32003D0291

Απόφαση αριθ. 291/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, για την ανακήρυξη του 2004 ως ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 043 της 18/02/2003 σ. 0001 - 0005


Απόφαση αριθ. 291/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 6ης Φεβρουαρίου 2003

για την ανακήρυξη του 2004 ως ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 149,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η προώθηση μιας ποιοτικής εκπαίδευσης συγκαταλέγεται μεταξύ των στόχων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(2) Οι παιδευτικές αξίες του αθλητισμού αναγνωρίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000, το οποίο επιβεβαίωσε με αυτόν τον τρόπο άλλες προηγούμενες δηλώσεις, και ιδίως τη δήλωση 29 που προσαρτάται στη συνθήκη του Άμστερνταμ, στην οποία τονίζεται ο ρόλος του αθλητισμού στη διαμόρφωση ταυτότητας.

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας κάλεσε τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να λάβουν υπόψη τις παιδευτικές αξίες του αθλητισμού στις δράσεις που αναλαμβάνουν δυνάμει της συνθήκης, υπογραμμίζοντας ειδικότερα ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τον εθελοντισμό με την υποστήριξη της Κοινότητας.

(4) Στο ψήφισμα του Συμβουλίου και των υπουργών υγείας, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με τη διάσταση της άτυπης εκπαίδευσης των αθλητικών δραστηριοτήτων, στα προγράμματα της νεολαίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(5) εκτιμάται ότι οι αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να έχουν παιδαγωγική αξία που συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. Ακόμα, καλείται η Επιτροπή να καταστρώσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια συνεκτική προσέγγιση για την εκμετάλλευση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι αθλητικές δραστηριότητες.

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για τη διασφάλιση των σημερινών αθλητικών δομών και τη διατήρηση του κοινωνικού ρόλου του αθλητισμού(6), υπογράμμισε την παιδευτική και κοινωνική αξία του αθλητισμού, καθώς και το ρόλο του στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

(6) Στο ψήφισμα της 13ης Μαΐου 1992 για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού(7) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει τη διοργάνωση ενός ευρωπαϊκού έτους για τον αθλητισμό.

(7) Η Επιτροπή των Περιφερειών σημειώνει, στη γνώμη της σχετικά με το έγγραφο διαβουλεύσεων της Επιτροπής με τίτλο "Το ευρωπαϊκό πρότυπο του αθλητισμού", τη σημασία του αθλητισμού στην κατάρτιση του ατόμου.

(8) Η Επιτροπή, στην έκθεσή της για τον αθλητισμό, προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι, εξέτασε τα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης του αθλητισμού στους τομείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας, δεδομένων των αξιών που μεταφέρει ο αθλητισμός.

(9) Η τακτική άσκηση βελτιώνει την ψυχική και σωματική υγεία και μπορεί να συμβάλει θετικά στη διαδικασία εκμάθησης.

(10) Η εκπαίδευση των νεαρών αθλητών και αθλητριών δεν θα πρέπει να θίγεται από τη συμμετοχή τους στον αγωνιστικό αθλητισμό.

(11) Η εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού θα πρέπει να προαγάγει την ταυτότητα και ανάπτυξη αγοριών και κοριτσιών.

(12) Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα κατάρτισης όλων των βαθμίδων θα πρέπει να κάνουν πληρέστερη χρήση των ευκαιριών που προσφέρει ο αθλητισμός για ενίσχυση της διεθνούς κινητικότητας και των πολιτισμικών ανταλλαγών.

(13) Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι άλλες αθλητικές εκδηλώσεις του 2004 θα κορυφώσουν την κάλυψη από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και το ενδιαφέρον του κοινού για τον αθλητισμό. Το γεγονός αυτό αποτελεί ιδεώδη ευκαιρία προκειμένου να υπογραμμιστεί η παιδευτική αξία του αθλητισμού.

(14) Οι δράσεις στα κράτη μέλη είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί το ενδιαφέρον του κοινού για την παιδευτική αξία του αθλητισμού. Ωστόσο, η Κοινότητα μπορεί να υποστηρίξει και να ενισχύσει τέτοιες δράσεις με την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού.

(15) Το ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει την υφιστάμενη κοινοτική δράση για την προώθηση της παιδείας και της κατάρτισης, καθώς και της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων.

(16) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έτος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών/του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΖΕΣ/ΕΟΧ) σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ, καθώς και των συνδεδεμένων χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές συμφωνίες. Όσον αφορά την Κύπρο, η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτείται από συμπληρωματικές πιστώσεις σύμφωνα με διαδικασίες που θα συμφωνηθούν, και όσον αφορά τη Μάλτα και την Τουρκία, βάσει συμπληρωματικών πιστώσεων σύμφωνα με τη συνθήκη ΕΚ.

(17) Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται, για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο αποτελεί την προνομιακή αναφορά για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την έννοια του σημείου 33 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(8).

(18) Δεδομένου ότι οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω της κλίμακος, και ιδίως της ανάγκης πολυμερών εταιρικών σχέσεων, υπερεθνικής ανταλλαγής πληροφοριών και διακοινοτικής διάδοσης των ορθών πρακτικών, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη των στόχων αυτών.

(19) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(9),

ΑΠΟΦΑΣΙZOYN:

Άρθρο 1

Ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού

Το έτος 2004 ορίζεται ως "Ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού".

Άρθρο 2

Στόχοι

Οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους είναι οι ακόλουθοι:

α) να ευαισθητοποιηθούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι αθλητικές οργανώσεις σχετικά με την ανάγκη συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού και της ευρωπαϊκής του διάστασης, δεδομένου του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώνει η νεολαία για όλα τα αθλήματα·

β) να αξιοποιηθούν οι αξίες που μεταδίδει ο αθλητισμός για την ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα κυρίως στους νέους να αναπτύσσουν τόσο τις φυσικές ικανότητες και την ετοιμότητά τους να καταβάλουν ατομικές προσπάθειες όσο και τις κοινωνικές τους ικανότητες, όπως η ομαδική εργασία, η αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα και η ευγενής άμιλλα σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο·

γ) να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση ως προς τη θετική συμβολή που έχουν οι εθελοντικές δραστηριότητες στην άτυπη εκπαίδευση, κυρίως των νέων·

δ) να προωθηθεί η παιδευτική αξία της κινητικότητας και των ανταλλαγών των μαθητών, ιδιαίτερα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, μέσω της διοργάνωσης αθλητικών και πολιτιστικών συναντήσεων στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων·

ε) να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός στα εκπαιδευτικά συστήματα ώστε να προαχθεί η κοινωνική ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων·

στ) να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ διανοητικών και σωματικών δραστηριοτήτων στη σχολική ζωή με την ενθάρρυνση των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων·

ζ) να εξεταστούν τα προβλήματα της εκπαίδευσης των νέων αθλητών και αθλητριών που συμμετέχουν στον αγωνιστικό αθλητισμό.

Άρθρο 3

Περιεχόμενο των μέτρων

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 2 περιλαμβάνουν τη διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων εντός του 2004 ή τη χορήγηση ενίσχυσης υπέρ αυτών:

α) διοργάνωση συναντήσεων και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών διαγωνισμών και εκδηλώσεων που προβάλλουν τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες με θέμα το ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού·

β) διοργάνωση εθελοντικών ενεργειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και άλλες αθλητικές εκδηλώσεις του 2004·

γ) διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης και προβολής, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τα μέσα ενημέρωσης, προς διάδοση των παιδευτικών αξιών του αθλητισμού·

δ) διοργάνωση εκδηλώσεων που προωθούν την παιδευτική αξία του αθλητισμού και δίνουν παραδείγματα ορθής πρακτικής·

ε) χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πρωτοβουλίες αναλαμβανόμενες σε διακρατικό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, με σκοπό την προώθηση των στόχων του ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα.

Άρθρο 4

Εφαρμογή και συνεργασία με τα κράτη μέλη

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή των κοινοτικών μέτρων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2 και τηρώντας πλήρως την αρχή της επικουρικότητας.

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους αρμόδιους φορείς επιφορτισμένους με τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού και με το συντονισμό και την εφαρμογή, στο κατάλληλο επίπεδο, των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων και της βοήθειας για τη διαδικασία επιλογής κατ' άρθρο 7.

Άρθρο 5

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 6

Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Τα μέτρα κοινοτικής εμβέλειας, όπως περιγράφονται στο μέρος A του παραρτήματος, μπορούν να επιδοτηθούν έως 80 %, του συνολικού κόστους από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Τα μέτρα τοπικής, περιφερειακής, εθνικής ή διακρατικής εμβέλειας που παρουσιάζουν κοινοτικό ενδιαφέρον, όπως περιγράφονται στο μέρος B του παραρτήματος, μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως 50 % του συνολικού κόστους.

Άρθρο 7

Διαδικασία υποβολής και επιλογής των αιτήσεων

1. Οι αιτήσεις συγχρηματοδότησης των μέτρων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2, υποβάλλονται στην Επιτροπή από τον φορέα ή τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες που θα επιτρέψουν την εκτίμηση των τελικών αποτελεσμάτων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Η Επιτροπή λαμβάνει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό υπόψη την αξιολόγηση που παρέχεται από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

2. Οι αποφάσεις συγχρηματοδότησης μέτρων βάσει του άρθρου 6 λαμβάνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2. Η Επιτροπή φροντίζει για μια ισόρροπη κατανομή μεταξύ των κρατών μελών και των διαφόρων τομέων δραστηριοτήτων.

3. Η Επιτροπή, ιδίως μέσω των εθνικών ή περιφερειακών σημείων επαφής της, σε συνεργασία με τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, εξασφαλίζει ότι οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων θα δημοσιεύονται έγκαιρα και θα διαδίδονται όσο είναι δυνατόν ευρύτερα.

Άρθρο 8

Συνοχή και συμπληρωματικότητα

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και των άλλων κοινοτικών ενεργειών και πρωτοβουλιών.

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή συμπληρωματικότητα μεταξύ του ευρωπαϊκού έτους Εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού και των άλλων υφιστάμενων κοινοτικών, εθνικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών και πόρων, εφόσον μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού.

Άρθρο 9

Συμμετοχή ορισμένων τρίτων χωρών

Το ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού είναι ανοικτό στη συμμετοχή:

α) των χωρών της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ·

β) των συνδεδεμένων χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις οικείες ευρωπαϊκές συμφωνίες·

γ) της Κύπρου, με χρηματοδότηση από συμπληρωματικές πιστώσεις σύμφωνα με διαδικασίες που θα συμφωνηθούν με την εν λόγω χώρα·

δ) της Μάλτας και της Τουρκίας, με χρηματοδότηση από συμπληρωματικές πιστώσεις βάσει της συνθήκης.

Άρθρο 10

Προϋπολογισμός

1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ορίζεται σε 11,5 εκατομμύρια ευρώ.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

3. Μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν, με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι δαπάνες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης για την περίοδο 2004 προς κοινό όφελος της Επιτροπής και των δικαιούχων του μέτρου, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των μονίμων καθηκόντων δημόσιας διοίκησης συνδεομένων με τον προσδιορισμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, το δημοσιονομικό έλεγχο και το γενικότερο έλεγχο των μέτρων.

Άρθρο 11

Διεθνής συνεργασία

Για τους σκοπούς του ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού, η Επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί με το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους ενδεδειγμένους διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2005 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη γενική αξιολόγηση των μέτρων της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Π. Ευθυμίου

(1) ΕΕ C 25 Ε της 29.1.2002, σ. 531.

(2) ΕΕ C 149 της 21.6.2002, σ. 17.

(3) ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 21.

(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2002 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2002 (ΕΕ C 275 Ε της 12.11.2002, σ. 70) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2002.

(5) ΕΕ C 8 της 12.1.2000, σ. 5.

(6) ΕΕ C 135 της 7.5.2001, σ. 274.

(7) ΕΕ C 200 της 30.6.1997, σ. 252.

(8) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.

(9) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Α. Δράση σε κοινοτική κλίμακα

1. Συνεδριάσεις και εκδηλώσεις

α) διοργάνωση συνεδριάσεων·

β) διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης για την εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων έναρξης και λήξης του ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού·

γ) διοργάνωση ενεργειών εθελοντισμού στη διάρκεια των Ολυμπιακών και άλλων αθλητικών εκδηλώσεων το 2004.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής που περιλαμβάνουν

α) το σχεδιασμό λογοτύπου και συνθημάτων για το ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο όλων των οικείων δραστηριοτήτων·

β) ενημερωτική εκστρατεία·

γ) την παραγωγή μέσων και βοηθημάτων διαθέσιμων στο κοινό στο σύνολο της Κοινότητας·

δ) κατάλληλες πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των αθλητικών οργανώσεων, προς ενημέρωση σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού·

ε) τη διοργάνωση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών διαγωνισμών όπου θα τονίζονται τα επιτεύγματα και οι εμπειρίες που αφορούν τα θέματα του ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού.

3. Άλλες δράσεις

α) δημιουργία βάσης δεδομένων επί ανοικτής γραμμής, με χρήση διαθέσιμων πηγών, ως μέσου διάδοσης στα κράτη μέλη της ορθής πρακτικής για τη χρησιμοποίηση του αθλητισμού ως μέσου εκπαίδευσης και ειδικότερα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μη ευνοημένων ομάδων·

β) έρευνες και μελέτες οι οποίες αξιολογούν τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού·

4. Η χρηματοδότηση μπορεί να έχει τις ακόλουθες μορφές

α) άμεση αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ειδικότερα στον τομέα της επικοινωνίας, των ερευνών και των μελετών, όπως αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο 3 στοιχείο α), μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών ανοικτών ή/και περιορισμένων·

β) επιδοτήσεις που χορηγούνται για την κάλυψη των δαπανών ειδικών εκδηλώσεων, οι οποίες διοργανώνονται με σκοπό την προβολή του ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού και την ευαισθητοποίηση του κοινού στο γεγονός αυτό· η χρηματοδότηση αυτή δεν θα υπερβαίνει το 80 % του συνολικού κόστους.

Β. Δράση σε εθνική κλίμακα

Διάφορες ενέργειες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο μπορούν να είναι επιλέξιμες προς κοινοτική χρηματοδότηση, έως και σε ποσοστό 50 % του συνολικού κόστους, ανάλογα με τη φύση και το προτεινόμενο περιεχόμενο. Μεταξύ αυτών των ενεργειών δύνανται να περιληφθούν οι ακόλουθες:

1. εκδηλώσεις που συνδέονται με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης μιας εναρκτήριας εκδήλωσης για το εν λόγω ευρωπαϊκό έτος·

2. ενημερωτικές εκστρατείες και μέτρα διάδοσης των ορθών πρακτικών, πλην αυτών που αναφέρονται στο μέρος A ανωτέρω·

3. απονομή βραβείων ή διοργάνωση διαγωνισμών που τονίζουν τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού·

4. έρευνες και μελέτες πλην όσων αναφέρονται στο μέρος A ανωτέρω.

Γ. Ενέργειες για τις οποίες δεν διατίθεται κοινοτική οικονομική ενίσχυση

Η Κοινότητα θα παράσχει την ηθική της υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της γραπτής άδειας χρήσης του λογοτύπου και άλλου υλικού που συνδέεται με το ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού, σε πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, στο βαθμό που αυτοί οι οργανισμοί είναι σε θέση να αποδείξουν στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες ήδη διεξάγονται ή θα διεξαχθούν κατά το 2004 και έχουν πιθανότητες να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων του ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού.