32003D0803

2003/803/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με την καθιέρωση ενός υποδείγματος διαβατηρίου για τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις σκύλων, γατών και κουναβιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 4359]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 312 της 27/11/2003 σ. 0001 - 0013


Απόφαση της Επιτροπής

της 26ης Νοεμβρίου 2003

σχετικά με την καθιέρωση ενός υποδείγματος διαβατηρίου για τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις σκύλων, γατών και κουναβιών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 4359]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/803/EK)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ορίζει ότι οι σκύλοι, οι γάτες και τα κουνάβια πρέπει να συνοδεύονται από διαβατήριο όταν μεταφέρονται μεταξύ κρατών μελών. Ο κανονισμός αυτό προβλέπει επίσης την καθιέρωση υποδειγμάτων διαβατηρίων για την μετακίνηση των ζώων αυτών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 αρχίζει να ισχύει την 3η Ιουλίου 2004. Η οδηγία 92/65/EΟΚ τροποποιήθηκε ώστε να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες στις μεταφορές των ζώων αυτών όταν αποτελούν αντικείμενο εμπορίας.

(2) Συνεπώς, πρέπει να καθιερωθεί ένα υπόδειγμα διαβατηρίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις μετακινήσεις των σκύλων, των γατών και κουναβιών μεταξύ των κρατών μελών. Το υπόδειγμα διαβατηρίου πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες των απαιτήσεων πιστοποίησης σχετικά με τον αντιλυσσικό εμβολιασμό, καθώς και τις άλλες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ζώων αυτών. Πρέπει επίσης να είναι σε μορφή που να μπορεί να ελεγχθεί εύκολα από την αρμόδια αρχή.

(3) Το υπόδειγμα διαβατηρίου πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πιστοποιήσεις άλλων εμβολιασμών, που δεν απαιτούνται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 για τις μετακινήσεις σκύλων, γατών και κουναβιών μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε το διαβατήριο να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ζώου.

(4) Επιπλέον, το υπόδειγμα διαβατηρίου πρέπει να περιλάβει ένα τμήμα κλινικών εξετάσεων και νομιμοποίησης έτσι ώστε τα διαβατήρια να μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τις μετακινήσεις των ζώων αυτών εκτός της Κοινότητας.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση καθιερώνει ένα υπόδειγμα διαβατηρίου για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και ειδικότερα των σκύλων των γατών και των κουναβιών μεταξύ των κρατών μελών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ("το υπόδειγμα διαβατηρίου").

Άρθρο 2

Το υπόδειγμα διαβατηρίου καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 3

Το υπόδειγμα διαβατηρίου πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 3 Ιουλίου 2004.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 146 της 13.6.2003, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Υπόδειγμα διαβατηρίου για τις μετακινήσεις σκύλων, γατών και κουναβιών μεταξύ των κρατών μελών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.

>PIC FILE= "L_2003312EL.000302.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.000303.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.000401.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.000402.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.000403.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.000501.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.000502.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.000601.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.000602.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.000701.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.000702.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.000801.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.000802.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.000901.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.000902.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.001001.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.001002.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.001101.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.001102.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.001201.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.001202.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312EL.001203.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

A. Μορφή του διαβατηρίου

1. Η μορφή του διαβατηρίου είναι ενιαίου τύπου.

2. Οι διαστάσεις του διαβατηρίου είναι 100 × 152 mm.

B. Εξώφυλλο του διαβατηρίου

1. Χρώμα: μπλε (PANTONE REFLEX BLUE) και κίτρινα αστέρια (PANTONE YELLOW) στο άνω τέταρτο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού εμβλήματος.

2. Οι πληροφορίες στο εξώφυλλο του διαβατηρίου πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Το διαβατήριο πρέπει να εκδίδεται στην επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) του κράτους μέλους που το εκδίδει·

β) οι λέξεις "Ευρωπαϊκή Ένωση" και το όνομα του κράτους μέλους έκδοσης πρέπει να τυπώνονται με στοιχεία της ίδιας γραμματοσειράς·

γ) ο αριθμός του διαβατηρίου, ο κωδικός ΙSO του κράτους μέλους έκδοσης και ο μοναδικός αριθμός που ακολουθεί τυπώνονται στο εξώφυλλο του διαβατηρίου.

Γ. Σειρά των επικεφαλίδων, αρίθμηση των σελίδων και γλώσσες

1. Η σειρά των επικεφαλίδων (με τους λατινικούς αριθμούς) του διαβατηρίου που ορίζεται στο παράρτημα Ι πρέπει να τηρείται αυστηρά.

2. Οι σελίδες του διαβατηρίου πρέπει να αριθμούνται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας. Στη σελίδα 1, πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των σελίδων του χορηγούμενου διαβατηρίου (1 από [αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των σελίδων]).

3. Πληροφορίες θα δίδονται στην επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) του κράτους μέλους έκδοσης και στα αγγλικά.

4. Το μέγεθος και το σχήμα των πλαισίων του υποδείγματος διαβατηρίου στο παράρτημα Ι είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά.