32002R0997

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 997/2002 της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την κατανομή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας προς τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η υποδομή επιθεωρήσεων για τη διενέργεια φυτοϋγειονομικών ελέγχων σε φυτά και φυτικά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 152 της 12/06/2002 σ. 0016 - 0018


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 997/2002 της Επιτροπής

της 11ης Ιουνίου 2002

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την κατανομή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας προς τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η υποδομή επιθεωρήσεων για τη διενέργεια φυτοϋγειονομικών ελέγχων σε φυτά και φυτικά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, για τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στην Κοινότητα(1) (καλούμενη στο εξής "η οδηγία"), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2002/36/ΕΚ της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 9 πέμπτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας, δύναται να παρασχεθεί στα κράτη μέλη χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας, για την κάλυψη (μέχρι ποσοστού 50 %) των δαπανών που αφορούν άμεσα τη βελτίωση της παροχής του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, σε άλλους σταθμούς επιθεώρησης εκτός εκείνων του τόπου προορισμού, πέραν του επιπέδου που έχει ήδη επιτευχθεί με την τήρηση των ελάχιστων όρων που προβλέπονται στις διατάξεις εφαρμογής, σύμφωνα με την τέταρτη περίπτωση του άρθρου 13 παράγραφος 8 της οδηγίας.

(2) Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την κατανομή της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς στα κράτη μέλη, για την εν λόγω βελτίωση.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου(3), τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του τμήματος Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Ο δημοσιονομικός έλεγχος των εν λόγω μέτρων υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ανωτέρω κανονισμού.

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η αίτηση ενός κράτους μέλους για τη χορήγηση "χρηματοδοτικής συνεισφοράς για τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους κατά την εισαγωγή, στους σταθμούς επιθεώρησης", πρέπει:

α) να υποβάλλεται γραπτώς από την αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας·

β) να απευθύνεται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Γενικό Διευθυντή της ΓΔ Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, B-1049 Βρυξέλλες, Βέλγιο·

γ) να υποβάλλεται μέχρι την 1η Ιουνίου, προκειμένου να εξεταστεί κατά το ίδιο έτος. Για το 2002, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναβάλλεται κατ' εξαίρεση μέχρι την 15η Ιουλίου 2002·

δ) να περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία του εξοπλισμού ή/και εγκαταστάσεων που πρόκειται να αγοραστούν από το κράτος μέλος, βάσει κατάλληλου προγράμματος, το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί και το οποίο περιλαμβάνει:

i) τη θέση του (των) σταθμού(-ών) επιθεώρησης όπου θα διατεθεί ο εξοπλισμός ή/και οι εγκαταστάσεις·

ii) περιγραφή του σταθμού επιθεώρησης από άποψη προσωπικού, κατάλογο του εξοπλισμού και φύση του βασικού εμπορίου φυτών και φυτικών προϊόντων·

iii) το αιτιολογικό για την αγορά ή/και βελτίωση του εξοπλισμού ή/και των εγκαταστάσεων·

iv) την τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή/και των εγκαταστάσεων που απαιτείται να αγοραστούν ή/και βελτιωθούν·

v) λεπτομερή χρηματοδοτική πρόβλεψη της σχεδιαζόμενης αγοράς ή/και βελτίωσης (εκτός ΦΠΑ και φόρων) όσον αφορά τον προαναφερθέντα εξοπλισμό ή/και εγκαταστάσεις·

ε) να αφορά τον εξοπλισμό ή/και τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, εκτός των αναλώσιμων προϊόντων.

Άρθρο 2

1. Για κάθε αίτηση που παραλαμβάνει, η Επιτροπή καθορίζει κατά πόσον:

α) έχει αποδειχθεί ότι η προτεινόμενη αγορά ή βελτίωση είναι αιτιολογημένη από φυτοϋγειονομική άποψη·

β) είναι εύλογες οι προβλεπόμενες δαπάνες για την αγορά ή τη βελτίωση.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της, τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία, που η Επιτροπή θεωρεί απαραίτητα για τις εξετάσεις που διενεργεί.

2. Κάθε έτος, πριν την 15η Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή καταρτίζει ένα κατάλογο των προγραμμάτων τα οποία πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) και τα οποία, επομένως, είναι επιλέξιμα προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής από την Κοινότητα. Για τη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής και συνεπούς συνεισφοράς της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της φυτοϋγειονομικής κατάστασης στην Κοινότητα, η Επιτροπή προβαίνει στην ταξινόμηση των εν λόγω προγραμμάτων.

Θα δίδεται προτεραιότητα στα προγράμματα από τα οποία προκύπτει η μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για το συγκεκριμένο σταθμό επιθεώρησης, από άποψη ποσότητας ή/και ποιότητας των επιθεωρήσεων και, κατά συνέπεια, αφορά:

- βελτιώσεις που έχουν προταθεί από τους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο άρθρο 21 της οδηγίας·

- σταθμούς επιθεώρησης που πρόκειται να υποστούν σημαντική αναδιάρθρωση.

Ο κατάλογος, στον οποίο αναφέρεται λεπτομερώς το ποσό της προτεινόμενης χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας για κάθε πρόγραμμα, υποβάλλεται προς συζήτηση στη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή.

3. Κάθε πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει ο κατάλογος που προβλέπεται στην παράγραφο 2, εγκρίνεται μεμονωμένα, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 της οδηγίας. Η εν λόγω έγκριση καλύπτει το ποσοστό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας, τυχόν όρους στους οποίους ενδέχεται να υπόκειται και το ανώτατο όριο της συνεισφοράς. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας δεν χορηγείται εφόσον το συνολικό ποσό της επιλέξιμης δαπάνης ανά πρόγραμμα, είναι μικρότερο από 25000 ευρώ. Ένα πρόγραμμα ενδέχεται να αφορά περισσότερους από ένα σταθμό επιθεώρησης, στο ίδιο κράτος μέλος.

Άρθρο 3

Για να καταβληθεί η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας για ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα:

α) η αγορά ή/και η βελτίωση του εξοπλισμού ή/και των εγκαταστάσεων που απαριθμούνται στο πρόγραμμα, θα πραγματοποιείται μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου έτους από το έτος της έγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3·

β) οι πληρωμές από το κράτος μέλος για το πρόγραμμα, πραγματοποιούνται εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωσή του·

γ) το κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, σε ευρώ, εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος και το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου του έτους που έπεται του έτους ανάληψης του έργου·

δ) η αίτηση του κράτους μέλους περιλαμβάνει δεόντως τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία για τις πληρωμές, όπως π.χ. αποδείξεις πραγματοποιηθεισών πληρωμών.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2002.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2) ΕΕ L 116 της 3.5.2002, σ. 16.

(3) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εξοπλισμός

1. Στερεοσκοπικές διόπτρες

2. Οπτικό μικροσκόπιο

3. Ψηφιακό υγροσκόπιο

4. Ψηφιακή μηχανή λήψης

5. Ψηφιακό βίντεο

6. Ψυκτική συσκευή

7. Άλλος ανάλογος εξοπλισμός

Εγκαταστάσεις

1. Μόνιμα ή κινητά γραφεία

2. Τράπεζα ελέγχου (κινητός εξοπλισμός για τον έλεγχο)

3. Άλλες συναφείς εγκαταστάσεις