες] χρησιμοποιούνται την ίδια έννοια στην παρούσα σύσταση. Επιπλέον, ως:

- "σύσταση για τις σχετικές αγορές" νοείται η σύσταση 2003/311/ΕΚ της Επιτροπής(4) για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο),

- "κοινοποίηση" νοείται η κοινοποίηση στην Επιτροπή εκ μέρους μιας εθνικής κανονιστικής αρχής ενός σχεδίου μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο) ή η υποβολή αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), συνοδευόμενη από το συνοπτικό έντυπο κοινοποίησης που προβλέπεται στην παρούσα σύσταση (παράρτημα Ι).

2. Τα έγγραφα που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπου είναι δυνατόν, θα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από τον αποδέκτη κατά την ημέρα της αποστολής τους.

Με την επιφύλαξη του σημείου 6 κατωτέρω, οι κοινοποιήσεις και τα δικαιολογητικά καταχωρούνται με τη σειρά που παραλαμβάνονται.

3. Οι κοινοποιήσεις αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή τις καταχωρεί ("ημερομηνία καταχώρησης"). Η ημερομηνία καταχώρησης είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή παραλαμβάνει μια πλήρη κοινοποίηση.

Όλες οι εθνικές κανονιστικές αρχές ενημερώνονται μέσω του δικτυακού τόπου της Επιτροπής και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετικά με την ημερομηνία καταχώρησης της κοινοποίησης, το αντικείμενο της κοινοποίησης και κάθε δικαιολογητικό έγγραφο που έχει παραληφθεί.

4. Οι κοινοποιήσεις συντάσσονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Κοινότητας. Το συνοδευτικό συνοπτικό έντυπο κοινοποίησης (παράρτημα Ι) μπορεί να συμπληρώνεται σε γλώσσα διαφορετική από εκείνη που χρησιμοποιείται για το σχέδιο μέτρου, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσματική διαβούλευση με όλες τις άλλες εθνικές κανονιστικές αρχές.

Οι παρατηρήσεις που διατυπώνονται ή οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο) συντάσσονται στην ίδια γλώσσα με εκείνη του κοινοποιηθέντος σχεδίου μέτρου και μεταφράζονται, στο μέτρο του δυνατού, στη γλώσσα που έχει χρησιμοποιηθεί για το συνοπτικό έντυπο κοινοποίησης.

5. Τα σχέδια μέτρων που κοινοποιούνται από τις εθνικές κανονιστικές αρχές συνοδεύονται από τα έγγραφα που είναι απαραίτητα έτσι ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τα καθήκοντά της. Τα σχέδια μέτρων θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένα.

6. Οι κοινοποιήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

α) τη σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών·

β) τη σχετική γεωγραφική αγορά·

γ) τη σημαντικότερη ή τις σημαντικότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά·

δ) τα αποτελέσματα της ανάλυσης της σχετικής αγοράς, και ιδίως τα πορίσματα όσον αφορά την παρουσία ή την απουσία αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά αυτή, καθώς και τους λόγους της κατάστασης αυτής·

ε) εφόσον συντρέχει λόγος, την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις που εκτιμάται ότι έχουν, ατομικά ή από κοινού με άλλες, σημαντική ισχύ στην αγορά κατά την έννοια του άρθρου 14 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο) και τους λόγους, τα αποδεικτικά στοιχεία ή/και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν την εκτίμηση αυτή·

στ) τα αποτελέσματα προηγούμενης δημόσιας διαβούλευσης που έχει πραγματοποιηθεί από την εθνική κανονιστική αρχή·

ζ) τη γνώμη που έχει ενδεχομένως διατυπωθεί από την εθνική αρχή ανταγωνισμού·

η) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ταυτόχρονα με την υποβολή της κοινοποίησης στην Επιτροπή, κατάλληλα μέτρα έχουν παρθεί να ενημερωθούν οι εθνικές κανονιστικές αρχές όλων των άλλων κρατών μελών και

θ) στην περίπτωση κοινοποίησης σχεδίου μέτρων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 5 ή 8 της οδηγίας 2002/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία για την πρόσβαση)(5) ή του άρθρου 16 της οδηγίας 2002/22/EΚ (οδηγία καθολικής υπηρεσίας), την ή τις συγκεκριμένες κανονιστικές υποχρεώσεις που προτείνονται για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη σχετική αγορά ή, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η σχετική αγορά είναι όντως ανταγωνιστική και έχουν ήδη επιβληθεί τέτοιες υποχρεώσεις σε σχέση με την αγορά αυτή, τα μέτρα που προτείνονται για την άρση των υποχρεώσεων αυτών.

7. Όταν ένα σχέδιο μέτρου προσδιορίζει, για τους σκοπούς της ανάλυσης της αγοράς, μια σχετική αγορά διαφορετική από εκείνες που προσδιορίζονται στη σύσταση για τις σχετικές αγορές, οι εθνικές κανονιστικές αρχές αιτιολογούν επαρκώς τα κριτήρια στα οποία στηρίζεται αυτός ο ορισμός της αγοράς.

8. Οι κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2002/19/EΚ (οδηγία για την πρόσβαση), πρέπει επίσης να αιτιολογούν επαρκώς την επιβολή υποχρεώσεων διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 9 έως 13 της οδηγίας σε φορείς εκμετάλλευσης που έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά.

9. Οι κοινοποιήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 παράγραφος 5 της οδηγίας 2002/19/EΚ (οδηγία για την πρόσβαση) θα πρέπει επίσης να αιτιολογούν επαρκώς την αναγκαιότητα των προβλεπόμενων μέτρων ενόψει της συμμόρφωσης με τις διεθνείς δεσμεύσεις.

10. Οι κοινοποιήσεις που περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες κατά την έννοια του σημείου 6 θεωρούνται πλήρεις. Εάν οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, που περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση είναι ελλιπείς ως προς ουσιώδη σημεία, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά με την εθνική κανονιστική αρχή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους και προσδιορίζει σε ποιο βαθμό θεωρεί ότι η κοινοποίηση είναι ελλιπής. Η κοινοποίηση δεν καταχωρείται εφόσον η εθνική κανονιστική αρχή δεν χορηγήσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, για τους σκοπούς του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο) η κοινοποίηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή λαμβάνει τις πλήρεις πληροφορίες.

11. Με την επιφύλαξη του σημείου 6 ανωτέρω, η Επιτροπή, αφού προβεί στην καταχώρηση μιας κοινοποίησης, δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο), να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις από την εθνική κανονιστική αρχή. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να χορηγήσουν τις αιτούμενες πληροφορίες εντός τριών εργάσιμων ημερών, εφόσον αυτές είναι άμεσα διαθέσιμες.

12. Όταν η Επιτροπή διατυπώνει παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο), ενημερώνει σχετικά την εθνική κανονιστική αρχή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δημοσιεύει τις παρατηρήσεις αυτές στον δικτυακό της τόπο.

13. Όταν μια εθνική κανονιστική αρχή διατυπώνει παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο), κοινοποιεί τις παρατηρήσεις αυτές στην Επιτροπή και στις άλλες εθνικές κανονιστικές αρχές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

14. Όταν η Επιτροπή κατά την εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο) θεωρεί ότι ένα σχέδιο μέτρου θα δημιουργούσε φραγμούς στην ενιαία αγορά ή έχει σοβαρές αμφιβολίες για τη συμβατότητά του προς το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τους στόχους του άρθρου 8 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο)· ή εκ των υστέρων

α) αποσύρει τις αιτιάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω,·ή

β) λαμβάνει απόφαση με την οποία μια εθνική κανονιστική αρχή υποχρεώνεται να αποσύρει το σχέδιο μέτρου,

ενημερώνει σχετικά την ενδιαφερόμενη εθνική κανονιστική αρχή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δημοσιεύει ανακοίνωση στον δικτυακό της τόπο.

15. Όσον αφορά τις κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2002/19/EΚ (οδηγία για την πρόσβαση), η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας αυτής λαμβάνει, καταρχήν, απόφαση με την οποία επιτρέπει ή απαγορεύει στην εθνική αρχή να εκδώσει το προτεινόμενο σχέδιο μέτρου εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Η Επιτροπή δύναται να παρατείνει την προθεσμία αυτή κατά δύο ακόμη μήνες, ανάλογα με τις αντιμετωπιζόμενες δυσχέρειες.

16. Μια εθνική κανονιστική αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου που έχει κοινοποιήσει, το οποίο στην περίπτωση αυτή διαγράφεται από τα μητρώα. Η Επιτροπή δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στον δικτυακό της τόπο.

17. Όταν μια εθνική κανονιστική αρχή στην οποία η Επιτροπή ή άλλη εθνική κανονιστική αρχή απηύθυνε παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο), εκδίδει το σχέδιο μέτρου, μετά από αίτηση της Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τις άλλες εθνικές κανονιστικές αρχές για τον τρόπο με τον οποίο έλαβε δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν.

18. Εφόσον ζητηθεί από μια εθνική κανονιστική αρχή, η Επιτροπή συζητά ανεπίσημα ένα σχέδιο μέτρου πριν από την κοινοποίησή του.

19. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου(6), κάθε προθεσμία που αναφέρεται στην οδηγία 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο) ή στην παρούσα σύσταση υπολογίζεται ως εξής:

α) όταν η προθεσμία εκφράζεται σε ημέρες, εβδομάδες ή μήνες υπολογίζεται από τη στιγμή που συμβαίνει ένα συγκεκριμένο γεγονός και η ημέρα κατά την οποία συμβαίνει το γεγονός αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό της προθεσμίας·

β) μια προθεσμία που εκφράζεται σε εβδομάδες ή μήνες λήγει μετά την πάροδο της ημέρας η οποία, κατά την τελευταία εβδομάδα ή κατά τον τελευταίο μήνα, είναι η ίδια ημέρα της εβδομάδας ή έχει την ίδια ημερομηνία με την ημέρα κατά την οποία συνέβη το γεγονός από το οποίο υπολογίζεται η προθεσμία. Εάν η περίοδος εκφράζεται σε μήνες και η ημέρα κατά την οποία θα έληγε η προθεσμία δεν υπάρχει κατά το μήνα αυτό, η προθεσμία λήγει μετά την πάροδο της τελευταίας ημέρας του μήνα αυτού·

γ) οι προθεσμίες περιλαμβάνουν τις επίσημες αργίες, τις Κυριακές και τα Σάββατα·

δ) ως εργάσιμες ημέρες νοούνται όλες οι ημέρες εκτός από τις επίσημες ή/και δημόσιες αργίες, τις Κυριακές και τα Σάββατα.

Όταν η προθεσμία λήγει Σάββατο, Κυριακή ή ημέρα επίσημης αργίας, παρατείνεται μέχρι το τέλος της επόμενης πρώτης εργάσιμης ημέρας. Ο κατάλογος των επίσημων αργιών που καταρτίζεται από την Επιτροπή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την αρχή κάθε έτους.

20. Η Επιτροπή, από κοινού με τις εθνικές κανονιστικές αρχές, αξιολογεί την αναγκαιότητα επανεξέτασης των παρόντων κανόνων, καταρχήν το νωρίτερο στις 25 Ιουλίου 2004.

21. Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2003.

Για την Επιτροπή

Erkki Liikanen

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.

(2) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7.

(3) ΕΕ L 200 της 30.7.2002, σ. 38.

(4) ΕΕ L 114 της 8.5.2003, σ. 45.

(5) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51.

(6) ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έντυπο σχετικά με τις κοινοποιήσεις σχεδίων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο)

("Συνοπτικό έντυπο κοινοποίησης")

Εισαγωγή

Το παρόν έντυπο προσδιορίζει τις συνοπτικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τις εθνικές κανονιστικές αρχές στην Επιτροπή κατά την κοινοποίηση σχεδίων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο).

Η Επιτροπή σκοπεύει να συζητά με τις εθνικές κανονιστικές αρχές θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή του άρθρου 7, ιδίως κατά τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται πριν από τις κοινοποιήσεις. Κατά συνέπεια, οι εθνικές κανονιστικές αρχές καλούνται να συμβουλεύονται την Επιτροπή για κάθε πτυχή του παρόντος εντύπου, και ιδίως όσον αφορά τη φύση των πληροφοριών που οφείλουν να χορηγήσουν ή, αντίθετα, για τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την υποχρέωση παροχής ορισμένων πληροφοριών σχετικά με την ανάλυση της αγοράς που πραγματοποιείται από τις εθνικές κανονιστικές αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο).

Ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τις εθνικές κανονιστικές αρχές πρέπει να είναι ακριβείς και πλήρεις και να διατυπώνονται σε συνοπτική μορφή στο έντυπο που ακολουθεί. Σκοπός του εντύπου αυτού δεν είναι να αντικαταστήσει την κοινοποίηση του σχεδίου μέτρου, αλλά να επιτρέψει στην Επιτροπή και στις εθνικές κανονιστικές αρχές των άλλων κρατών μελών να εξακριβώσουν ότι το κοινοποιούμενο σχέδιο μέτρου περιέχει πράγματι, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο εν λόγω έντυπο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τα καθήκοντά της σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται στο παρόν έντυπο θα πρέπει να τηρείται η αρίθμηση των τμημάτων και των σημείων του εντύπου, με κατάλληλες αναφορές στο κυρίως κείμενο του σχεδίου μέτρου όπου παρουσιάζονται οι πληροφορίες αυτές.

Γλώσσες

Tο έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται σε μια από τις επίσημες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και μπορεί να διαφέρει από εκείνη στην οποία έχει συνταχθεί το σχέδιο μέτρου. Κάθε γνώμη που διατυπώνεται ή απόφαση που λαμβάνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο) συντάσσεται στην ίδια γλώσσα με εκείνη του κοινοποιηθέντος σχεδίου μέτρου και μεταφράζεται, στο μέτρο του δυνατού, στη γλώσσα που έχει χρησιμοποιηθεί στο συνοπτικό έντυπο κοινοποίησης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τμήμα 1 Ορισμός της αγοράς

Να προσδιοριστούν κατά περίπτωση:

1.1. Η επηρεαζόμενη σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών. Αναφέρεται η αγορά αυτή στη σύσταση για τις σχετικές αγορές;

1.2. Η επηρεαζόμενη σχετική γεωγραφική αγορά.

1.3. Σύντομη περίληψη της γνώμης που ενδεχομένως διατυπώθηκε από την εθνική αρχή ανταγωνισμού.

1.4. Σύντομη επισκόπηση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον προτεινόμενο ορισμό της αγοράς (π.χ., πόσες παρατηρήσεις λήφθηκαν, ποιοι από όσους απάντησαν ήταν σύμφωνοι με τον προτεινόμενο ορισμό της αγοράς, ποιοι διαφώνησαν).

1.5. Αν η οριζόμενη σχετική αγορά είναι διαφορετική από εκείνες που προσδιορίζονται στη σύσταση για τις σχετικές αγορές, να αναφερθούν περιληπτικά οι κυριότεροι λόγοι που αιτιολογούν τον προτεινόμενο ορισμό της αγοράς, με βάση το τμήμα 2 των κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής για τον ορισμό της σχετικής αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά(1), και τα τρία βασικά κριτήρια που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 9 έως 16 της σύστασης για τις σχετικές αγορές και το τμήμα 3.2 της αιτιολογικής έκθεσης που συνοδεύει τη σύσταση.

Τμήμα 2 Προσδιορισμός των επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην αγορά

Να προσδιοριστούν κατά περίπτωση:

2.1. Η επωνυμία της ή των επιχειρήσεων που έχουν προσδιοριστεί ως έχουσες ατομικά ή από κοινού σημαντική ισχύ στην αγορά.

Κατά περίπτωση, η επωνυμία της ή των επιχειρήσεων που θεωρείται ότι δεν έχουν πλέον σημαντική ισχύ στην αγορά.

2.2. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για να αποφασιστεί κατά πόσο μια επιχείρηση έχει ή όχι, ατομικά ή από κοινού με άλλες επιχειρήσεις, σημαντική ισχύ στην αγορά.

2.3. Η επωνυμία των κυριοτέρων επιχειρήσεων (ανταγωνιστών) που είναι παρούσες ή ασκούν δραστηριότητες στην σχετική αγορά.

2.4. Τα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω και τη βάση για τον υπολογισμό τους (π.χ. κύκλος εργασιών, αριθμός συνδρομητών, κ.λπ.).

Να παρατεθεί σύντομη περίληψη:

2.5. Της γνώμης που ενδεχομένως διατυπώθηκε από την εθνική αρχή ανταγωνισμού.

2.6. Των αποτελεσμάτων της μέχρι στιγμής δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον προτεινόμενο προσδιορισμό της ή των επιχειρήσεων που έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά (π.χ. συνολικός αριθμός των παρατηρήσεων που λήφθηκαν, αριθμός εκείνων που συμφωνούν/διαφωνούν).

Τμήμα 3 Κανονιστικές υποχρεώσεις

Να προσδιοριστούν κατά περίπτωση:

3.1. Η νομική βάση για τις υποχρεώσεις που πρέπει να επιβληθούν, διατηρηθούν, τροποποιηθούν ή αρθούν [άρθρα 9 έως 13 της οδηγίας 2002/19/EΚ (οδηγία πλαίσιο)].

3.2. Οι λόγοι για τους οποίους η επιβολή, η διατήρηση ή η τροποποίηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις θεωρείται αναλογική και αιτιολογημένη βάσει των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), ή να αναφερθούν οι παράγραφοι, τα τμήματα ή οι σελίδες του σχεδίου μέτρου όπου παρατίθενται οι πληροφορίες αυτές.

3.3. Εάν τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα είναι διαφορετικά από εκείνα που προβλέπονται στα άρθρα 9 έως 13 της οδηγίας 2002/19/EΚ (οδηγία πλαίσιο), να προσδιοριστούν οι "εξαιρετικές περιστάσεις" κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 της οδηγίας αυτής που δικαιολογούν την επιβολή των μέτρων αυτών, ή να αναφερθούν οι παράγραφοι, τα τμήματα ή οι σελίδες του σχεδίου μέτρου όπου παρατίθενται οι πληροφορίες αυτές.

Τμήμα 4 Συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις

Σε σχέση με το άρθρο 8 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο τρίτη περίπτωση της οδηγίας 2002/19/EΚ (οδηγία πλαίσιο), να προσδιοριστούν κατά περίπτωση:

4.1. Εάν το προτεινόμενο σχέδιο μέτρου αποσκοπεί στην επιβολή, τροποποίηση ή άρση των υποχρεώσεων σε συντελεστές της αγοράς όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 της οδηγίας 2002/19/EΚ (οδηγία για την πρόσβαση).

4.2. Η επωνυμία της ή των σχετικών επιχειρήσεων.

4.3. Οι διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της οι οποίες πρέπει να τηρηθούν.

(1) Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση της αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ C 165 της 11.7.2002, σ. 6).