32003D0018(01)

2004/44/ΕΚ: Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (EΚΤ/2003/18)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 009 της 15/01/2004 σ. 0029 - 0030


Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

της 18ης Δεκεμβρίου 2003

σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες

(EΚΤ/2003/18)

(2004/44/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 28.3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η απόφαση ΕΚΤ/1998/2, της 9ης Ιουνίου 1998, για τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(1) καθόρισε πώς και σε ποια έκταση οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των κρατών μελών που προτίθεντο να υιοθετήσουν το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 1999 όφειλαν να καταβάλουν το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

(2) Το άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2000/14, της 16ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου και την εισφορά της Τράπεζας της Ελλάδος στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της ΕΚΤ, την αρχική μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων από την Τράπεζα της Ελλάδος στην ΕΚΤ και συναφή θέματα(2), σε συνδυασμό με την απόφαση ΕΚΤ/1998/14, της 1ης Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των μη συμμετεχόντων κρατών μελών(3), καθόρισε πώς και σε ποια έκταση η Τράπεζα της Ελλάδος όφειλε να καταβάλει το κεφάλαιο της ΕΚΤ την 1η Ιανουαρίου 2001, ενόψει της υιοθέτησης του ευρώ από την Ελλάδα.

(3) Η απόφαση ΕΚΤ/2003/17, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(4) αναπροσαρμόζει, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2004, τις σταθμίσεις που αποδίδονται στις ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (στο εξής "σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής" και "κλείδα κατανομής" αντίστοιχα).

(4) Η προσαρμοσμένη κλείδα κατανομής απαιτεί την έκδοση νέας απόφασης της ΕΚΤ που να καταργεί, από την 1η Ιανουαρίου 2004, την απόφαση ΕΚΤ/1998/2 και το άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2000/14 και να καθορίζει πώς και σε ποια έκταση οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ (στο εξής "συμμετέχουσες ΕθνΚΤ") θα πρέπει να καταβάλουν το κεφάλαιο της ΕΚΤ την 1η Ιανουαρίου 2004,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ύψος και τρόπος καταβολής κεφαλαίου

Kάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ καταβάλλει ολοσχερώς την εγγραφή της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ την 1η Ιανουαρίου 2004. Συνεπώς, λαμβανομένων υπόψη των σταθμίσεων στην κλείδα κατανομής που περιγράφονται στο άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2003/17, κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ καταβάλλει την 1η Ιανουαρίου 2004 το ποσό που αναγράφεται παραπλεύρως της επωνυμίας της ως εξής:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 2

Αναπροσαρμογή καταβεβλημένου κεφαλαίου

Κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ έχει ήδη καταβάλει το μερίδιο συμμετοχής της στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ βάσει της απόφασης ΕΚΤ/1998/2 και, όσον αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει του άρθρου 2 της απόφασης ΕΚΤ/2000/14 και της απόφασης ΕΚΤ/1998/14. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος αυτού, και ανάλογα με την περίπτωση, είτε η συμμετέχουσα ΕθνΚΤ μεταβιβάζει ένα συμπληρωματικό ποσό στην ΕΚΤ είτε η ΕΚΤ μεταβιβάζει ένα ποσό στη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ, προκειμένου να προκύψουν τα ποσά που καθορίζονται στον πίνακα του άρθρου 1. Οι μεταβιβάσεις αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις λεπτομερείς διατάξεις που καθορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2003/20, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου(5).

Άρθρο 3

Τελικές διατάξεις

1. Η απόφαση ΕΚΤ/1998/2 και το άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2000/14 καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2004.

2. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 19 Δεκεμβρίου 2003.

3. Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 18 Δεκεμβρίου 2003.

Για τo διοικητικό συμβoύλιo της ΕΚΤ

Jean-Claude Trichet

(1) ΕΕ L 8 της 14.1.1999, σ. 33.

(2) ΕΕ L 336 της 30.12.2000, σ. 110.

(3) ΕΕ L 110 της 28.4.1999, σ. 33.

(4) Βλέπε σελίδα 27 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(5) Βλέπε σελίδα 32 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.