32003D0016

2003/16/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση της απόφασης 2000/159/ΕΚ σχετικά με την προσωρινή έγκριση των σχεδίων καταλοίπων των τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία 96/23/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 5565]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 007 της 11/01/2003 σ. 0091 - 0092


Απόφαση της Επιτροπής

της 10ης Ιανουαρίου 2003

για την τροποποίηση της απόφασης 2000/159/ΕΚ σχετικά με την προσωρινή έγκριση των σχεδίων καταλοίπων των τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία 96/23/ΕΚ

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 5565]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/16/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης μέτρων παρακολούθησης για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και κατάργησης των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ(1), και ιδίως το άρθρο 29,

την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου, προβείου, αιγείου και χοιρείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών(2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1452/2001(3), και ιδίως το άρθρο 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η απόφαση 2000/159/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με την προσωρινή έγκριση των σχεδίων καταλοίπων των τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου(4), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2002/336/ΕΚ(5) απαριθμεί τις τρίτες χώρες που έχουν υποβάλει σχέδιο, καθορίζοντας τις εγγυήσεις που παρέχονται από καθεμία από αυτές όσον αφορά τον έλεγχο των ομάδων καταλοίπων και ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 96/23/ΕΚ.

(2) Ορισμένες τρίτες χώρες έχουν υποβάλει στην Επιτροπή σχέδια παρακολούθησης των καταλοίπων για προϊόντα και είδη που δεν αναφέρονταν αρχικά στο παράρτημα της απόφασης 2000/159/ΕΚ. Η αξιολόγηση αυτών των σχεδίων παρακολούθησης και οι επιπλέον πληροφορίες που ζήτησε η Επιτροπή έδειξαν ότι υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις της παρακολούθησης των καταλοίπων σε αυτές τις τρίτες χώρες όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα ή είδη ζώων.

(3) Επομένως, η απόφαση 2000/159/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2000/159/ΕΚ τροποποιείται όπως καθορίζεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10.

(2) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28.

(3) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11.

(4) ΕΕ L 51 της 24.2.2000, σ. 30.

(5) ΕΕ L 116 της 3.5.2002, σ. 51.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της απόφασης 2000/159/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

Οι σειρές που αφορούν τη Μπελίζ, την Εσθονία, τις Νήσους Φάλκλαντ, τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια, τη Νέα Καληδονία, την Ταϊβάν και τη Βενεζουέλα αντικαθίστανται από τις ακόλουθες σειρές:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>