32002R2381

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2381/2002 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2342/1999 για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος όσον αφορά τα καθεστώτα πριμοδοτήσεων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 358 της 31/12/2002 σ. 0119 - 0119


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2381/2002 της Επιτροπής

της 30ής Δεκεμβρίου 2002

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2342/1999 για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος όσον αφορά τα καθεστώτα πριμοδοτήσεων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 7 και το άρθρο 10 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στο πλαίσιο της πριμοδότησης στη θηλάζουσα αγελάδα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2342/1999 της Επιτροπής(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1830/2002(4), καθορίζει στο άρθρο 29α κανόνα στρογγυλοποιήσεως του αριθμού των ζώων για τον υπολογισμό του ελάχιστου ή του μέγιστου πλήθους δαμαλίδων, εκφραζόμενο σε ποσοστό. Από την εφαρμογή του κανόνα αυτού τιμωρείται ο παραγωγός που υπάγεται στο καθεστώς που προβλέπεται από το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 όπως θα εφαρμοστεί για το έτος 2003. Για να διασφαλιστεί ίση μεταχείριση όλων των παραγωγών πρέπει, συνεπώς, να ορισθεί επακριβώς η εφαρμογή του κανόνα αυτού κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής για τον καθορισμό του πλήθους των δαμαλίδων στην περίπτωση κατά την οποία μία αίτηση πριμοδότησης αφορά πλήθος ίσο με δύο ζώα.

(2) Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2342/1999.

(3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 29α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2342/1999 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, για την εφαρμογή το 2003 του καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, στην περίπτωση κατά την οποία μία αίτηση πριμοδότησης αφορά πλήθος ίσο με δύο ζώα, το πλήθος των δαμαλίδων που μπορεί να επωφεληθεί της πριμοδότησης καθορίζεται σε μία δαμαλίδα."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Δεκεμβρίου 2002.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.

(2) ΕΕ L 315 της 1.12.2001, σ. 29.

(3) ΕΕ L 281 της 4.11.1999, σ. 30.

(4) ΕΕ L 277 της 15.10.2002, σ. 15.