32002R0434

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 434/2002 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 94/2002 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 067 της 09/03/2002 σ. 0006 - 0006


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 434/2002 της Επιτροπής

της 8ης Μαρτίου 2002

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 94/2002 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά(1), και ιδίως τα άρθρα 12 και 16,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 94/2002 της Επιτροπής(2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 305/2002(3), θεσπίστηκαν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2826/2000.

(2) Το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 94/2002 προβλέπει ως προθεσμία για την υποβολή των προγραμμάτων των επαγγελματικών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων στο οικείο κράτος μέλος την 15η Ιουνίου και, για την πρώτη φορά, την 15η Μαρτίου 2002.

(3) Λόγω της καθυστερημένης δημοσίευσης των κατευθυντήριων γραμμών για τους διάφορους κλάδους, και ιδίως για τον κλάδο των κομμένων ανθέων και των ζώντων φυτών, πρέπει να παραταθεί ως τις 31 Μαρτίου, για το πρώτο έτος, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προγραμμάτων στο οικείο κράτος μέλος.

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη που διατυπώθηκε στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών διαχείρισης για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η πρώτη φράση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 94/2002 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Για την εκτέλεση των ενεργειών που αποτελούν μέρος των προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2826/2000, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δέχεται κατόπιν πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, πριν από τις 15 Ιουνίου και για την πρώτη φορά πριν από τις 31 Μαρτίου, προγράμματα από επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις της Κοινότητας, αντιπροσωπευτικές του σχετικού κλάδου ή των σχετικών κλάδων."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2002.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 328 της 21.12.2000, σ. 2.

(2) ΕΕ L 17 της 19.1.2002, σ. 20.

(3) ΕΕ L 47 της 19.2.2002, σ. 12.