32003D1152

Απόφαση αριθ. 1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 162 της 01/07/2003 σ. 0005 - 0008


Απόφαση αριθ. 1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 16ης Ιουνίου 2003

για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης(4), προβλέπει ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν υπό καθεστώς αναστολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών πρέπει να συνοδεύονται από διοικητικό έγγραφο που έχει συντάξει ο αποστολέας.

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 1992, περί συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου για την κυκλοφορία, βάσει καθεστώτος αναστολής, προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης(5), καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο του διοικητικού εγγράφου που προβλέπει η οδηγία 92/12/ΕΟΚ.

(3) Είναι αναγκαία η εγκαθίδρυση μηχανοργανωμένου συστήματος παρακολούθησης της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, το οποίο θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να γνωρίζουν την εν λόγω διακίνηση σε πραγματικό χρόνο και να διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους, περιλαμβανομένων των ελέγχων κατά την κυκλοφορία των προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 15 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.

(4) Η εγκαθίδρυση ενός μηχανοργανωμένου συστήματος θα πρέπει επίσης να επιτρέψει την απλούστευση της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των προϊόντων που τελούν υπό αναστολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

(5) Το μηχανογραφημένο σύστημα ενδοκοινοτικής διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων (EMCS) που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης θα πρέπει να είναι συμβατό και, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, συγχωνευμένο με το νέο μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης (NCTS), προκειμένου να διευκολύνονται οι διοικητικές και εμπορικές διαδικασίες.

(6) Χάριν της εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει να συντονίζει τις δραστηριότητες των κρατών μελών, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

(7) Λόγω του εύρους και της πολυπλοκότητας ενός τέτοιου μηχανοργανωμένου συστήματος, τόσο η Κοινότητα όσο και τα κράτη μέλη θα χρειασθούν επιπλέον σημαντικούς οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θα διαθέσουν όλους τους απαιτούμενους πόρους για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση του συστήματος.

(8) Kατά την ανάπτυξη των εθνικών στοιχείων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές που ισχύουν για τα ηλεκτρονικά κυβερνητικά συστήματα και να επιφυλάσσουν στους οικονομικούς φορείς την ίδια μεταχείριση με τους άλλους τομείς στους οποίους έχουν θεσπισθεί συστήματα πληροφορικής. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να επιτρέπουν στους οικονομικούς φορείς, ειδικότερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, να χρησιμοποιούν τα εθνικά αυτά στοιχεία, με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, και να προωθούν κάθε μέτρο που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητάς τους.

(9) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθούν τα κοινοτικά και μη κοινοτικά στοιχεία του μηχανοργανωμένου συστήματος, καθώς και τα αντίστοιχα καθήκοντα της Επιτροπής και των κρατών μελών στα πλαίσια της ανάπτυξης και της εγκατάστασης του συστήματος. Προς τούτο, η Επιτροπή επικουρούμενη από τη σχετική επιτροπή, θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο συντονισμού, οργάνωσης και διαχείρισης του συστήματος.

(10) Θα πρέπει να προβλεφθούν τρόποι αξιολόγησης της εφαρμογής του μηχανοργανωμένου συστήματος παρακολούθησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

(11) Η χρηματοδότηση του συστήματος θα πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών, η δε χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας θα πρέπει να εγγραφεί καθαυτή στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(12) Η ίδρυση του συστήματος θα ενισχύσει τα θέματα εσωτερικής αγοράς της διακίνησης προϊόντων υπό ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Τα φορολογικά θέματα της διακίνησης των προϊόντων αυτών θα πρέπει να ρυθμιστούν με τροποποίηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ. Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τη νομική βάση οιωνδήποτε μελλοντικών τροποποιήσεων της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.

(13) Πριν να λειτουργήσει το σύστημα ΕΜCS και δεδομένων των προβλημάτων που έχουν ανακύψει, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους βελτίωσης του σημερινού συστήματος και να τους εκθέσει γραπτώς.

(14) Η παρούσα απόφαση θεσπίζει, για όλη τη διάρκεια ανάπτυξης και εγκατάστασης του συστήματος, χρηματοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την προνομιακή αναφορά, κατά την έννοια του σημείου 33 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(6), για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(15) Τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(7),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Δημιουργείται μηχανοργανωμένο σύστημα για τη διακίνηση και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, εφεξής καλούμενο "το μηχανοργανωμένο σύστημα".

2. Το μηχανοργανωμένο σύστημα αποσκοπεί στα εξής:

α) να επιτρέπει την ηλεκτρονική διαβίβαση του συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92 και τη βελτίωση των ελέγχων·

β) να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, απλοποιώντας την ενδοκοινοτική διακίνηση προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης και επιτρέποντας στα κράτη μέλη να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις σχετικές ροές και να προβαίνουν στους τυχόν αναγκαίους ελέγχους.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εγκαθιδρύουν το μηχανοργανωμένο σύστημα εντός έξι ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Οι εργασίες σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του μηχανοργανωμένου συστήματος αρχίζουν το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

1. Το μηχανοργανωμένο σύστημα περιλαμβάνει κοινοτικά και μη κοινοτικά στοιχεία.

2. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, στο πλαίσιο των εργασιών που αφορούν τα κοινοτικά στοιχεία του μηχανογραφημένου συστήματος, να δίδεται η δέουσα προσοχή στην κατά το δυνατόν χρησιμοποίηση του NCTS και να διασφαλίζεται ότι το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι συμβατό με το NCTS και, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, συγχωνευμένο με αυτό, με στόχο να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα πληροφορικής, το οποίο να διασφαλίζει ταυτόχρονα τον έλεγχο της ενδοκοινοτικής διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και άλλους φόρους και τέλη, εφόσον προέρχονται ή προορίζονται για τρίτες χώρες.

3. Τα κοινοτικά στοιχεία του συστήματος είναι οι κοινές προδιαγραφές, τα τεχνικά προϊόντα, οι υπηρεσίες δικτύου CCN/CSI (Common Communication Network/Common Systems Interface), και οι υπηρεσίες συντονισμού που χρησιμοποιούνται από όλα τα κράτη μέλη, αποκλειομένης οποιασδήποτε μεταβολής ή ιδιαιτερότητας των στοιχείων που προορίζονται για την αντιμετώπιση των εθνικών αναγκών.

4. Τα μη κοινοτικά στοιχεία του συστήματος είναι οι εθνικές προδιαγραφές, οι εθνικές βάσεις δεδομένων που αποτελούν μέρος του συστήματος, οι συνδέσεις του δικτύου μεταξύ των κοινοτικών και των μη κοινοτικών στοιχείων, καθώς και τα λογισμικά ή ο υλικός εξοπλισμός, τα οποία κάθε κράτος μέλος θεωρεί αναγκαία για την πλήρη εκμετάλλευση του συστήματος καθ' όλη τη διάρκεια της διαχείρισής του.

Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2, συντονίζει τη δημιουργία και τη λειτουργία των κοινοτικών και μη κοινοτικών στοιχείων του μηχανοργανωμένου συστήματος, ειδικότερα σε ό,τι αφορά:

α) την υποδομή και τα εργαλεία που απαιτούνται για να διασφαλισθούν οι εσωτερικές διασυνδέσεις και η συνολική διαλειτουργικότητα του συστήματος·

β) την ανάπτυξη πολιτικής ασφάλειας με τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές, προκειμένου να αποφεύγεται η άνευ αδείας πρόσβαση σε δεδομένα και να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του συστήματος·

γ) τις πράξεις τις σχετικές με την αξιοποίηση των δεδομένων για την καταπολέμηση της απάτης.

2. Για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1, η Επιτροπή συνάπτει τις αναγκαίες συμβάσεις για τη δημιουργία των κοινοτικών στοιχείων του μηχανοργανωμένου συστήματος και καταρτίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη τα οποία συνέρχονται στο πλαίσιο της επιτροπής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, ένα κατευθυντήριο πρόγραμμα και τα προγράμματα διαχείρισης τα αναγκαία για την εγκαθίδρυση και λειτουργία του συστήματος.

Το κατευθυντήριο πρόγραμμα και τα προγράμματα διαχείρισης διευκρινίζουν τις αρχικές και τις τακτικές εργασίες που αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας η Επιτροπή και κάθε κράτος μέλος. Τα προγράμματα διαχείρισης ορίζουν τις προθεσμίες περάτωσης των εργασιών οι οποίες απαιτούνται για την υλοποίηση κάθε έργου που προσδιορίζεται από το κατευθυντήριο πρόγραμμα.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρχικές και οι τακτικές εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, να περατώνονται εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τα προγράμματα διαχείρισης του άρθρου 4 παράγραφος 2.

Υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, σχετικά με τα αποτελέσματα κάθε εργασίας και την ημερομηνία περάτωσής της. Η Επιτροπή με τη σειρά της ενημερώνει σχετικά την επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

2. Κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει οποιοδήποτε μέτρο σχετικό με την εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία του μηχανοργανωμένου συστήματος, το οποίο είναι δυνατό να έχει επιπτώσεις στις εσωτερικές διασυνδέσεις και τη συνολική διαλειτουργικότητα του συστήματος ή στη συνολική λειτουργία του.

Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν μέτρα που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις είτε στις εσωτερικές διασυνδέσεις και τη συνολική διαλειτουργικότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος, είτε στη συνολική λειτουργία του, μόνο με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, η οποία ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 7 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά την Επιτροπή σχετικά με κάθε μέτρο που έχουν θεσπίσει για να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση του μηχανοργανωμένου συστήματος από τη διοίκησή τους. Η Επιτροπή με τη σειρά της ενημερώνει σχετικά την επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

Άρθρο 6

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης σχετικά με την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία του μηχανοργανωμένου συστήματος και έχουν σχέση με τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 7 παράγραφος 2. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμογής δεν επηρεάζουν τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά με την είσπραξη και τον έλεγχο των έμμεσων φόρων, καθώς και τη διοικητική συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή στον τομέα της έμμεσης φορολογίας.

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ειδικών φόρων κατανάλωσης, τη συσταθείσα βάσει του άρθρου 24 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για να ελέγξει την ορθή και σύμφωνη με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτέλεση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα οποία συνέρχονται στα πλαίσια της επιτροπής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, τα διάφορα στάδια ανάπτυξης και εγκατάστασης του μηχανοργανωμένου συστήματος, προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν επιτευχθεί οι επιδιωκόμενοι στόχοι και να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών για την εφαρμογή του μηχανοργανωμένου συστήματος.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τις ενέργειες παρακολούθησης, τριάντα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης. Η έκθεση αυτή διευκρινίζει, ενδεχομένως, τις μεθόδους και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταγενέστερη αξιολόγηση της λειτουργίας του μηχανοργανωμένου συστήματος.

3. Στο τέλος της εξαετούς περιόδου η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του μηχανοργανωμένου συστήματος. Η έκθεση αυτή διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, τις μεθόδους και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταγενέστερη αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος.

Άρθρο 9

Οι χώρες οι οποίες έχουν υποβάλει αίτηση για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούνται ενήμερες από την Επιτροπή για την εγκατάσταση και ανάπτυξη του μηχανοργανωμένου συστήματος και δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να λαμβάνουν μέρος στις δοκιμές που διεξάγονται.

Άρθρο 10

1. Τα έξοδα εγκαθίδρυσης του μηχανοργανωμένου συστήματος κατανέμονται μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.

2. Η Κοινότητα αναλαμβάνει τα έξοδα σχεδιασμού, αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης των κοινοτικών στοιχείων του μηχανοργανωμένου συστήματος, καθώς και τα έξοδα της τρέχουσας λειτουργίας των κοινοτικών στοιχείων που είναι εγκατεστημένα στους χώρους της Επιτροπής ή στους χώρους υπεργολάβου, τον οποίο ορίζει η επιτροπή.

3. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τα έξοδα εγκαθίδρυσης και λειτουργίας των μη κοινοτικών στοιχείων του συστήματος, καθώς και τα έξοδα της τρέχουσας λειτουργίας των κοινοτικών στοιχείων του συστήματος που είναι εγκατεστημένα στους χώρους τους ή στους χώρους υπεργολάβου, τον οποίο ορίζουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 11

1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση του μηχανοργανωμένου συστήματος για την περίοδο που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2, ορίζεται σε 35000000 ευρώ όσον αφορά το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ετήσιες πιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που χορηγούνται για τη χρησιμοποίηση και τη λειτουργία του συστήματος μετά την προαναφερόμενη περίοδο εφαρμογής, εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

2. Τα κράτη μέλη αξιολογούν και διαθέτουν τους προϋπολογισμούς και το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 5. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέχουν το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τους δημοσιονομικούς και τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία του μηχανοργανωμένου συστήματος.

Άρθρο 12

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 13

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 16 Ιουνίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. Παπανδρέου

(1) ΕΕ C 51 Ε της 26.2.2002, σ. 372.

(2) ΕΕ C 221 της 17.9.2002, σ. 1.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2002 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2003 (ΕΕ C 64 της 18.3.2003, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Απριλίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003.

(4) ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/47/ΕΚ (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 73).

(5) ΕΕ L 276 της 19.9.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2225/93 (ΕΕ L 198 της 7.8.1993, σ. 5).

(6) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.

(7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.