32002R2302

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2302/2002 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 348 της 21/12/2002 σ. 0078 - 0079


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2302/2002 της Επιτροπής

της 20ής Δεκεμβρίου 2002

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000(2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της Επιτροπής(4), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 1,

την απόφαση 2002/309/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας της 4ης Απριλίου 2002 για τη σύναψη επτά συμφωνιών με την Ελβετική Συνομοσπονδία(5), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Δυνάμει του παραρτήματος 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων η οποία υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 21 Ιουνίου 1999 και εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/309/ΕΚ, Ευρατόμ, η ποσόστωση αριθ. 09.4155 αφορά όλα τα γιαούρτια, συμπεριλαμβανομένων των αρωματισμένων γιαουρτιών. Ενδείκνυται λοιπόν να τροποποιηθεί η περιγραφή των εμπορευμάτων αυτής της ποσόστωσης κατ' αυτή την έννοια.

(2) Διαπιστώθηκε ότι το τυρί "Χαλούμι" μπορεί να καταταγεί τόσο στον αύξοντα αριθμό 2 όσο και στον αύξοντα αριθμό 3 του παραρτήματος III μέρος Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής(6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1667/2002(7). Για να αποφευχθεί σύγχυση, θα πρέπει να προσαρμοστεί η περιγραφή αυτού του παραρτήματος.

(3) Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001.

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κοινής συνεδρίασης των επιτροπών διαχείρισης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και των οριζοντίων θεμάτων σχετικά με τις συναλλαγές μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων εκτός παραρτήματος I,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο παράρτημα I μέρος ΣΤ, η ποσόστωση αριθ. 09.4155 αντικαθίσταται από το κείμενο που εμφαίνεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2. Στο παράρτημα III, το μέρος Γ αντικαθίσταται από το κείμενο που εμφαίνεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το πρώτο σημείο του άρθρου 1 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2002.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 318 της 20.12.1993, σ. 18.

(2) ΕΕ L 298 της 25.11.2000, σ. 5.

(3) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.

(4) ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 15.

(5) ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 1.

(6) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 29.

(7) ΕΕ L 252 της 20.9.2002, σ. 8.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

"Μέρος Γ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΛΟΙΠΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"